2x Leermanager (lichting Q3) (12) 6 u/w
Volgnummer: 10079

>2x Leermanager (lichting Q3) (12) 6 u/w
Volgnummer: 10079
2x Leermanager (lichting Q3) (12) 6 u/w
Volgnummer: 10079
2018-06-12T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 12-06-2018
  • Eind datum: 01-05-2019

Standplaats: Amsterdam
Duur: 1-7-2018 t/m 1-5-2019
Optie tot verlenging: nee

Functieomschrijving
De Amsterdamse School ondersteunt medewerkers en leidinggevenden in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Voor de leidinggevenden is een leiderschapsprogramma ontwikkeld, onderverdeeld in operationeel, middenmanagement en strategisch management. De externe leermanager draagt verantwoordelijkheid af aan de programmamanager.

Om ervoor te zorgen dat de begeleiding van de jaargroepen van hoge kwaliteit is, is gekozen om de begeleiding te laten verzorgen door een combinatie van een interne- en externe leermanager. Deze leermanagers vullen elkaar aan, waarbij de externe leermanager ruime leidinggevende ervaring heeft buiten de gemeente, kennis van buiten inbrengt en ervaring heeft met het begeleiden van leerprogramma’s voor het management. De interne leermanagers zijn ervaren coaches en begeleiders, al dan niet met managementervaring.

De opdracht omvat het, in nauwe samenwerking met De Amsterdamse School, begeleiden van 1 jaargroep leidinggevenden op operationeel of middenmanagement niveau van de gemeente. Van de leermanagers verwachten we procesbegeleiding, een scherpe en opbouwende blik op het groeiproces van de deelnemers en tevens de vaardigheden/werkvormen om deelnemers maximaal te ondersteunen bij het behalen van hun (werk)doelen. In het derde kwartaal van 2018 gaan 2 jaargroepen van start. We werven tegelijkertijd voor het nieuwe potentials programma. De Amsterdamse School coördineert en organiseert de leerlijnen en verzorgt de projectadministratie. Het gaat om het leveren van leermanagers en niet om een voorstel van een programma. De leerlijn is ontworpen op basis van de Amsterdamse ‘Visie op leren’.

Werkzaamheden
– Procesbegeleiding van een groep
– Begeleiden van werkvormen richting gewenst resultaat
– doorontwikkelen van het programma

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De Amsterdamse School is onderdeel van de gemeente Amsterdam. De Amsterdamse School levert aanbod van opleidingen, concrete leerprogramma’s en maatwerkaanbod aan de rve’s en stadsdelen. Leren en ontwikkelen staat in dienst van de opgave van de gemeente Amsterdam en draagt bij aan de dienstverlening aan de Amsterdammer (burger, bewoner en bezoeker). Het leer- en ontwikkelaanbod moet bijdragen aan de ontwikkeling van management en medewerkers, zodat zij beter in staat worden gesteld om de beste resultaten voor Amsterdam te boeken. De Amsterdamse School voert onder andere een leiderschapsprogramma uit.

Eisen
– De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma.
– De kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring als leidinggevende bij een of meerdere bedrijven.
– De kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring in het begeleiden van leerprogramma´s voor het management van uiteenlopende organisaties, waarbij duidelijk wordt dat het begeleiden van leren in het werk centraal heeft gestaan. U dient deze ervaringen specifiek te beschrijven en aantoonbaar te maken in het cv.

Wensen
– Heeft de kandidaat-leermanager een netwerk van professionals die kunnen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma van de jaargroep.
– Heeft de kandidaat-leermanager ervaring in de specifieke rol van leermanager en kan de kandidaat goede koppelingen leggen tussen individuele ontwikkeling, vraagstukken van de deelnemers en de thema´s die in het Programmabeschrijving worden genoemd.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring als leidinggevende in de non-profit sector.
– De kandidaat-leermanager is in staat om binnen een complex krachtenveld te opereren en weet hoe gemeenten opereren, maar kan ook ervaringen uit het bedrijfsleven inbrengen.
– Heeft de kandidaat-leermanager kennis van / ervaring met instrumenten / gedachtegoed die in de gemeente Amsterdam worden ingezet, zoals ‘Management Drives’, ‘360 feedback’, ‘Appreciative Inquiry’, intervisie, ‘just enough and just in time’ learning en het ’70-20-10 principe’ of instrumenten en gedachtegoed die in dezelfde lijn
liggen.
– Heeft de kandidaat-leermanager kennis van en ervaring met het voortdurend evalueren en verbeteren van het programma van de leerlijn voor het management en het leveren informatie voor rapportage en effectmeting

Beschikbaarheid lichting
We werven voor de jaargroepen die in Q3 2018 starten. De kandidaat is beschikbaar op alle data van de lichting waar hij voor inschrijft (Vermeld bij inschrijving voor welke lichting(en) u inschrijft).

Antwoordmogelijkheden (meerdere antwoorden toegestaan):
Dinsdag 11 en woensdag 12 september 2018
Donderdag 11 oktober 2018
Donderdag 15 november 2018
Woensdag 12 december 2018
Woensdag 16 januari 2019
Dinsdag 12 februari 2019
Donderdag 14 maart 2019
Dinsdag 9 april 2019
Donderdag 2 mei 2019

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 8
Planning interviews: Week 26, 2018

Interesse?

Vacature:
(10079) 2x Leermanager (lichting Q3) (12) 6 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541