3x Klantmanager Re-integratie Participatiewet (9) 32-36 u/w
Volgnummer: 15478

>3x Klantmanager Re-integratie Participatiewet (9) 32-36 u/w
Volgnummer: 15478
3x Klantmanager Re-integratie Participatiewet (9) 32-36 u/w
Volgnummer: 15478
2019-05-15T00:00:00+00:00
  • WEESP
  • Start datum: 15-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Weesp
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: mogelik maar nog niet bekend

Organisatie
Weesp, aan de Vecht, is een mooie gemeente met een rijke historie. De stad kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel monumentale gebouwen waaronder het gemeentehuis. Goed bereikbaar vanuit Amsterdam, Flevoland en het Gooi, is Weesp een prettige woongemeente voor haar circa 18.000 inwoners en een gewilde vestigingsplaats voor bedrijven. Maar ook wandelaars, fietsers en watertoeristen kunnen hun hart ophalen in en rond Weesp.

Bij de gemeente Weesp werken ongeveer 150 mensen. Het gemeentelijk apparaat is volop in verandering en op weg naar een resultaatgerichte en dienstverlenende organisatie met een open cultuur. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot het aantrekken van een aantal dynamische nieuwe medewerkers (m/v) die willen meedenken en meegroeien. Uiteraard zijn dit vakmensen op hun gebied, die breder kunnen denken en in staat zijn een actieve bijdrage te leveren aan het optimaliseren van onze dienstverlening.

Per 1 juni worden de taken van de gemeente Weesp uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Voor de taken op het gebied van de participatiewet is dit echter 1 januari 2020.

Opdracht
Wij zoeken een ervaren klantmanager, die zelfstandig de relaties beheert met klanten met uiteenlopende problematiek. Het gaat om klanten die zelfstandig dan wel met enige ondersteuning vanuit de gemeente betaald werk kunnen vinden tot klanten met zwaardere en/of meervoudige problematiek. Alle loonwaardes kunnen daarbij voorkomen, het merendeel ligt in de categorie 60- 80 % loonwaarde. Instrumenten die kunnen worden ingezet lopen dan ook uiteen van arbeidsmatige dagbesteding en sociale activering tot direct bemiddeling met ondersteuning van een jobhunter.

De gemeente Weesp heeft zichzelf tot doel gesteld in de huidige collegeperiode het aantal uitkeringsgerechtigden behorend tot de participatiewet fors te laten dalen door klanten te ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Voor degenen waarvoor dat (nog) niet haalbaar is streeft de gemeente er naar hun participatie in maatschappelijke activiteiten te verhogen. Onderdeel van de aanpak is dat alle klanten met een gemeentelijke uitkering goed in beeld zijn bij klantmanagers.

Wij zijn op zoek naar een ervaren klantmanager die beschikt over een goede kennis van de Participatiewet en regelgeving omtrent arbeidsinschakeling. Ervaring op het terrein van Participatie (Werk en Inkomen) binnen een gemeente is vereist. Evenals kennis van en ervaring met de systemen Suite, Competensys en SUWI-net.

De werkzaamheden worden deels uitgevoerd in Weesp en deels in Maarssen, de klantmanager dient daartoe over eigen vervoer te beschikken.

Je maakt onderdeel uit van een team van vier klantmanagers en werkt nauw samen met de trainer van de Jobclub (sollicitatietraining) en de jobhunter van het Werkgeversservicepunt Gooi- en Vechtstreek. Een administratieve medewerker ondersteunt het team met o.a. het inplannen van gesprekken met cliënten.

Opdracht
We verwachten dat je zelfstandig een caseload van ongeveer 100 klanten beheert. Voor alle klanten wil de gemeente Weesp eind 2019 een compleet, up-to-date dossier hebben en een trajectplan voor al degenen waarvan de gemeente oordeelt dat een vorm van participeren tot de mogelijkheden behoort. Voor de overige cliënten is dan vastgelegd voor welke periode een ontheffing op de participatieplicht geldt.

Werkzaamheden
De werkzaamheden inzake het realiseren van de opdracht voor beheer van de eigen caseload en voor uitstroom en sociale activering (zelf en/of door inschakeling van derden) behelzen onder andere:
– Voeren van (intake) gesprekken;
– Stellen van diagnose en uitdiepen van de klantsituatie (assessment) via Competensys;
– Opstellen plan van aanpak per klant;
– Aanmelden klanten voor medisch advies;
– Motiveren en selecteren van klanten tot participatie;
– Uitvoeren van re-integratie- en activeringstrajecten: bemiddelen en plaatsen;
– Werkprocessen opboeken en dossiers aanmaken in Suite;
– Voortgang activiteiten vastleggen in dossier in Suite en Competensys;
– Uitstroom verwerken in Suite (Participatiedossier en Participatietraject afhandelen);
– Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden;
– Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten;
– Namens het College van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen;
– Ontwikkelen en onderhouden van netwerken;
– Mede ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken;
– Eventueel het matchen van klanten op praktijkbanen, proefplaatsingen en vrijwilligerswerk.

Algemeen voor de opdracht geldt:
– Het behalen van beoogde resultaten;
– Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
– Geven van voorlichting;
– Fraude alertheid;
– Tijdig en nauwkeuring kunnen administreren.

Vereisten / knock-outcriteria
– Aantoonbare werkervaring op het terrein van Participatie (Werk en Inkomen) binnen een gemeentelijke instelling;
– Uiterlijk beschikbaar op 1 juni 2019;

Gunningscriteria (weging)
– Aantoonbare werkervaring met Suite (20 punten);
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Klantmanager re-integratie participatiewet (20 punten);
– Aantoonbare werkervaring met Competensys (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet

Competenties
– Je bent een team-player: je kunt met verschillende mensen omgaan, goed samenwerken en helpt het team verder;
– Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
– Je weet prioriteiten te stellen;
– Je bent vaardig in de genoemde systemen en gedreven in je werk.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 mei 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 mei 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(15478) 3x Klantmanager Re-integratie Participatiewet (9) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022