2x Consulenten Werk 36 u/w
Volgnummer: 11349

>2x Consulenten Werk 36 u/w
Volgnummer: 11349
2x Consulenten Werk 36 u/w
Volgnummer: 11349
2018-09-12T00:00:00+00:00
  • STEENWIJK
  • Start datum: 12-09-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Steenwijk
Duur: 1-10-2018 t/m 31-12-2018
Optie verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Een Consulent Werk bij de IGSD Steenwijkerland & Westerveld heeft als opdracht mensen te begeleiden naar een zinvolle dagbesteding tegen een zo hoog mogelijke loonwaarde. Wij vinden het belangrijk dat de kandidaat zelf daarbij de regie in handen krijgt, binnen de kaders van ons beleid en de P-wet. Wij bieden kandidaten een uitgebreid pakket aan mogelijkheden waaronder diverse leerwerktrajecten, sociale activering, ondersteuning bij solliciteren, jobhunting, beroepskeuze, diagnosemiddelen en trajecten voor persoonlijke ontwikkeling.

De ontwikkeling van mensen gebeurt methodisch en met feiten onderbouwd (Werkstapmethode) door middel van de uitvoering van werkopdrachten op een bijpassende leerwerkplek. Doordat zowel de werkopdrachten als de leerwerkplekken vanuit de regionale arbeidsmarkt (werkgevers) zijn ingericht, werkt de methode doelmatig. Daardoor stromen meer mensen in kortere tijd door naar werk.

We werken met gevarieerde caseloads met mensen met een korte tot zeer lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Het takenpakket bestaat o.a. uit:
– Intakegesprekken;
– Inzetten van re-integratiemiddelen passend bij de behoefte van de kandidaat;
– Bewaken van de voortgang van trajecten;
– Voortgangsgesprekken;
– Nemen van besluiten m.b.t. bijvoorbeeld ontheffingen, loonkostensubsidie en maatregelen;
– Herkennen en ontwikkelen van het potentieel van mensen.

Kandidaatomschrijving
Wij zijn op zoek naar iemand die in ieder geval voldoet aan de volgende eisen:
– HBO werk- en denkniveau;
– Kennis van de participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving;
– Kennis van re-integratieinstrumenten en -trajecten;
– Resultaat- en doelgericht, op zoek naar nieuwe mogelijkheden;
– Methodisch werken (Werkstap);
– Praktische instelling, creatief en ondernemend;
– Zelfreflecterend vermogen;
– Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
– Kennis en ervaring van Suite en bij voorkeur ook Werkstap.

De competenties uit de opdracht- en kandidaatomschrijvng worden door de IGSD getoetst in de motivatiebrief en/of de gespreksronde.

Detacherings/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Consulent Werk wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Consulent Werk is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA.

Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat de offerte indient. De zzp’er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau of payroll-bedrijf.

Toelichting op rooster
Werkdagen in overleg.

Eisen
– Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Op CV aantoonbaar minimaal 0,5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 2 jaar met het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar werk. Referentie vereist
РEen door de kandidaat z̩lf geschreven motivatiebrief dient door de inschrijver als bijlage toegevoegd te worden (max 1 A-4). Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.

Gunningscriteria
– Op CV aantoonbaar minimaal 0,5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 2 jaar met het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar werk vanuit een gemeente.
– Op CV aantoonbaar werkervaring met de werkwijze Werkstap. ! Laat dit letterlijk in het CV naar voren komen.

Gespreksplanning
De IGSD nodigt 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats vrijdag 28 september, 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.

Wanneer u op donderdag 27 september 2018 aan het einde van de middag geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving. Tevens wordt er gekeken of er een klik is met de kandidaat. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Interesse?

Vacature:
(11349) 2x Consulenten Werk 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022