9x Ingenieursbureau – Toezichthouders 36 u/w
Volgnummer: 16629

>9x Ingenieursbureau – Toezichthouders 36 u/w
Volgnummer: 16629
9x Ingenieursbureau – Toezichthouders 36 u/w
Volgnummer: 16629
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Werklocatie gerelateerd aan projecten waarop inhuur wordt ingezet
Duur: 01-09-2019 t/m 31-08-2020
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
Toezichthouder voor civieltechnische projecten op het gebied van infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte.

Werkzaamheden
Als toezichthouder ga je je breed inzetten voor de projecten in uitvoering in Amsterdam. Je zal vooral buiten op de bouwplaats aanwezig zijn, vaak op meerdere locaties en projecten tegelijk. Je houdt toezicht op het werk van de aannemer en je hebt daarom, naast kennis en ervaring als toezichthouder maaiveld en infrastructuur, ook ervaring met het coördineren van kabels en leidingen en het toepassen van BLVC in een stedelijke omgeving. Groen kennis is een pré. Je kent het bestek of ander contract tot in de details. Je hebt inzicht in de risicovolle activiteiten binnen het project en daar richt je je aandacht op, waarbij je zorgt dat de aannemer deze problemen voor is. Als toezichthouder neem je een groot deel van de administratieve kant van het werk op je. Je beheert de stukken, maakt verslagen van bouwvergaderingen, zorgt dat het dossier goed bijgehouden wordt en houdt het risicodossier en de vergunningen bij. Je stelt toezicht- of V&G plannen op, waarvoor je nauw samenwerkt met de directievoerder. Je kan ook ingezet worden voor monitoringactiviteiten tijdens uitvoering van een project. Dit alles onder aansturing van de directievoerder.

De complexiteit van het werk zit soms in de techniek, soms in de drukke Amsterdamse omgeving en soms in de belangen van betrokken partijen, maar meestal in alle drie. Over je werk communiceer je naar de directievoerder.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen.

Eisen:
– Minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
– Heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– CV Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
РBeschikt minimaal over een MBO of HBO werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde MBO opleiding in de richting Civiele Techniek. HBO is een pr̩.
– Heeft een geldig VCA vol certificaat.
– Beschikken over de volgende certificaten of diploma’s of bereid te zijn binnen 6 maanden te halen:, CROW400 (was 132) of DLP-R, CROW 96B (afzettingen)
РHeeft aantoonbare relevante ervaring in de afgelopen 3 jaar met toezicht op de volgende terreinen: maaiveldinrichting, infrastructuur, co̦rdinatie van kabels en leidingen en toetsen BLVC kader binnen een groot stedelijke omgeving.
– Heeft aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving.
– Heeft aantoonbaar recente kennis te hebben van of bereid zijn binnen 6 maanden training te volgen betreffende Wet bodembescherming, besluit bodemkwaliteit(BUS-meldingen) en de Wet Natuurbescherming en gedragscode Flora- en faunawet, asbest herkennen/werken met AC leidingen.
– Heeft aantoonbare ervaring met de VISI Systematiek en bestekadministratie.
– Heeft aantoonbare ervaring binnen complexe, grootstedelijke omgeving.
– Bereid om op onregelmatige uren te werken (nacht- en weekendwerk).

Wensen:
– Heeft een afgeronde HBO-opleiding in de richting Civiele Techniek.
– Heeft ervaring met de Amsterdamse procedures en regelgeving.
– Heeft ervaring met VISI en KPD bestek administratie.
– Heeft kennis van en ervaring met diverse contractvormen, waaronder overeenkomsten met open posten (OMOP).
– Heeft recente ervaring met de procedures van het Amsterdamse ‘coördinatiestelsel werken aan de weg’.

Interview:
Planning interviews: ntb
Aantal kandidaten op interview: 11

Interesse?

Vacature:
(16629) 9x Ingenieursbureau - Toezichthouders 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022