2x Projectbeheerser 32-36 u/w
Volgnummer: 16639

>2x Projectbeheerser 32-36 u/w
Volgnummer: 16639
2x Projectbeheerser 32-36 u/w
Volgnummer: 16639
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Amsterdam, Weesperstraat 430
Duur: 01-09-2019 t/m 31-08-2020
Optie tot verlenging: Ja, totaal 2 jaar

Functieomschrijving
Help jij met structuur, overzicht en samenwerking onze projecten beheerst en voorspelbaar naar succes?
Het Ingenieursbureau zoekt een projectbeheerser met ervaring die tevens kunnen bouwen aan een robuuste manier van opdrachtbeheersing en daarin coachend zijn voor de projectleiders. Als ervaren en zelfstandige projectbeheerser ben je verantwoordelijk voor de opdrachtbeheersing van een portefeuille aan projecten en de projectbeheersing van een aantal daarvan.
Vanuit de opdrachtbeheersing in de portefeuille bouw je aan structuur, overzicht en voortgangsbewaking en bent daarin coachend, richting gevend en faciliterend voor projectleiders. Samen zorg je ervoor dat de basis op orde is in de portefeuille en projecten een realistische belofte doen aan de opdrachtgever. Je faciliteert en helpt de accounthouder in het anticiperen op de veranderende omgeving en bedenkt efficiënte en haalbare werkprocessen gedurende de verandering. Voor een aantal projecten maak je deel uit van het projectteam als projectbeheerser op alle GROTIK aspecten.

Voor veel (portefeuilles van) projecten werken we aan een verdere professionalisering van projectbeheersing. Daarbij komt dat stadsdeel openbare ruimte projecten gaan per 1/9/2018 over naar V&OR+ en een nieuwe RVE Stadswerken. Hiermee verandert het opdrachtgeverschap en context, wat extra aandacht vraagt van de projecten en de beheersing ervan.

Werkzaamheden
Je borgt de financiële opdrachtbeheersing (intake, Projectvoorstel met o.a. Projectplan, kostenraming (incl capaciteitsraming), planning, opdrachtverstrekking). Ook stel je mede projectvoorstellen en kleine adviesopdrachten op en beoordeel je deze (hoofdzakelijk financieel en op risico’s en beheersmaatregelen);
Je hebt een actieve rol in de bijdrage aan het verzamelen, beoordelen, informerenen rappelleren met betrekking tot de GROTIK aspecten van de projecten;
Je schakelt voor het halen en brengen van betrouwbare informatie tussen projectleiders, accounthouder en (gedelegeerd) opdrachtgever(s). Je zorgt voor een actueel -en financieel overzicht op de project portefeuille en de borging van aanleveren van juist informatie aan het Projectmanagement Office (PMO) van het IB. Aansturing van de IB financieelondersteuner op het stadsdeel.
Je organiseert, faciliteert en monitort de tertiaire voortgangrapportages aan opdrachtgever voor de projecten-portefeuille. Daar waar nodig kritisch doorvragen, adviseren of meeschrijven aan de voortgangsrapportage. Bijwonen van het opdrachtgeversoverleg en voortgangsgesprekken.
Toezien op en naleving van afgesproken procedures en werkafspraken. Aandragen van verbetervoorstellen en hierin een voortrekkersrol innemen.
Je hebt een actieve rol in de bijdrage aan het verzamelen, beoordelen, informeren en rappelleren met betrekking tot de GROTIK aspecten van de projecten;
Je schakelt voor het halen en brengen van betrouwbare informatie tussen projectleiders, accounthouder en (gedelegeerd) opdrachtgever(s). Je zorgt voor een actueel -en financieel overzicht op de projecten en de borging van aanleveren van juist informatie aan het Projectmanagement Office (PMO) van het IB. Aansturing van de IB financieel ondersteuner.
Je organiseert, faciliteert en monitort de tertiaire voortgangrapportages aan opdrachtgever voor de projecten. Daar waar nodig kritisch doorvragen, adviseren of meeschrijven aan de voortgangsrapportage. Bijwonen van het opdrachtgeversoverleg en voortgangsgesprekken.
Toezien op en naleving van afgesproken procedures en werkafspraken. Aandragen van verbetervoorstellen en hierin een voortrekkersrol innemen.

Je werkt in de rol van projectbeheerser in een of enkele projectteams die conform het IPM-gedachtegoed werken aan opgaven in de stad. Je werkt daarin nauw samen met andere IPM-rolhouders en stuurt de adviseurs binnen het werkveld van projectbeheersing in het project functioneel aan
Je bent daarin verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en/of aansturen van de beheersing van alle GROTIK aspecten, waaronder ook het financieel en budgetbeheer. Je opereert zelfstandig in het speelveld van kritische stakeholders (opdrachtgever, financiers, business controllers).
Je zorgt voor de passende stuurinformatie die in die fase van het project het meest bijdraagt aan een goede projectsturing. Je bent betrokken bij de ambtelijke voortgangsrapportages en besluitvorming in de projecten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Amsterdam groeit en bloeit. De gemeente investeert jaarlijks honderden miljoenen in de openbare ruimte. Het Ingenieursbureau van de gemeente is hét projecten- en adviescentrum van de stad en zet alle ambities om naar de praktijk. Het bureau staat voor projectrealisatie, advies en inkoop binnen de grond-, weg- en waterbouw waarbij de passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden.
Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn de kracht van het Ingenieursbureau. Ben je net zo ambitieus als Amsterdam? Reageer dan snel.
Meer weten? www.ingenieursbureau.amsterdam.nl.

Al deze opgaven vragen om structuur, inzicht in kritieke paden elementen, passende stuurinformatie, doordachte processen, orde en overzicht op financieel gebied; ofwel, volwassen projectbeheersing. Alleen dan kan het Ingenieursbureau als ‘projectencentrum’ van de stad de wensen van het bestuur en onze opdrachtgevers betrouwbaar, voorspelbaar en binnen de afgesproken kaders realiseren. Het werkveld Projectbeheersing speelt een belangrijke rol in het ingenieursbureau. De veelvoud aan diverse projecten, vraagt om een frisse aanpak; realistisch, werkbaar en van toegevoegde waarde voor de projectleiders en opdrachtgever(s). Voor nu en de toekomst.
Het Ingenieursbureau is, in opdracht van de eigenaren in de stad, verantwoordelijk voor de integrale voorbereiding, contractering en realisatie van alle projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, ter waarde van jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Dit verschilt van grote, langlopende projecten (met contractwaarden van > € 100 miljoen) tot meer standaard, kortlopende projecten van veel kleinere omvang.
De afdeling ‘Projectbeheersing’ is een adviesafdeling binnen het Ingenieursbureau met projectbeheersers, financieel adviseur en financieel ondersteuners. Het aanverwante team herbergt de planningsadviseurs, kostendeskundigen en risicomanagement adviseurs. Dit tezamen telt zo’n 90 mensen zowel een structurele inzet in projecten (als onderdeel van het projectteam) als een enkelvoudige betrokkenheid op productbasis of met een adviesopdracht.
Ingenieursbureau heeft een stevige ambitie op de doorontwikkeling van projectbeheersing. Daarin wordt kennis er ervaringen gedeeld, werkwijzen ontwikkeld en verschillende ontwikkelingen aangestuurd.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
РDe aangeboden kandidaat beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau met technische of bedrijfskundige opleiding(en) als een pr̩. Als studie-achtergrond valt te denken aan civiele techniek of (technische) bedrijfskunde.
РDe aangeboden kandidaat heeft aantoonbare (handson) ervaring (minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar) op het gebied van projectbeheersing in een (technische) projectomgeving van infrastructurele projecten en/of gebiedsontwikkelingen, als pr̩ zowel in voorbereidings- als uitvoeringsfase.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met financiële projectbeheersing binnen een gemeentelijke projectenafdeling.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van project voortgangsrapportages en het bewaren van overzicht in en over projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met de beheersing van alle GROTIK aspecten om de projectbeheersingsrol integraal uit te kunnen voeren.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het opzetten van projectplannen en projectkwaliteitsmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft goede schriftelijke vaardigheden (vertaling van informatie naar stuurinformatie voor project, opdrachtgever en accounthouder).

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met de rol van projectbeheerser op programma/portefeuille van projecten in de infrastructuur en gebiedsontwikkeling in voorbereidings- en uitvoeringsfase binnen grootstedelijke omgeving. Ervaring binnen het IPM-model als projectbeheerser is een pre. (30%)
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring op het gebied van financiële systemen, overzichten en rapportage en de implementatie ervan in projecten (pré is Amsterdams financieel systeem AFS). (30%)
– De aangeboden Kandidaat heeft affiniteit/ervaring met werken in de publieke sector en besluitvorming in een bestuurlijke setting. Ervaring met werken in de publieke sector (opdrachtgevende kant van projecten) en in verschillende projecten. (30%)
– De aangeboden kandidaat heeft een motivatie om na een periode van detachering in dienst te komen van de Gemeente Amsterdam om daarmee een langere commitment en samenwerking aan te gaan voor de ontwikkeling van en succesvol in praktijk brengen van de projectbeheersing in de projecten van Amsterdam. (10%)

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(16639) 2x Projectbeheerser 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022