3x Senior Projectmanager ICT 36 u/w
Volgnummer: 18778

>3x Senior Projectmanager ICT 36 u/w
Volgnummer: 18778
3x Senior Projectmanager ICT 36 u/w
Volgnummer: 18778
2019-11-04T00:00:00+00:00
  • ODIJK
  • Start datum: 04-11-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Odijk
Duur: 13-01-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: ja

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de politie. Deze programma’s en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en – implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten.

De standplaats is Odijk. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden op verschillende (politie)locaties.

Doelstelling
Senior projectmanager van één of meerdere ICT projecten.
Verantwoordelijkheden
De senior projectmanager staat stevig in zijn schoenen. Een volwaardige gesprekspartner voor de leiding en ook voor de medewerkers, wat blijkt uit senioriteit en vakbekwaamheid. Moeiteloos schakelen op verschillende niveau’s,
maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en goede netwerkvaardigheden. Is zich bewust van de positie binnen de organisatie: hieruit blijkt de sterke politieke en organisatiesensitiviteit. Verantwoordelijk voor de realisatie van een complexe en sterk organisatorische projecten op het gebied van informatievoorziening, waarbij daarnaast zorg wordt gedragen voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken
– Eindverantwoordelijk voor de uitvoering, de oplevering en borging van integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten, technische ICT projecten en/of verandertrajecten.
– Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.
– Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
– Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
– Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten.

Leidinggevende taken
– Operationeel en organisatorisch leiding geven aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel
nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren.
– Operationeel leiding geven aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
– De grootte van de teams waaraan leiding wordt gegeven is afhankelijk van het project.

Contacten
Vanuit de rol als senior projectmanager is er contact met de programmamanager, deelprojectmanagers, project-teamleden,
stakeholders binnen de IV-organisatie en contactpersonen binnen de operationele eenheden.

Inzet in de lijn of project
Inzet in de projectorganisatie.

Opleiding
– Een afgeronde erkende 4-jarige hbo opleiding;
– IPMA-C certificering

Werkervaring
– Aantoonbaar ervaring met het leiden van integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten van initiatie tot project
décharge.
– Ervaring als projectmanager in politiek gevoelige projecten met publieke zichtbaarheid.
– Ervaring als projectmanager binnen de overheid.
– Ervaring met de projectmanagementmethode Prince2.
– Ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.)

Eisen:
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
– inzetbaar vanaf 13-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening
akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
– In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager van ICT projecten in grote organisaties (> 1000 medewerkers).
– Een afgeronde erkende 4-jarige hbo opleiding.
– In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager in politiek gevoelige projecten met publieke zichtbaarheid.
– Beschrijf – vanuit de recente werkervaring (afgelopen 5 jaar) – een voorbeeld waarmee
aangetoond wordt dat de kandidaat in een projectverantwoordelijke rol aan een integraal IV ontwikkel- en implementatieproject heeft geparticipeerd.
– Vereiste (gedrags)competenties:

Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen mee te krijgen in een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Minimaliseert weerstand van anderen tegen veranderingen.
Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen
vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Gunningscriteria:
– Een afgeronde erkende 4-jarige hbo opleiding in de richting Informatica, Technische bedrijfskunde of gelijkwaardig. 20%
– PMA gecertificeerd:Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. 30%
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als projectverantwoordelijke in een Agile omgeving.
Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. 20%
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als projectverantwoordelijke bij de overheid of semi-overheid. 30%

Interview:
De gesprekken vinden plaats in week 48 2019.

Interesse?

Vacature:
(18778) 3x Senior Projectmanager ICT 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022