6x Jeugd- en gezinswerker 36 u/w
Volgnummer: 16623

>6x Jeugd- en gezinswerker 36 u/w
Volgnummer: 16623
6x Jeugd- en gezinswerker 36 u/w
Volgnummer: 16623
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • HEERENVEEN
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Heerenveen
Duur: 01-09-2019 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: ja

Opdracht omschrijving
Voor de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, team jeugd en gezin, zijn wij op zoek naar een organisatie die voor ons de bemensing van de flexibele schil kan verzorgen. De flexibele schil bestaat uit 6 fte (in totaal dus 6×36 = 216 uur per week)
jeugd- en gezinswerkers (verder te noemen: werkers).
In ons team werken wij uitsluitend met SKJ geregistreerde werkers. De flexibele schil moet ook aan deze eis voldoen.
Medewerkers moeten meerjarige werkervaring in de jeugdhulp hebben.
Verantwoordelijkheden
Als uitlenende organisatie zorg je dat medewerkers hun vakkennis bijhouden, meedoen aan intervisiebijeenkomsten en hun beroepsregistratie behouden.
Als uitlenende organisatie zorgt dat er continue voldoende capaciteit beschikbaar is voor de invulling van de werkzaamheden. Omwille van de stabiele relatie met clienten zorgt u voor zo minimaal mogelijke mutaties van werkers.
De werker is verantwoordelijk voor het samen met het gezin opstellen van het gezinsplan of veiligheidsplan, het bewaken van de voortgang en het toezien op het bereiken van de doelen.
De werker handelt volgens haar beroepscode, de pedagogische visie en de beleidskaders van de gemeente Heerenveen.
De werker verleent zelf hulp of zet zelfstandig de benodigde (specialistische) hulp in. In alle gevallen houdt de werker de verantwoordelijkheid als regiehouder.

Eisen:
– Minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijk werk. Binnen gebiedsteams.
– Beschikken over een opleiding op HBO-niveau
– Beschikken over een SKJ-registratie
– CV Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Gunningscriteria (wensen)
– Voor een goed contact met de omgeving is een vestiging binnen een straal van 75 van de gemeente Heerenveen.20%
– U beschikt over een breed netwerk in het sociaal domein. 30%
– Bekend met de Friese situatie en de specialistische hulp die daar voor handen is. 50%

Competenties
Fflexibilteit van de uitlenende organisatie
Kennis van de Heerenveense situatie
Ervaring met vergelijkbare situaties (gespecialiseerd gebiedsteam)

Interesse?

Vacature:
(16623) 6x Jeugd- en gezinswerker 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022