2x Administratief-juridisch medewerker Milieuzone (8) 16-24 u/w
Volgnummer: 9628

>2x Administratief-juridisch medewerker Milieuzone (8) 16-24 u/w
Volgnummer: 9628
2x Administratief-juridisch medewerker Milieuzone (8) 16-24 u/w
Volgnummer: 9628
2018-05-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-05-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Nieuw West (Plein 40-45)
Duur: Start zsm t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Afhandelen aanvraag ontheffingen milieuzones.

Werkzaamheden
Afhandelen – administratief- en beoordelen – juridisch-inhoudelijk – van aanvragen voor de milieuzone brom- en snorfietsen.
Medewerkers hebben zitting in ontheffingenteam van de milieuzones. Team staat onder leiding van een deelprojectleider ontheffingen en valt onder verantwoordelijkheid van de projectmanager milieuzones.
Werkzaamheden bestaan uit administreren en beoordelen van ontheffingsaanvragen van de milieuzones, m.n. de zone voor brom- en snorfietsen. Reguliere aanvragen worden geacht zelfstandig beoordeeld te worden, voor complexere gevallen vindt overleg plaats met het juridisch team.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Afdeling is Luchtkwaliteit, team juristen.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat dient in het bezit te zijn van minimaal een mbo diploma ( vergelijkbaar of hoger) in de richting administratief-juridisch.
– Geef in maximaal een halve A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van ontheffingverlening milieuzone brom- en snorfietsen.

Wensen:
– Geef aan of de aangeboden kandidaat kennis heeft van milieuzones.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen Gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met ontheffingsbeoordeling.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring (in afgelopen 2 jaren) in een gemeentelijk administratief-juridische omgeving.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en motivatie.
U toont dit aan met een beschrijving (in maximaal 1 halve pagina) van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag.
Benoem de organisatie en duur van het project.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Het gesprek is tussen 24 en 31 mei.

Interesse?

Vacature:
(9628) 2x Administratief-juridisch medewerker Milieuzone (8) 16-24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022