2x Activeringscoach (9) 32-36 u/w
Volgnummer: 10641

>2x Activeringscoach (9) 32-36 u/w
Volgnummer: 10641
2x Activeringscoach (9) 32-36 u/w
Volgnummer: 10641
2018-07-13T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 13-07-2018
  • Eind datum: 01-08-2019

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en samen met maatschappelijke partners.

De Taskforce Tegenprestatie
Binnen de directie Maatschappelijk Ondersteuning in de Wijk (MOW) is voor de duur van de collegeperiode een tijdelijke afdeling ingericht, de Taskforce Tegenprestatie. Doel van deze afdeling is om met ongeveer 20.000 Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt afspraken te maken over de tegenprestatie. De uitrol van de tegenprestatie is wijkgericht en betreft alle 42 wijken in Rotterdam tot eind 2018.

De functie
Als Activeringscoach ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van de Verordening tegenprestatie participatiewet 2015. De werkzaamheden betreffen:
– Het uitvoeren van werkzaamheden die ertoe bijdragen dat de werkzoekende ‘geactiveerd’ wordt en een tegenprestatie gaat leveren voor de uitkering;
– Het uitvoeren van werkzaamheden die ertoe bijdragen dat de zelfredzaamheid, het probleemoplossend vermogen en de (financiële) onafhankelijkheid van de werkzoekende wordt vergroot;
– Het toezien op en het begeleiden van de werkzoekende bij de opstelling van een op maat samengesteld plan van aanpak volgens de gekozen methodiek van sturen op zelfsturing;
– Het opbouwen en benutten van contacten met lokale welzijnsorganisaties en wijk- en buurtcentra t.b.v. informatie over de doelgroep en participatiemogelijkheden voor de doelgroep;
– Een effectieve samenwerking met interne collega’s binnen de Taskforce Tegenprestatie, collega’s van overige afdelingen binnen het cluster MO, waaronder de Wijkteams & Stedelijke Zorg, W&I functiegroepen en de backoffice van de werkpleinen;
– Het uitvoeren van wettelijke taken voortvloeiend uit de Participatiewet.

Vraag en aanbod?
Je hebt HBO werk- en denkniveau en 1 tot 3 jaar relevante werkervaring. Kennis van relevante werk- en regelgeving (Participatiewet) op hoofdlijnen en kennis van het registratiesysteem RMW is een pré. De competenties waar je goed in bent zijn resultaatgerichtheid, netwerken, coachen, overtuigingskracht en samenwerken. De functie is voor de duur van maximaal 6 maanden met een mogelijkheid verlenging.

Functie-eisen
– een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger (knock-out)
– een succesvol afgeronde rechtenstudie (knock-out)
– minimaal 1 jaar ervaring als activeringscoach
– beschikt over ervaring als klantmanager, werkconsulent of activeringscoach
– beschikt over kennis van de Participatiewet
– beschikt over systeemkennis van RMW en GUS
– beschikt over beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Competenties
– Resultaatgerichtheid
– Integriteit
– Gespreksvaardigheden
– Netwerken
– Resultaatgericht
– Overtuigingskracht
– Samenwerken
– Geduldig
– Coachen

Er worden maximaal 4 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De geschatte gespreksduur per gesprek: 30-60 minuten. Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoordt. Bij dit gesprek kan het voorkomen dat er een kort assessment plaatsvindt teneinde te meten of de kandidaat voldoet aan het gevraagde competentieprofiel.

Interesse?

Vacature:
(10641) 2x Activeringscoach (9) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493