2-3 x Projectleiders Groot Onderhoud Wegen 32-36 u/w
Volgnummer: 18761

>2-3 x Projectleiders Groot Onderhoud Wegen 32-36 u/w
Volgnummer: 18761
2-3 x Projectleiders Groot Onderhoud Wegen 32-36 u/w
Volgnummer: 18761
2019-11-01T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 01-11-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Zwolle
Duur: 02-01-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: Ja

Organisatie
De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Investeringen, Assetmanagement en Bodemsanering, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Vaarwegbeheer & Installaties en Wegbeheer & Verkeer.

Deze functie valt binnen het team Assetmanagement en Bodemsanering. Dit team is verantwoordelijk voor de instandhouding van de provinciale infrastructuur (dagelijks- en groot onderhoud) en voor het uitvoeren van bodem- en asbestbodemsaneringen.

Project
De projectleider Groot Onderhoud is verantwoordelijk om de door hem toegewezen projecten uit te voeren, binnen de gestelde kaders.

Het betreft een aantal GO-projecten uit het instandhoudingsprogramma wegen. De projecten moeten worden voorbereid en gerealiseerd, de onderzoeken uitgezet en de contracten/bestekken (extern) opgesteld.

Wat zoeken wij:
We zijn op zoek naar een minimaal twee of drie Projectleiders Groot Onderhoud tot eind 2020 voor 32-36 uur per week. Jij hebt een afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek en minimaal 5 jaar werkervaring op zak.

Een persoon die enthousiast is, die zelfstandig kan werken, goed kan samenwerken en buiten de gangbare paden durft te treden zich proactief opstelt en bereid is om zijn handen uit de mouwen te steken.

Als Projectleider GO zal jij een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de projecten aan onze provinciale wegen. Jij bent verantwoordelijk voor de civiel technische voorbereiding van projecten. Tevens treedt jij op als directievoerder tijdens de uitvoering van deze projecten. Wij hebben een grote portfolio met allerlei verschillende projecten. In overleg met de andere projectleiders zal een verdeling van de projecten worden gemaakt, waarbij iedereen zoveel mogelijk in zijn/haar kracht wordt gezet.

Wij verwachten een zelfstandige houding en goede communicatieve vaardigheden om zowel de inwoners als het college te woord te kunnen staan.

Dit ga jij doen:
Jij bent integraal verantwoordelijk voor een doelgerichte en doelmatige uitvoering van de aan jou toevertrouwde projecten;

Jij bewaakt het proces en de financiële kaders, voert overleg en onderhoudt contacten met opdrachtnemers en bij de projecten betrokken teams, eenheden en overige instellingen en organisaties alsmede het verzorgen van de inspraak/informatie van belanghebbenden;

Jij draagt zorg voor de voorbereiding van civiel technische projecten;

Jij bent verantwoordelijke voor het aansturen van de voor de duur van de projecten toegewezen eigen en ingehuurde (project)medewerkers;

Voor het afstemmen met de bij het project betrokken teams, eenheden, bestuurders, bedrijven, burgers en overige belanghebbenden, waarbij belangentegenstellingen kunnen spelen draai jij je hand niet om;

Je legt inhoudelijk verantwoording af aan de teamleider door middel van 2 maandelijkse projectvoortgangsrapportages.

Eisen:
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Civiele Techniek (of vergelijkbaar.)
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als Projectleider van civiel en cultuurtechnische projecten bij een overheidsorganisatie in de periode 2009-2019.
– Externe heeft werkervaring met en aantoonbaar kennis van RAW systematiek.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– MOTIVATIE
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. (60%)
– KWALITEITEN
Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt. (40%)

De competenties waar de Externe in het interview op wordt getoetst zijn:
Omgevingsbewust;
Resultaatgericht;
Samenwerken;
Plannen en organiseren;
Overtuigingskracht;
Verbindend.

CV eis:
Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden met Jan Paul Boutkan en Jordy de Boer (Expert) op vrijdag 29 november 2019 tussen 09.00 en 14.00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(18761) 2-3 x Projectleiders Groot Onderhoud Wegen 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022