2x Teamleider RBL 36 u/w
Volgnummer: 15486

>2x Teamleider RBL 36 u/w
Volgnummer: 15486
2x Teamleider RBL 36 u/w
Volgnummer: 15486
2019-05-15T00:00:00+00:00
  • BREDA
  • Start datum: 15-05-2019
  • Eind datum: 30-09-2019

Standplaats: Breda
Duur: 03-06-2019 t/m 30-09-2019
Optie tot verlenging: Ja

Doel van de functie
De teamleider RBL is belast met de dagelijkse aansturing van het RBL, is eerste adviseur van het bestuur van het RBL inzake het leerplicht- en RMC beleid, ontwikkelt en realiseert operationeel beleid en is RMC coördinator voor de regio West-Brabant.

Taakomschrijving
Geeft functioneel leiding aan, coacht, stimuleert en beoordeelt de medewerkers van het RBL
Organiseert de werkzaamheden op het RBL
Is verantwoordelijk voor de continuïteit: zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief efficiënte personele bezetting van het RBL
Maakt het jaarplan voor het RBL
Stelt de begroting van het RBL op, bewaakt deze en verzorgt de verantwoording
Informeert het bestuur van het RBL middels managementrapportages
Ontwikkelt beleid en adviseert het bestuur van het RBL
Volgt landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar de eigen regio
Geeft leiding aan projecten
Vertegenwoordigt de regio in provinciale en landelijke overleggen
Bouwt aan een voor het RBL relevant netwerk
Zet het RBL in de regio op de kaart

Daarbij hoor:
Het bewaken van kwaliteitsafspraken en doelstellingen conform de opdracht van het bestuur
Het maken van afspraken met ketenpartners (en de bewaking daarvan) aan de zorgkant en de handhavingskant
Verzamelt, analyseert en bestudeert relevante informatie, vertaalt ontwikkelingen naar de regionale situatie en adviseert het management daarover
Geeft voorlichting aan en overlegt met externe organisaties en (overheids)instanties over beleidsvoornemens, gevolgen, knelpunten en mogelijke oplossingen in relatie tot het regionale beleid en maakt afspraken over kwaliteit en voortgang
Stelt voorlichtingsmaterialen samen en verzorgt algemene communicatie
Levert een bijdrage aan de uitvoering van (deel) projecten op het beleidsterrein
stelt (effect)rapportages en jaarverslagen op.
Beheer kwaliteitssysteem
Stelt een handboek en overige documentatie op, inclusief de bijbehorende voorschriften en procedures voor het gebruik en de controle van het systeem
Stelt standaardprocedures en -voorschriften op, rekening houdend met (inter)nationale richtlijnen
Streeft naar certificering van het systeem
Onderhoudt contacten met certificerende instanties
Verzorgt kennisoverdracht en begeleiding
Draagt zorg voor de jaarlijkse audit en adviseert over verbeteringen
Levert de benodigde informatie voor het jaarverslag.

Benodigde kennis en vaardigheden
Kennis van wet- en regelgeving op het werkgebied van de leerplichtwet en de RMC-wet
Bekend met beleidscontext waarmee de uitvoering van deze wetten van doen heeft
Kennis en vaardigheden in het ontwikkelen van beleid
Adviesvaardigheden en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
Managementvaardigheden
Een relevant netwerk in de regio en provincie;

Eisen:
– Minimaal HBO werk- en denkniveau (dit blijkt uit een afgeronde opleiding en/of toelichting in het cv)
– Bekend met beleidscontext waarmee de uitvoering van deze wetten van doen heeft en kennis van en ervaring met het ontwikkelen van beleid (dit wordt duidelijk toegelicht in het cv)
– Kennis van wet- en regelgeving op het werkgebied van de leerplichtwet en de RMC-wet (dit wordt duidelijk toegelicht in het cv)
– Minimaal 5 jaar relevante/vergelijkbare werkervaring

Wens:
– Een relevant netwerk in de regio en provincie (dit wordt duidelijk toegelicht in het cv)

De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een gesprek met de opdrachtgever.
– goede managementvaardigheden
– gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
– goede adviesvaardigheden
– samenwerkingsgericht
– resultaatgericht
– klantgericht
– goede netwerkvaardigheden
– initiatiefrijk

Interesse?

Vacature:
(15486) 2x Teamleider RBL 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022