4x Logistieke Makelaars (11) 8-16 u/w
Volgnummer: 7338

>4x Logistieke Makelaars (11) 8-16 u/w
Volgnummer: 7338
4x Logistieke Makelaars (11) 8-16 u/w
Volgnummer: 7338
2017-11-29T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 29-11-2017
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Zwolle
Duur: 02-01-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Optioneel

Organisatie
De logistieke makelaars werken onder de vlag van de Beter Benutten regio’s Zwolle-Kampen en Twente en van de Strategische Logistieke Alliantie (SLA) Overijssel. In de beide Beter Benutten regio’s betreft het een samenwerking tussen de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en gemeenten. De SLA betreft een provinciebrede samenwerking tussen de logistieke sector en overheden om de ontwikkeling van de logistieke sector te stimuleren. Zowel de Beter Benutten aanpak als de SLA heeft onder andere als doel om door middel van slimme mobiliteitsoplossingen spitsmijdingen te realiseren en CO2-reductie te boeken.

Project
Het project ‘inzet logistieke makelaars’ valt onder het thema ‘logistiek’ van de Beter Benutten-aanpak en is tevens onderdeel van het meerjarenprogramma Goederenvervoer en Logistiek van de SLA. De logistieke makelaars gaan in gesprek met verladers en vervoerders en streven ernaar om in onderling overleg mobiliteitsoplossingen te realiseren die vanuit maatschappelijk oogpunt leiden tot spitsmijdingen en/of CO2-reductie en vanuit bedrijfseconomisch oogpunt tot kostenreductie voor de vervoerder en/of verlader.

Opdracht omschrijving
Het realiseren van spitsmijdingen op de knelpuntcorridors en CO2-reductie in Overijssel.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Het initiëren, regisseren en begeleiden van projecten in de logistieke sector die leiden tot spitsmijdingen en CO2-reductie.

Eisen:
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt over een brede kennis van logistiek in het algemeen en van de samenstelling van de logistieke keten in het bijzonder aantoonbaar door werkervaring.
– Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring en daarmee over inhoudelijke kennis van de logistieke processen en de problematiek waarmee een vervoerder en/of verlader te maken heeft in de dagelijkse praktijk, aan te tonen door opdrachten uitgevoerd voor logistieke bedrijven.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 7 jaar werkervaring met advisering in de logistieke sector en wordt door vervoersbedrijven en verladers beschouwd als een volwaardige gesprekspartner.

Gunningscriteria
– Externe heeft aantoonbaar werkervaring met logistieke projecten in Overijssel bij overheden en/of bedrijven in de periode 2007 – 2017. (40%)
– Externe heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan met het uitvoeren van logistieke projecten binnen het Rijksprogramma Beter Benutten. (30%)
– Externe beschikt aantoonbaar over een uitgebreid netwerk binnen de logistieke sector van Overijssel, zowel onder vervoerders als verladers. (30%)

Competenties:
– analytisch sterk;
– goede schrijf- en uitdrukkingsvaardigheden;
– goede communicatievaardigheden en netwerkkwaliteiten;
– kan makkelijk bewegen tussen verschillende hiërarchische niveaus binnen bedrijven.

CV eis:
U voegt een CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden met Jeroen Fanoy (projectleider) en Arno Timmerhuis (beleidsontwikkelaar) op dinsdag 12 december 2017 tussen 9:30 en 13:30 uur.

Interesse?

Vacature:
(7338) 4x Logistieke Makelaars (11) 8-16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022