2x Projectleider ICT 36 u/w
Volgnummer: 16600

>2x Projectleider ICT 36 u/w
Volgnummer: 16600
2x Projectleider ICT 36 u/w
Volgnummer: 16600
2019-07-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-07-2019
  • Eind datum: 24-09-2020

Standplaats: Crucquiusweg 5, 1019 AT, Amsterdam
Duur: 1-8-2019 t/m 1-8-2020 & 24-9-2019 t/m 24-09-2020
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 1 jaar

Functieomschrijving
De projectleider is werkzaam binnen de afdeling Projecten en verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten op het gebied van serviceverlening / ICT, binnen tijd, budget en conform de acceptatiecriteria van de opdrachtgever. De functie wordt gekenmerkt door het voorbereiden en begeleiden van projecten van grote omvang en/of complexiteit.

De afdeling projecten bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling

Werkzaamheden
– stemt af met bij de implementatie van projecten met betrokken partijen
– zorgdragen voor de adequate bezetting van het projectteam
– aansturen van middelgrote en grote projectteams
– (mede) uitvoeren van (delen van) het project
– schakelen tussen verschillende niveaus in de organisatie en daarbij interne en externe partijen aansturen
– realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten
– bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten
– stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen
– eindverantwoordelijk voor het opleveren van projecten en programma’s binnen de gestelde richtlijnen
– toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de PMO en Team Projecten
– doen van voorstellen tot processen productverbetering o.b.v. lessons learned.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Opdrachtgever
De gemeente Amsterdam wil optimale dienstverlening leveren aan Amsterdammers, publieke organisaties en bedrijven. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur nodig. ICT verzorgt dit, samen met haar partners en leveranciers.

Medewerkers van de gemeente Amsterdam gebruiken de ICT-infrastructuur om hun dagelijkse werk te doen. De gemeentelijke ICT-infrastructuur bestaat onder andere uit een netwerk met datacenters, maar ook uit bijvoorbeeld computers, telefoons, Wi-Fi en SaaS oplossingen. Dit alles wordt beheerd door ICT. Zij verzorgen ook de inkoop van nieuwe voorzieningen voor de ICT-infrastructuur.

Naast het verzorgen van de ICT-infrastructuur die medewerkers gebruiken, ondersteunt de afdeling ICT ook bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de gemeente. Met die informatie kan de gemeente Amsterdam haar interne processen goed inrichten, zodat optimale dienstverlening geleverd kan worden aan Amsterdammers, publieke organisaties en ondernemers.

Kortom, ICT verbindt Amsterdam en haar omgeving.

Duur opdracht
– Startdatum: 01-08-2019
– Einddatum: 01-08-2020
– Startdatum: 24-09-2019
– Einddatum: 24-09-2020
Let op: er wordt 1 fte gezocht per 1 augustus 2019 en 1 per 24 september 2019.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is in ieder geval opgedaan door relevante werkervaring binnen ICT-organisaties.
– De aangeboden kandidaat is full time (36 uur per week) beschikbaar per 01 augustus 2019.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van het Prince2 Practitioner of IPMA level C.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 6 jaar ervaring met het managen van ICT-projecten met budgetten van €100k – €500k.
– De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met infrastructuur omgevingen.
– De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met digitale dienstverlening waaronder gemeentelijke zakensystemen,- vergunningensystemen, -documentmanagementsystemen, -BI systemen en – archiefsystemen.
– De kandidaat heeft in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met het realiseren van technische- en organisatiewijzigingen.
– De kandidaat heeft in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met projectleiding binnen ICT in politiek gevoelige omgevingen. Het aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen
– De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan binnen een G4 gemeente.
– De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Agile, Scrum, Jira en/of Kanban.
– De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het implementatie of Lifecycle management (LCM) van (gemeentelijke) applicaties.
– De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met SaaS-oplossingen en sourcing.
– De kandidaat heeft ervaring met WABO- en/of parkeervergunningensystemen.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: week 30-31

Interesse?

Vacature:
(16600) 2x Projectleider ICT 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022