1-2x Projectleider Elektrotechnische Ombouw 36 u/w
Volgnummer: 15595

>1-2x Projectleider Elektrotechnische Ombouw 36 u/w
Volgnummer: 15595
1-2x Projectleider Elektrotechnische Ombouw 36 u/w
Volgnummer: 15595
2019-05-21T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 21-05-2019
  • Eind datum: 31-07-2020

Standplaats: Er zijn verschillende werklocaties (flexwerken) mogelijk die afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever worden gekozen: Op de eigen locatie van de opdrachtnemer, Weesperstraat 113, Weesperstraat 430 of een andere nog nader te bepalen locatie binnen het grondgebied van de gemeente Amsterdam.
Duur: 1-8-2019 t/m 31-7-2020
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
Verbindende rol tussen techniek, het vervangingsprogramma natte civiele kunstwerken van V&OR, projectleiders van de Stichting Waternet en externe ingenieursbureaus, voor de uitvoering en financiën van het vervangingsprogramma natte civiele kunstwerken van de gemeente Amsterdam, die op afstand bestuurd worden vanaf de centrale COB bij de Stichting Waternet.

Werkzaamheden
Als projectleider elektrotechnische ombouw is hij de schakel tussen techniek, het vervangingsprogramma natte Kunstwerken, afstemming met andere projectleiders en belanghebbenden (o.a. de Stichting Waternet) en uitvoering van de E-Ombouw in het vervangingsprogramma natte kunstwerken van de directie V&OR. De projectleider is de link tussen externe Ingenieursbureaus en het vervangingsprogramma. De projectleider verbindt ook de bedienaars van de Stichting Waternet en de asset managers van bediencentrale (Waternet) en de asset manager van de bruggen en sluizen van de gemeente Amsterdam. Hij stemt zijn werkzaamheden af met de beheerder, de asset managers en programmeurs voor de natte civiele kunstwerken en de centrale COB.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Met meer dan 500 medewerkers werkt het ingenieursbureau hard om de stad Amsterdam mooi, veilig, bereikbaar en schoon te houden. Het Ingenieursbureau stuurt op innovatie om nóg slimmer en effectiever met de ruimtelijke omgeving van de stad om te gaan. Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam heeft expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Met grote ambitie voor de stad worden projecten geadviseerd en gestuurd van idee tot en met de uitvoering.

Naast een schat aan specialistische kennis heeft het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn onze kracht.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
РDe kandidaat heeft ervaring met de Stichting Waternet, Amsterdam en complexe afstemmingsprojecten met verschillende aannemers en disciplines op ̩̩n (deel)project.
РErvaring met de complexiteit van gemeentelijke organisaties van ̩̩n van de G4 gemeenten.
– Ervaring met de problematiek van werken in de openbare ruimte.
– Kennis van de markt van beheer- en onderhoudsaannemers van elektrotechnische besturingsinstallaties van bruggen en sluizen (natte civiele kunstwerken).
– Ervaring met de inkoopprocedures die binnen de gemeente Amsterdam worden toegepast.

Wensen
– De kandidaat heeft ervaring met het de nieuwe technieken voor het bedienen van bruggen (en sluizen) op afstand vanaf een centrale bedienlocatie.
– Ervaring met de inkoopprocedures die binnen de gemeente Amsterdam worden toegepast.
– Een goed netwerk waarbinnen specialistische vragen kunnen worden uitgezet.

Aanleveren bij offerte
– Motivatiebrief

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: z.s.m.

Interesse?

Vacature:
(15595) 1-2x Projectleider Elektrotechnische Ombouw 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022