3x Storage Beheerders 36 u/w
Volgnummer: 20278

>3x Storage Beheerders 36 u/w
Volgnummer: 20278
3x Storage Beheerders 36 u/w
Volgnummer: 20278
2020-01-15T00:00:00+00:00

Standplaats: Driebergen
Duur: 01-04-2020 t/m 31-03-2021
Optie tot verlenging:verlenging optioneel

Opdracht omschrijving
Voor het dagelijkse uitvoeren van het beheer (incidenten oplossen; changes voorbereiden en uitvoeren; meldingen middels onze Service Management Tool oppakken, oplossen, verwerken, doorzetten; monitoring) zijn wij op zoek naar een Storage Beheerder

Het InfraBedrijf (Team Hosting) heeft zes productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform IaaS-, PaaS- en SaaS- model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het team de soft- en
hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën.

De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging.

De Productlijn Infrastracture Services bestaat uit twee teams, Storage en Virtualisatie. Voor het Storage team zijn we opzoek naar drie storage beheerders.

Het team Storage bestaat uit 20 man verdeeld over 3 productgroepen SAN, NAS en Backup. Als storage beheerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse beheerwerkzaamheden die over alle drie de productgroepen gaat.

De huidige storage omgeving is sterk in beweging om te consolideren van meerdere decentrale rekencentra’s naar een paar centrale rekencentra’s. Op dit moment vind er een consolidatie en vervanging van verouderde apparatuur plaats. Daarnaast
wordt gekeken naar een migratie naar een onpremise cloud oplossing.

Formele standplaats is op de Odijkerweg te Driebergen.

De mogelijkheid bestaat dat er ook periodiek werkzaamheden zijn op de locatie Marten Meesweg te Rotterdam.

Doelstelling
Participeren in het dagelijks beheer van de Productlijn Infrastructure Services.

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden betreffen het garanderen van de dienstverlening vanuit Storage richting onze afnemers.

Daaronder valt het controlleren van Commvault, Brocade SAN Switches, HP-3Par en Netapp storage systemen.

Vakmatige taken
– Uitvoeren dagelijkse beheer werkzaamheden: (incidenten oplossen; changes voorbereiden en uitvoeren; meldingen
middels onze Service Management Tool oppakken, oplossen, verwerken, doorzetten; monitoring);
– Adviseren en reviewen van de te gebruiken storagenetwerken- of opslagapparatuur;
– Rapporteren van het capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement voor de opslaginfrastructuur op basis van ITIL;
– Beschrijven, aanpassen en evalueren van werkprocedures;
– Incidenteel participeren in piketdienst;

Leidinggevende taken
Geen leidinggevende taken

Contacten
– Collega’s van verschillende productlijnen (o.a. Microsoft, Linux, netwerken).
– Leveranciers voor incident afhandeling.
Inzet in de lijn of project
Inzet is op projectmatige basis.

Opleiding
De kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur afgerond met een diploma.

Werkervaring
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring als Storage beheerder bij een grote organisatie (>1000 medewerkers).
РIn de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met minimaal ̩̩n van de genoemde storage componenten: РHP-3PAR en Brocade SAN Switches РNetApp (CDOT en 7-mode) РCommvault 11.

Eisen:
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en bij voorkeur in PDF-formaat.
– inzetbaar vanaf 01-04-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening
akkoord is) tot en met 31-03-2021 voor 36 uur per week (werktijden/dagen worden op basis van bezetting afgestemd).
– Vereiste (gedrags)competenties:
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt
vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het
gemeenschappelijke resultaat.
HBO werk -en denkniveau
– Bereid om in piket-diensten te participeren.
(Piket is +/- elke 6 weken)
РIn de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met minimaal ̩̩n van de genoemde storage componenten:
– HP-3PAR en Brocade SAN Switches
– NetApp (CDOT en 7-mode)
– Commvault 11
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring als Storage beheerder bij een grote organisatie (>1000 medewerkers).

Gunningscriteria:
РIn het bezit van minimaal ̩̩n van de volgende certificaten: 70%
– Brocade CFA Gen5+
– Netapp Certified Data Administration (NCDA)
– HP 3PAR Administration
– Comvault 11+
– Minimaal HBO-opleiding, afgerond met diploma. 30%

De gesprekken worden zo spoedig mogelijk ingeroosterd.

Interesse?

Vacature:
(20278) 3x Storage Beheerders 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022