4x Mobiliteitsadviseur Zuid 24-32 u/w
Volgnummer: 11756

>4x Mobiliteitsadviseur Zuid 24-32 u/w
Volgnummer: 11756
4x Mobiliteitsadviseur Zuid 24-32 u/w
Volgnummer: 11756
2018-10-12T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 12-10-2018
  • Eind datum: 15-10-2019

Kamer van Koophandel
Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken.

Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering.

Omschrijving opdracht:
Als mobiliteitsadviseur Zuid woon je beneden de denkbeeldige lijn tussen Leiden en Enschede. Je begeleid werknemers van de Kamer van Koophandel naar ander werk.

Wat ga je doen?
Je voert VWNW-onderzoeken op locaties van de Kamer van Koophandel uit, schrijft rapportages en stelt VWNW-plannen op. Je begeleidt kandidaten richting een nieuwe baan. Enerzijds geef je inzicht in het zelfbeeld, de ambitie, de ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidskansen van de VWNW-kandidaat. Anderzijds zie je er op toe dat deze zich naar behoren inzet. Dit alles binnen de kaders van het VanWerkNaarWerkbeleid. Je werkt hierbij nauw samen met onze arbeidsmarktmakelaars.

Je bent in staat een kritische analyse te maken en te schrijven over iemands kansen op de arbeidsmarkt en onderliggende factoren. Verder weet je de zelfredzaamheid en motivatie van de VWNW-kandidaten te stimuleren. Je zorgt dat je kandidaat klaar is voor de arbeidsmarkt en gemotiveerd is om uit te stromen naar ander werk. Je hebt ervaring met werken bij een overheid en bij voorkeur ervaring met het VWNW-beleid van de rijksoverheid. Je bent flexibel inzetbaar op locaties van de Kamer van Koophandel. Wij werken veel op onze locaties in Amsterdam, Groningen, Arnhem, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven, maar ook op andere locaties. Wij hebben een landelijke dekking van mobiliteitsadviseurs nodig en het werk en de locatie verschilt per periode per regio. Rapportage en administratie zijn voor jou logische onderdelen van deze opdracht.

Je zorgt voor goede en toegankelijke documentering van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.

Gunningscriteria (knock out):
– Wat is de hoogst afgeronde opleiding van de kandidaat?
– Is het hiervoor genoemde opleidingsniveau een opleiding op het gebied van Loopbaanadvisering of vergelijkbaar?
– Is de kandidaat in het bezit van NOLOC; NIP; NOPCO of CMI certificering of vergelijkbaar?
– Heeft de kandidaat aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met mobiliteits- en uitstroomtrajecten voor middelbaar geschoold en hoger opgeleid personeel in complexe grote organisaties?
– Heeft de kandidaat aantoonbaar ervaring met werken bij een overheidsorganisatie?

Functiewensen:
– Heeft de kandidaat actuele kennis van de regionale arbeidsmarkt?
– Heeft de kandidaat actuele kennis van mobiliteitsinstrumenten w.o. social media?
– Heeft de kandidaat kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder het ARAR?
– Hoeveel jaar ervaring heeft de kandidaat met het analyseren van de positie de iemand op de arbeidsmarkt heeft, het opstellen van begeleidingsplannen en rapportages?

Competenties:
– Analytisch vermogen
De kandidaat onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.
– Coachen
De kandidaat is gericht op het ontwikkelen van de competenties van anderen door middel van het geven van opbouwende feedback, inzicht, tips en handvatten. Biedt ruimte en begeleiding.
– Communiceren
De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
– Organisatiesensitiviteit
De kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.
– Resultaatgericht
De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Je kunt tenslotte een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Standplaats: Arnhem maar landelijk werkend

Interesse?

Vacature:
(11756) 4x Mobiliteitsadviseur Zuid 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493