2x Projectleider Techniek 36 u/w
Volgnummer: 16638

>2x Projectleider Techniek 36 u/w
Volgnummer: 16638
2x Projectleider Techniek 36 u/w
Volgnummer: 16638
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: Divers in Amsterdam
Duur: starten in september 2019
Optie tot verlenging: Ja, totaal 2 jaar

Functieomschrijving
Projectleider techniek

Werkzaamheden
Als Technisch manager maak je onderdeel uit van een IPM team die belast is met de uitvoering van gebiedsontwikkeling opgaven, stedelijke herinrichting en complexe infrastructurele werken. Tevens kun als projectleider techniek zelfstandig projecten oppakken en laten uitvoeren die een hoog technisch karakter kent. Zo kun je als TM ingezet worden in binnenstedelijke projecten als CAN (centrum Amsterdam Noord) waar je de technische kant van het project verzorgt, gebiedsontwikkelingsprojecten als Sluisbuurt of herinrichting van woonwijken. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig projecten op te pakken zonder een IPM structuur. Daarbij draag je de verantwoordelijkheid om het project van A tot Z te verzorgen inclusief het verantwoorden van voortgang naar de opdrachtgevers.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
et Ingenieursbureau is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Met 500 medewerkers werkt het Ingenieursbureau hard om de stad Amsterdam mooi, veilig, bereikbaar en schoon te houden. Het Ingenieursbureau stuurt op innovatie om nóg slimmer en effectiever met de ruimtelijke omgeving van de stad om te gaan. Wij hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Met grote ambitie voor de stad adviseren en sturen wij projecten van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn onze kracht.
In haar rol als lead buyer van de Gemeente Amsterdam zorgt het Ingenieursbureau voor een slimme en efficiënte manier van inkoop en realisatie van assets voor de stad zodat de burger van Amsterdam kwaliteit op straat ziet. Optimalisatie van de samenwerking met de markt staat daarbij hoog op de agenda. Innovatie op het gebied van inkoop en aanbesteden daarmee ook. Wij zijn de schakel met de markt (aannemers, leveranciers, ingenieursbureaus) en we willen deze markt op een zo goed mogelijke manier inzetten.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– Kandidaat beschikt over een afgeronde HBO opleiding techniek.
– De aangeboden kandidaat heeft recente ervaring (niet ouder dan 6 jaar) met het werken binnen een IPM verband in de rol van Technisch Manager binnen een gemeentelijke organisatie >150.000 inwoners.
– De aangeboden kandidaat heeft recente ervaring (niet ouder dan 6 jaar) als technisch projectleider binnen een overheidsorganisatie vergelijkbaar met een gemeente >150.000 inwoners.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring binnen het domein civiele techniek.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van technische professionals waaronder werkvoorbereiders.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met leiden, begeleiden en vormgeven van UAV-GC contracten en de uitvoering daarvan.
РDe aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met procedures als BLVC, WIOR en Kabels en Leidingtrac̩s.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat is bekend met de gemeente procedures van Amsterdam, bij voorkeur in de beginstadium van een project (voorbereiding). (44,44%)
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het begeleiden, aansturen en beoordelen van bestekken en tekeningen. (22,22%)
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het afstemmen met diverse partijen waaronder beheer, nutsbedrijven en waternet. (22,22%)
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding civiele techniek op HBO niveau. (11,11%)

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(16638) 2x Projectleider Techniek 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022