2-4x Contractmanager Civiele Techniek (Senior) (12) 24-36 u/w
Volgnummer: 10843

>2-4x Contractmanager Civiele Techniek (Senior) (12) 24-36 u/w
Volgnummer: 10843
2-4x Contractmanager Civiele Techniek (Senior) (12) 24-36 u/w
Volgnummer: 10843
2018-08-02T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 02-08-2018
  • Eind datum: 01-09-2019

Standplaats: Weesperstraat 430 Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 1-9-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Je richt je als contractmanager Civiele Techniek binnen het Ingenieursbureau op: contract creatie, aanbesteding en contractbeheersing. Je vindt het aan de ene kant uitdagend om over de juiste contractvorm te adviseren en daarnaast ook om deze te realiseren. Je bent trots op je werk en straalt dit uit. Lopende projecten volg je op de voet, je weet wat er speelt en anticipeert op ontwikkelingen op contractmanagement. De functie is het meest passend voor contractmanagers (3-5 jr ervaring) die zich in deze rol binnen de gemeente Amsterdam verder willen ontwikkelen.

Werkzaamheden
Voor het programma Constructieve veiligheid bruggen zijn wij op zoek naar contractmanagers die de benodigde contractuele ondersteuning kan bieden. De nadruk ligt op het voorbereiden en opstellen van contracten en op de contractbeheersing in de uitvoeringsfase.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)

Ingenieursbureau
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. Het realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere organisatieonderdelen in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden. Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie.

Programma Constructieve Veiligheid Bruggen:
Amsterdam heeft zo’n 1615 bruggen. Veel van die bruggen zijn decennia geleden ontworpen en gebouwd voor aanzienlijk minder zwaar (vracht-)verkeer dan tegenwoordig. De gemeente beheert en onderhoudt haar bruggen risico-gestuurd. Steeds is in beeld welke risico’s het functioneren van de bruggen en/of de veiligheid bedreigen en hoe deze risico’s kunnen worden beheerst. Het Programma Constructieve Veiligheid Bruggen (PCVB) onderzoekt binnen een meerjarig programma de bruggen op belasting en sterkte. Het ontwikkelt daarvoor een toetsingskader, waarmee de bruggen in Amsterdam worden getoetst en beoordeeld. Gestart wordt met ca. 780 wegverkeerbruggen waarvan de verkeersbelasting het meest is gewijzigd.
Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/projecten/veiligheidbruggen/

Eisen
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma aangevuld met relevante cursussen.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als contractmanager civiele technische projecten.
– De kandidaat heeft ervaring met verschillende contractvormen waaronder dienstencontracten en UAV-GC.
– De kandidaat heeft ervaring met het aanbestedingsproces.
– De kandidaat heeft ervaring met op grote schaal initiëren, faciliteren en uitvoeren van Instandhoudingsadvisering.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in leidinggeven en motiveren van de medewerkers die werken binnen de projecten.

Wensen
– De kandidaat heeft ervaring met het werken aan projecten in stedelijke omgeving zoals de G4. Met voorkeur voor de gemeente Amsterdam.
– De kandidaat heeft met name ervaring met het schrijven van contracten en het beheersen van contracten in de uitvoeringsfase (civiele projecten).

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: Week 35-36

Interesse?

Vacature:
(10843) 2-4x Contractmanager Civiele Techniek (Senior) (12) 24-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022