2x Projectleider 36-40 u/w
Volgnummer: 15525

>2x Projectleider 36-40 u/w
Volgnummer: 15525
2x Projectleider 36-40 u/w
Volgnummer: 15525
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 30-06-2020

Standplaats: Arnhem
Duur: 01-07-2019 t/m 30-06-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Opdracht omschrijving
Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk.

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ICT-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich met behulp van ICT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak.

Vanuit het team Project- & Testmanagement van de afdeling I&A worden projectleiders ingezet op diverse projecten binnen de provincie Gelderland.

Verantwoordelijkheden
De opdracht van de projectleider zal bestaan uit het opstarten en managen van diverse IT-projecten conform de provinciale projectaanpak. Bij sommige projecten zal er een business projectleider zijn waarmee de uit te voeren werkzaamheden moeten worden afgestemd en bij andere projecten gaat het om technische, interne I&A-projecten.

Eisen:
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Externe heeft aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2005-2019) als projectleider met het leiding geven aan IT-projecten.
– Externe heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2005-2019) met het leiding geven aan IT-projecten op het gebied van implementatie van pakketten en/of informatievoorziening bij een overheidsorganisatie.
– Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2019) met het begeleiden, (laten) opstellen en uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten (> 221.000 EUR). Het behelst de gehele aanbestedingsfase van opstellen requirements, opstellen aanvraag, publiceren aanvraag, beoordelen aanvraag tot en met ondertekenen contract.
– Externe beschikt aantoonbaar over een Prince2 Practitioner certificaat.

Gunningscriteria Kwaliteit:
РExterne heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2005-2019) met het leiding geven aan projecten bij een overheidsorganisatie met 1000+ medewerkers, waarbij ook ̩̩n of meerdere onderaannemers betrokken waren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek het aantal medewerkers en de onderaannemers benoemen. (40%)
– Externe heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2005-2019) in het begeleiden/uitvoeren van projecten waarbij het ontwerpen en realiseren van diverse koppelingen/interfaces een belangrijk aandachtspunt was, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)
– Externe heeft aantoonbaar ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2009-2019) met binnen de provinciale overheid gebruikte systemen en domeinen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
Situationeel leiderschap: Je bent in staat medewerkers individueel of groepsgewijs zodanig te motiveren, stimuleren en waarderen dat ze zich enthousiast en optimaal inzetten voor de organisatie. Je weet aansluiting te vinden bij de diversiteit in achtergronden en waardepatronen van medewerkers. Je gedrag wordt gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie pas je je stijl van leidinggeven aan.
Organisatiesensitiviteit: Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.
Resultaatgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.

CV eis:
Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Gesprek:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op donderdag 13 juni en op maandag 17 juni 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(15525) 2x Projectleider 36-40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022