3x (Technisch) Applicatiebeheerder 40 u/w
Volgnummer: 15526

>3x (Technisch) Applicatiebeheerder 40 u/w
Volgnummer: 15526
3x (Technisch) Applicatiebeheerder 40 u/w
Volgnummer: 15526
2019-05-17T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 17-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Arnhem
Duur: Start 24-6-2019 tot 31-12-2019
Optie:Verlenging 3 x 6 maanden

Opdracht omschrijving:
Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling.

Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk.

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is erop gericht om de klantgerichte benadering van de provincie te ondersteunen met IT hulpmiddelen. De interne organisatie wordt hierop voorzien van oplossingen die de werkprocessen ten behoeve van de buitenwereld, burgers, bedrijven en andere overheden ondersteunen. Tevens worden er informatiesystemen ingezet om naast de traditionele kanalen, de dienstverlening en informatieverstrekking ook op elektronische wijze aan te kunnen bieden.

Het I&A team Rapportage en Applicatie Services Applicatie en Database Beheer (I&A/RAS/ADB) is met circa 20 werknemers verantwoordelijk voor het technisch applicatie beheer van nagenoeg alle applicaties die de provincie beschikbaar stelt. De portefeuille van ruim 400 applicaties wordt momenteel met variërende inhoud in verschillende systemen bijgehouden. Tevens wordt er in dit team integraal en over informatiesystemen heen sturingsinformatie verstrekt middels rapportages, dashboards, analyses en gegevensleveringen vanuit een datawarehouse.

Voor het team I&A/RAS/ADB zijn we op zoek naar drie technisch applicatiebeheerders die tijdelijk ons team komen versterken.

Het wil voorkomen dat er in sommige gevallen werkzaamheden buiten kantoortijden plaats vinden.

Verantwoordelijkheden:
De taken van een technisch applicatiebeheerder bestaan met name uit het:
– Oplossen van 2e lijns verstoringen, incidenten, problemen;
– Afstemmen met functioneel applicatiebeheer, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA);
– Zorgen voor de financiële afhandeling en onderlinge afstemming tussen applicatiebeheer, technisch beheer, databasebeheer en externe partijen;
– Leveren van een bijdrage aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer;
– Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van;
– Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten;
– Monitoren van de prestaties van applicaties;
– Up to date houden van de applicaties volgens Application LifeCycle Management;
– Opstellen en onderhouden technische- en beheerdocumentatie;
– Opstellen van maandrapportages.

Eisen:
– Beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denk niveau op het gebied van IT, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante ervaring in de IT of een afgeronde MBO opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante ervaring in de IT.
Benoem de naam van de opleiding, de plaats en het afstudeerjaar. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.
– Beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2019) in de functie van technisch applicatiebeheerder / technisch specialist.
Beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan de eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.
– Aantoonbaar minimaal 5 jaar werkzaam geweest bij of voor een organisatie met 1000+ medewerkers.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting in welke periode u bij of voor welke organisatie werkzaam bent geweest, het aantal medewerkers werkzaam bij deze organisatie en welke functie u heeft ingevuld gedurende deze periode.
– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.

Wensen:
– Beschikt aantoonbaar over ervaring met het uitvoeren van analyses, het opstellen van requirements en het beoordelen van functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 25%
-Heeft aantoonbaar ervaring met de methoden en technieken ASL2, BiSL en ITIL voor het beheren van de informatiesystemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 25%
– Heeft aantoonbaar ervaring met het beheren van Microsoft applicatie Office en/of DocBase (Document Management Systeem) en/of Adobe Suite 5 producten en/of e-hrm systemen (PIMS, YouPP) aan te tonen met praktijkvoorbeelden.20%
– Heeft aantoonbaar ervaring met het beheren van applicaties die op een Citrix of andere vormen van gevirtualiseerde omgevingen draaien, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 15%
– Heeft aantoonbaar ervaring met het technisch applicatiebeheer van de proces ondersteunende applicaties Kodision en .Net applicaties, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 15%

Competenties:
Wij zoeken enthousiaste kandidaten die van afwisseling houden en zich thuis voelen in een snel veranderende organisatie. I&A medewerkers zijn op de hoogte van de ICT-ontwikkelingen en combineren dit met hun kennis van de processen en organisatie van de interne klant. Uitdaging, dynamiek en creativiteit zijn hierbij toepasselijke trefwoorden.
– Zorgvuldigheid / Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
– Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
– Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
– Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers).
– Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.

Referenties:
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week.

CV eisen:
– CV van maximaal 5 pagina’s A4 toe.
– Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Overige:
A-fgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.

Geheimhoudingsverklaring:
Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij Provincie Gelderland.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op vrijdag 7 juni, dinsdag 11 juni en op woensdag 12 juni 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(15526) 3x (Technisch) Applicatiebeheerder 40 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022