2x Directievoerders civiele techniek team Aanleg Nieuwe Infra 36 u/w
Volgnummer: 13738

>2x Directievoerders civiele techniek team Aanleg Nieuwe Infra 36 u/w
Volgnummer: 13738
2x Directievoerders civiele techniek team Aanleg Nieuwe Infra 36 u/w
Volgnummer: 13738
2019-02-11T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 11-02-2019
  • Eind datum: 30-09-2019

Standplaats: Hoofddorp
Van 1-4-2019 t/m 30-9-2019
Optie verlenging: 9 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise en het, als rechterhand van de projectleider, organiseren van alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase van diverse civieltechnische werken in de openbare buitenruimte.

Functieprofiel:
Je bent verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook groen-/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturend ) vast projectteam “Aanleg Nieuwe Infra”.
In de projecten lever je vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase.
De directievoerder is voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen, je verzorgt de overdracht van het werk aan de cluster Beheer en Onderhoud en begeleidt de nazorgfase. Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Je hebt een flexibele instelling en verricht waar nodig werkzaamheden in de voorbereidingsfase.

Deeltaken en korte uitwerking
toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
doen van startmelding bij start project;
verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan projectleider;
coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;
melden en aansturen milieukundige werkzaamheden;
behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase;
functioneel aansturen van 1 of meerdere toezichthouders;
beoordelen meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer;
beoordelen van de eindoplevering met aannemer;
verzorgt overdrachten van werken aan de cluster Beheer en Onderhoud;
adviseren bij opstellen EMVI criteria en beoordelen tijdens voorbereidings- en uitvoeringsfase;
deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten).

De kandidaat voldoet aan:
de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum;
is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
beschikt over een afgeronde HBO-opleiding of MBO-opleiding met aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau richting civiele techniek;
heeft goede kennis van RAW systematiek, UAV en UAV-GC;
kennis van VISI en Past Performance is een pré;
heeft een VCA-VOL certificaat;
heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring in civiele techniek en heeft ervaring met projectmatig werken;
gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer.

Eisen:
– Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO-opleiding of MBO-opleiding met aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau richting civiele techniek .
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als directievoerder in civiele techniek en ervaring met projectmatig werken. Referentie vereist
– Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
– Gedraagt zich integer en is bereid integriteitverklaring te ondertekenen.
– Op CV aantoonbaar Past Performance certificaat of bereid om dit certificaat binnen 6 maanden na gunning op eigen kosten te behalen.
– Op CV aantoonbaar certificaat VCA-VOL.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (15%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wij verwachten een persoonlijke motivatiebrief waarin de volgende aspecten zijn verwerkt:
• sensitief, handelen in relatie burger/bestuur, alsmede omgevingsbewustzijn;
• inlevingsvermogen, weet de drijfveren van de ander en handelt overeenkomstig;
• teamspeler, het samenwerken binnen een zelfsturend team;
• communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• projectmatig werken (GOTIK)
– Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met werkzaamheden binnen (in dienst van/gedetacheerd bij) een (middel)grote gemeentelijke organisatie. (55)
– U heeft ervaring met VISI/Past performance. (5%)
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als directievoerder met civieltechnische projecten. (10%)
– Sollicitatiegesprek Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. (25%)

Aanleveren bij gesprek:
VCA-VOL certificaat
Past Performance certificaat (indien in bezit)
VISI certificaat (indien in bezit)

Toelichting op rooster
Het genoemde aantal uren is het maximaal. De duur en het aantal uren van de inzet wordt bepaald door de teammanager afhankelijk van het werkaanbod.

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken zijn op 6, 7 en 8 maart 2019..
Nadere afspraken omtrent het exacte tijdstip volgen na de eerste selectie.

Interesse?

Vacature:
(13738) 2x Directievoerders civiele techniek team Aanleg Nieuwe Infra 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022