2x Projectvoorbereider Stadse Werken (6-8) 32-40 u/w
Volgnummer: 10918

>2x Projectvoorbereider Stadse Werken (6-8) 32-40 u/w
Volgnummer: 10918
2x Projectvoorbereider Stadse Werken (6-8) 32-40 u/w
Volgnummer: 10918
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Duur: Start zsm t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Het ingenieursbureau, de plek voor jou?
Het ingenieursbureau is de plek om mee te werken aan de ontwikkeling van Rotterdam. Wij zijn de engineers achter de realisatie en begeleiding van stedelijke infrastructurele projecten vanaf het aanleggen en reconstrueren van wegen en waterwegen tot riolering en groen. Heeft dit jouw interesse en werk jij graag mee aan de uitbreiding van de haven, de bouw van een nieuw stadion of de ontwikkeling van een modern stadscentrum? Dan is het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam de plek voor jou!

Met geavanceerde technieken, ervaren collega’s en enthousiaste trainees kan jij de uitdaging aangaan om jouw bijdrage te leveren aan de stad Rotterdam.

Omschrijving werkzaamheden
Binnen de afdeling worden tot zeer complexniveau technische adviezen uitgebracht, maar worden ook integrale afwegingen binnen de levensduurcyclus van systemen verzorgd. Een groot aantal projecten is gelieerd aan de transitie van de stad op hedendaagse onderwerpen, zoals milieu, klimaat en energie.

Voor de teams Wegen en Riolering zoeken wij iemand die de volgende taken op kan pakken:

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij in staat is om de projecten zelfstandig voor te bereiden. Het grootste deel de werkzaamheden bestaat uit het doen van Autocad-tekenwerk.
Daarnaast behoren het maken van bestekken, het maken van kostenramingen en het regelen en afstemmen van de verschillende projectonderdelen ook tot het werkzaamheden.

Hierbij worden de volgende taken uitgevoerd:
– Maken van tekeningen (Autocad) op basis van de geformuleerde opdrachtomschrijving.
– Uitwerken van ontwerpschetsen in ontwerptekeningen.
– Uitwerken van ontwerptekeningen tot bestektekeningen.
– Maken van overzichtstekeningen en detailtekeningen op basis van bestek en conform de vigerende normen en eisen/richtlijnen van Stadsontwikkeling.
– Maken van tekeningen ten behoeve van vergunningen.
– Maken van bestekken (RAW-systematiek) en kostenramingen (GWW-calc).

Omschrijving competenties
Wij zoeken een technische MBO’er die net start met werken. Hierbij is het belangrijk dat de kandidaat proactief is en zelfstandig kan werken.

De kandidaat beschikt aantoonbaar minimaal 2 jaar over de hier onder benoemde ervaring in de gevraagde, of een daar aan vergelijkbare, functie.
– Ervaring in het maken van voorbereiden en aanbestedings gereed maken van projecten in wegenbouw en riolering
– Ervaring in het maken van wegenbouw- en rioleringstekeningen met Autocad, op basis van de geformuleerde opdrachtomschrijving

Competenties:
Zelfstandig werken
Proactief
Integer handelen
Resultaatsgerichtheid
Flexibiliteit
Omgevingsbewustzijn
Verantwoordelijkheid
Conceptueel vermogen
Samenwerken.

De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er.
De kandidaat is éénmaal, exclusief door inschrijver, aangeboden.

CV eis:
Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 19 augustus en 2 september.

Interesse?

Vacature:
(10918) 2x Projectvoorbereider Stadse Werken (6-8) 32-40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022