10x Ingenieursbureau – Projectleider Uitvoering (Directievoerder) 36 u/w
Volgnummer: 16630

>10x Ingenieursbureau – Projectleider Uitvoering (Directievoerder) 36 u/w
Volgnummer: 16630
10x Ingenieursbureau – Projectleider Uitvoering (Directievoerder) 36 u/w
Volgnummer: 16630
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Werklocatie afhankelijk van projecten waarop inhuur wordt ingezet.
Duur: 01-09-2019 t/m 31-08-2020
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
Projectleider uitvoering (Directievoerder) voor civieltechnische projecten op het gebied van infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte.

Werkzaamheden
Als projectleider uitvoering geef je namens de opdrachtgever leiding aan het geheel van uitvoerende werkzaamheden van projecten. Je denkt mee in het voortraject en stemt af met de integraal projectleider om het project optimaal te kunnen voorbereiden. Ook overleg je in dit stadium met diensten en bedrijven om de logistiek binnen het project goed te laten verlopen. Tijdens de uitvoering bewaak je de voortgang, kwaliteit, BLVC en budget van het project en je stuurt hierbij proactief, zodat risico’s zijn voorzien en worden voorkomen. Communicatie en onderhandelingsvaardigheden zijn hierbij essentieel. Je stuurt de toezichthouders aan, zit bouwvergaderingen voor, beoordeelt meer- en minderwerk en stemt dit af met de integraal projectleider.
De complexiteit van het werk zit in de krappe planning, de afstemming met diensten en bedrijven, de drukke Amsterdamse omgeving, of een combinatie van alle drie. Over je werk communiceer je met de integraal projectleider.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen.

Eisen:
– Minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
– Heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– CV Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– Beschikt minimaal over afgeronde HBO opleiding of werk- en denkniveau in de richting Civiele Techniek.
– Heeft aantoonbare relevante werkervaring in de afgelopen 8 jaar met directievoering op de volgende terreinen:
maaiveldinrichting en infrastructuur binnen UAV-gc of RAW-contracten uitgevoerd in een complexe groot stedelijke omgeving;
verzorgen van omgevingsconditionering en BLVC aspecten van infraprojecten;
bouwprojecten of gebiedsontwikkeling en coördineren van kabels en leidingwerkzaamheden.
– Beschikt over de volgende certificaten of diploma’s of bereid te zijn binnen 6 maanden te halen:
VCA-vol
CROW400 (was 132)
DLP-R
CROW 96B (afzettingen)
– Heeft aantoonbaar recente kennis te hebben van of bereid zijn binnen 6 maanden training te volgen betreffende Wet bodembescherming, besluit bodemkwaliteit(BUS-meldingen) en de Wet Natuurbescherming en gedragscode Flora- en faunawet, asbest herkennen/werken met AC leidingen.
– Ervaring met de VISI Systematiek en bestekadministratie.
– Kennis van relevante wet- en regelgeving.
– Ervaring binnen complexe, grootstedelijke omgeving.
– Bereid om, indien nodig, op onregelmatige uren te werken (nacht- en weekendwerk).

Wensen:
– Heeft recente ervaring met de procedures van het Amsterdamse ‘coördinatiestelsel werken aan de weg’.
– Heeft kennis van en ervaring met diverse contractvormen, waaronder overeenkomsten met open posten (OMOP).

Interview:
Aantal kandidaten op interview: 13
Planning interviews: ntb

Interesse?

Vacature:
(16630) 10x Ingenieursbureau - Projectleider Uitvoering (Directievoerder) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022