3x Transitiecoach (14) 40 u/w
Volgnummer: 14309

>3x Transitiecoach (14) 40 u/w
Volgnummer: 14309
3x Transitiecoach (14) 40 u/w
Volgnummer: 14309
2019-03-14T00:00:00+00:00
  • SITTARD
  • Start datum: 14-03-2019
  • Eind datum: 01-07-2020

Standplaats: Sittard
Duur; start zsm t/m 01-07-2020
Optie tot verlenging: Ja, 1 x 6 maanden

Organisatie
Bij Stichting BVE Zuid Limburg (fusieorganisatie Arcus college en Leeuwenborgh) streeft naar wendbaarheid en derhalve een platte organisatie met slechts 2 managementlagen. Visie is dat deze wendbaarheid vraagt dat de onderwijs-en serviceteams in de lead komen. Het onderwijs-en het ondersteunend personeel maken het verschil door in hun werk te laten zien dat ze over hedendaagse vakmanschap beschikken en een passie hebben om anderen hiermee te inspireren en te ontwikkelen. Dat verschil kunnen wij alleen maken door samen te werken.

Opdracht
De transitiecoach:
Ondersteunt de organisatorische transitie van de fusieorganisatie Arcus-Leeuwenborgh.
Begeleidt en coacht de leidinggevenden van de onderwijsteams en de serviceteams naar het zelfstandig kunnen invullen van de integrale leidersrol en het in de lead brengen van zijn/haar team.
Versterkt de verbinding tussen de verschillende teams (onderwijs én service) waardoor een sterke en wendbare onderwijsorganisatie ontstaat.
Maakt zichzelf op termijn overbodig zodat de leidinggevenden en teams in staat zijn binnen het gecreëerdenetwerk hun verantwoordelijkheid te dragen en daarover verantwoording af te leggen.

Kennis:
Academisch werk- en denkniveau;
Ervaring op het gebied van het onderwijskundig terrein en het mbo;
Aantoonbare kennis van verandermanagement en (bege)leiden van leidinggevenden en professionals hierin;
Overziet de samenhang van het beleid/de veranderopgave.

Vaardigheden:
Ruime ervaring in het onderwijs (en bij voorkeur in het mbo);
Ruime ervaring op het gebied van verandermanagement;
Ruime ervaring in begeleiden/coachen van leidinggevenden en professionals;
Draagvlak kunnen creëren, zowel horizontaal als verticaal;
Teamspeler;
Kan medewerkers in beweging brengen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring binnen het onderwijs.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau (10 punten).
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het mbo in de afgelopen 5 jaar (15 punten).
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als transitiecoach in de afgelopen 3 jaar (30 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met onderwijsontwikkeling in de afgelopen 4 jaar (15 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met het coachen/aansturen van leidinggevenden en teams tijdens een ingrijpende veranderopgave (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijkheid:
Inspirerend, motiverend en enthousiasmerend
Gericht op samenwerken en verbinden en werkt op basis van vertrouwen
Betrokken
Empathisch
Integer
Evenwichtig
Stressbestendig

Competenties:
Resultaatgerichtheid
Fungeert als rolmodel voor de leidinggevenden
Overtuigingskracht
Coachen
Samenwerken
Dienstbaar (gunt een ander het podium)
Initiatiefrijk
Beschikken over organisatiesensitiviteit
Uitstekende communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift)

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op in de 1e week april 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk in de laatste week van maart 2019 bericht.

Interesse?

Vacature:
(14309) 3x Transitiecoach (14) 40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022