Accounthouder (11) 20-24 u/w
Volgnummer: 9079

>Accounthouder (11) 20-24 u/w
Volgnummer: 9079
Accounthouder (11) 20-24 u/w
Volgnummer: 9079
2018-04-03T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 03-04-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Zwolle
Duur: 1-5-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: ja

Organisatie
De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal.

Je gaat werken voor de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid. De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van steden en het landelijk gebied in Overijssel. De thema’s ruimte, ondergrond, water, wonen en bereikbaarheid staan hierbij centraal. De activiteiten van de eenheid dragen bij aan het welzijn en de welvaart van de inwoners van de provincie Overijssel.

De eenheid bestaat uit de teams beleidstrategie, beleidsvorming en programmering, beleidsimplementatie en realisatie, het OV-bureau en ROV Oost-Nederland.

Project
Het team Beleidsrealisatie van de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid geeft invulling aan alles wat ons eigen bestuur aan ruimtelijk beleid en regelgeving heeft ontwikkeld. De accounts ruimte en water van dit team werken als vaste gesprekspartner voor een aantal gemeenten, regionale netwerken of waterschappen. De accounts zijn de spreekwoordelijke ‘de oren en ogen’ van ‘hun’ werkgebied en weten wat er speelt. Zij signaleren ruimtelijke kansen en ontwikkelingen en leggen de verbindingen tussen provinciale ambities en lokale ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast vormen de accounts binnen de provincie de verbindende schakel tussen de verschillende sectorale belangen en opgaven. Het hebben van een signaalfunctie richting onze beleidsontwikkelaars vanuit de praktijk, is een belangrijk onderdeel van de functie.

Opdracht omschrijving
We vragen van deze accounthouder:
1. Het eerste aanspreekpunt te zijn voor een aantal gemeenten
2. Zorgen dat collega’s goed geïnformeerd blijven over actuele onderwerpen binnen de thema’s Agro&Food, biodiversiteit en VABs.
3. Uitvoering geven aan het project ‘innovatieve woonwormen’
4. Eerste verantwoordelijke voor het project Brood en Spelen namens de provincie Overijssel
5. Projectleider Buitenkansen

Verantwoordelijkheden / Resultaten
– Voorbereiden en uitwerken van ambtelijke en bestuurlijke overleggen met gemeenten;
– Bewaken van lopende projecten bij jouw gemeenten en hierop acties te ondernemen;
– Aanwezig zijn bij de interne accounthoudersoverleggen en acties die hieruit volgen uitvoeren;
– Samen met andere accounts activiteiten organiseren die bijdragen aan kennisdeling;
– Aanwezig bij de projectgroepoverleggen Brood en Spelen en acties die hieruit volgen uitvoeren;
– Aanspreekpunt voor de winnares van Buitenkansen. Haar helpen met vragen die zij heeft;
– Aanspreekpunt voor het project ‘innovatieve woonvormen’, en gemeenten helpen bij het vertalen van een initiatief naar een concreet plan.

Eisen
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring als accounthouder bij een overheidsorganisatie in de periode 2013-2018.
– Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring in projecten met Wonen in de periode 2013-2018.

Gunningscriteria
– Externe heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan bij 2 of meerdere gemeenten in de periode 2013-2018. 50%
– Externe heeft aantoonbaar 2 opdrachten gedaan binnen het onderwerp Landelijk gebied in de periode 2013-2018. 50%

Competenties
– Plannen en organiseren;
– Samenwerken;
– Zelfstandig;
– Flexibel;
– Pragmatisch;
– Besluitvaardig;
– Teamplayer;
– Sterk en organiserend vermogen.

Cv
Het cv is maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10.

Interview
De interviews zullen plaatsvinden met Joost Houtkamp (Teamleider) en Simone Adema (Accounthouder) op dinsdag 17 april 2018 tussen 14.00 en 15.30 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
– Geheimhoudingsverklaring
– VOG

Interesse?

Vacature:
(9079) Accounthouder (11) 20-24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541