2x Senior Adviseur Geluid 16-32 u/w
Volgnummer: 20173

>2x Senior Adviseur Geluid 16-32 u/w
Volgnummer: 20173
2x Senior Adviseur Geluid 16-32 u/w
Volgnummer: 20173
2020-01-10T00:00:00+00:00
  • SCHIEDAM
  • Start datum: 10-01-2020
  • Eind datum: 30-06-2020

Standplaats: Schiedam
Duur: 10-2-2020 t/m 30-6-2020
Optie tot verlenging: ja (3x 6 maanden)

De DCMR
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit. De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit.

De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door:
– opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
– maken van vergunningen;
– monitoren van milieukwaliteit;
– adviseren over milieu en veiligheid;
– optreden bij overlast en incidenten.

Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.

Afdeling RenA
De afdeling Reguleren en Advies bestaat uit zes bureaus. Bij twee bureaus worden
vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer opgesteld en drie bureaus houden zich bezig met het opstellen van adviezen voor de thema’s bodem, lucht, geluid en veiligheid. Ondersteuning vindt plaats vanuit het regiebureau.

Bureau Geluid en Veiligheid
De adviseur Geluid die we zoeken gaat werken in het bureau Geluid en Veiligheid, cluster Geluid. Het cluster geluid bestaat uit circa 20 – 25 professionals die zich dagelijks bezig houden met de advisering op een breed scala van geluidonderwerpen. Binnen het cluster is er een tekort aan capaciteit. Aanvulling is gewenst voor 16 tot 32 uur per week.

Opdracht omschrijving
We zijn op zoek naar een zeer ervaren Senior Adviseur Geluid. De kandidaten moeten
beschikken over:
– Minimaal een relevante hbo-opleiding aangevuld met Hogere Akoestiek of vergelijkbaar
– Ruime kennis van wet- en regelgeving in relatie tot het aspect geluid
– Ruime ervaring met advisering over industrielawaai en weg- en railverkeerslawaai
– Zeer goede kennis van vergunningplicht, het Activiteitenbesluit, Wabo/Bor, Wet
geluidhinder, Wro en (ontwikkelingen rondom) Omgevingswet
– Ervaring met geluidsaneringsprojecten
– Minimaal 7 jaar relevante werkervaring als geluidadviseur
РHet is een pr̩ als je ervaring hebt met het adviseren over geluid rondom evenementen.

Vakmatige taken
– Advisering in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening
– Het beoordelen van complexe akoestische onderzoeken
– Advisering rondom complexe geluidhinder situaties
– Zonebeheer industrielawaai
– Advisering geluidaspecten rondom horeca
– Het opstellen van adviezen in het kader van vergunningverlening en inspectie en
handhaving
– Eventueel kan ook het opstellen van geluidadviezen rondom evenementen onderdeel
van de werkzaamheden uitmaken

Doelstelling: Een bijdrage leveren aan de werkplannen die de DCMR uitvoert voor haar participanten.

Verantwoordelijkheden: Vooral zelfstandig maar soms ook in teamverband kunnen werken bij het opstellen van geluidadviezen.

Contacten
– Bedrijven
– Adviesbureaus
– Interne adviseurs en collega vergunningverleners
– Burgers (bij milieuklachten)
– Gemeenten

Opleiding, kennis en werkervaring e.d.
– Minimaal een relevante hbo-opleiding in een technische richting
– Aangevuld met de Hogere Cursus Akoestiek
– Je bent bekend met het werken bij een omgevingsdienst.
– Je weet wat er in het Rijnmondgebied speelt.
– Verklaring Omtrent het Gedrag
– Rijbewijs B
РVCA (VOL) is een pr̩ (geen knock-out criterium)

Competenties
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze:
– Zeer goed kunnen plannen en organiseren (weten het overzicht te bewaren)
– Over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden beschikken
– Over goede sociale vaardigheden beschikken (sociale antenne en tact)
– Zich verantwoordelijk voelen
– Doelgericht kunnen handelen
– Omgevingsbewust zijn en beschikken over organisatiesensitiviteit

Eisen
– Het is niet toegestaan om een kandidaat aan te bieden die op het moment van aanvang van de opdracht in de afgelopen 2 jaar een vast dienstverband met de DCMR heeft gehad.
– Uw kandidaat beschikt over minimaal een relevante HBO opleiding in een technische richting aangevuld met de cursus Hogere Akoestiek of vergelijkbaar. Motiveer kort waaruit blijkt dat uw kandidaat voldoet aan deze minimumeis (HBO + cursus Hogere Akoestiek).
– Uw kandidaat beschikt over minimaal 7 jaar werkervaring in de akoestiek als geluidsadviseur met de thema’s industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai. Motiveer kort waaruit blijkt dat uw kandidaat voldoet aan deze minimumeis.
– Uw kandidaat beschikt over ruime kennis van geluid wet- en regelgeving (Wet Geluidhinder). Motiveer uw antwoord en geef aan over welke kennis uw kandidaat beschikt.
– Uw kandidaat beschikt over een ruime ervaring met geluidsaneringsprojecten. Motiveer uw antwoord en geef aan over welke ervaring uw kandidaat beschikt.
– Kandidaat beschikt over rijbewijs B
– Kandidaat is minimaal 16 uur en maximaal 32 uur per week beschikbaar.

De motivering moet los van het C.V. gelezen kunnen worden. Neem dus geen verwijzing op zoals “zie C.V.”.

Wensen
– Uw kandidaat beschikt over zeer goede kennis van het activiteitenbesluit/vergunningplicht, Wabo/Bor, Wro en (ontwikkelingen rondom) Omgevingswet. Motiveer uw antwoord en geef aan over welke kennis uw kandidaat beschikt.
– Uw kandidaat beschikt over ruime ervaring met de advisering geluidaspecten rondom horeca. Motiveer uw antwoord en geef aan over welke kennis uw kandidaat beschikt.
– Uw kandidaat beschikt over ervaring met het adviseren rondom evenementen. Motiveer kort uw antwoord en geef aan over welke ervaring uw kandidaat beschikt (de motivatie dient los van het CV beoordeeld te kunnen worden, dus neem geen verwijzing op naar het CV).
– Kandidaat beschikt over VCA
– Geef in een document van maximaal 2x A4 aan aan wat de motivatie van de kandidaat is om deze functie bij de DCMR te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het door ons gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV van de kandidaat. In de motivatiebrief wordt door u onderbouwd aangegeven waarom uw kandidaat past bij het door de DCMR gevraagde functieprofiel. De motivatiebrief vormt de brug tussen het door ons gevraagde profiel en het CV van uw kandidaat. De ingediende motivatie wordt beoordeeld op basis van mate waarin is onderbouwd hoe uw kandidaat aansluit op onze inhuurbehoefte. Let op: de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden. Neem dus geen verwijzingen op zoals “zie CV”. Een summiere onderbouwing levert geen, of weinig punten op (ongeacht het CV)!

Cv
Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4´s groot. Het CV dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Interview
Er worden maximaal vijf kandidaten voor de interviewfase uitgenodigd. In deze fase wordt de definitieve keuze gemaakt tussen de uitgenodigde kandidaten. Indien u uiterlijk 28 januari 2020 geen uitnodiging heeft gehad voor de interviewfase, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten. Uiteraard ontvangen ook leveranciers die niet zijn toegelaten tot de laatste fase (gesprekken) na afronding van de procedure nog terugkoppeling.

Interesse?

Vacature:
(20173) 2x Senior Adviseur Geluid 16-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022