Accountmanager 36 u/w
Volgnummer: 12520

>Accountmanager 36 u/w
Volgnummer: 12520
Accountmanager 36 u/w
Volgnummer: 12520
2018-11-26T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 26-11-2018
  • Eind datum: 01-07-2019

Standplaats: Amsterdam,
Duur: Start zsm t/m 01-07-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
De functie van accountmanager is een zogenaamde “dragende functie” en heeft als doel het versterken van de procesbeheersing binnen het organisatieonderdeel Belastingen

Werkzaamheden
Fungeren als verlengstuk van de procescoördinator als het gaat om de contacten naar externe belanghebbenden (woningbouw en gemachtigden). Dit gebeurt op basis van de interne planning van de procescoördinatoren, binnen deze kaders worden er afspraken gemaakt met de externe partijen. Daarbij behoort ook het maken van werkafspraken met de interne organisatie (teamleiders, procescoördinatoren en senior medewerkers). Tevens wordt er input geboden die relevant is voor de interne planning (richting procescoördinatoren), gebaseerd op de resultaten en gesprekken met de externe contacten;
Organiseren en begeleiden van vooroverleg i.s.m. taxateurs en werkvoorbereiders;
Vertalen van de WOZ-planning naar afspraken met de gemachtigden en woningbouwcorporaties;
Bewaken van de voortgang en rapporteren over de gemaakte afspraken en planning (teamleiders en medewerkers aanspreken wanneer zij zich niet aan de afspraken houden);
Vroegtijdig signaleren van (dreigende) knelpunten en adviseren over oplossingen en vervolg;
Volgen van landelijke ontwikkelingen en vertalen naar de eigen organisatie;
Verbeteren van de eigen processen a.d.h.v. CLO (continu leren en ontwikkelen);
Contacten onderhouden met de belangrijkste stakeholders (o.a. Waarderingskamer);
Adviseren en rapporteren aan de Afdelingsmanager WHT;
Uitvoeren en/of bijdragen aan projecten;
Vastleggen van bijeenkomsten, afspraken en besluiten in notities.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Organisatie
Belastingen van de gemeente Amsterdam ontvangt jaarlijks ca. 500 miljoen euro. Dit gebeurt door het heffen van belastingen zoals de afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting of de toeristenbelasting. Het geld wordt gebruikt voor onze publieke voorzieningen. Hierbij kun je denken aan het onderhoud van de grachten, fietspaden, parken, speeltuinen in de wijk, sociale voorzieningen of de veiligheid in de stad.

Momenteel is Belastingen volop in beweging. Na de invoering van een nieuw belastingsysteem zijn we nu klaar om de volgende stap te zetten. Met interne programma’s, zoals ‘Continu Leren en Ontwikkelen’ en ‘Datagedreven werken’ worden we steeds meer een naar buiten gerichte en innovatieve organisatie. Daar hebben we ook jou bij nodig. In ons kantoor aan de Herikerbergweg werken enthousiaste professionals die een warm hart hebben voor de stad. De organisatie heeft een open en informele cultuur. Het pand ligt op een steenworp afstand van station Bijlmer Arena en een paar minuten van de A9.

Loop jij ook warm om te werken voor Amsterdam?

Afdeling Waardering, Heffing, Toezicht (WHT)
Is een afdeling van het organisatieonderdeel belastingen en heeft als taak het sturen op alle processen van waardebepaling en taxatie, heffingen, toezicht, controle en handhaving m.b.t. WOZ-objecten en de overige Heffingen. De afdeling bestaat uit drie teams. De functie van accountmanager is een zogenaamde “dragende functie” en heeft als doel het versterken van de procesbeheersing binnen het organisatieonderdeel Belastingen. De accountmanager valt hiërarchisch onder de afdelingsmanager WHT. Er is een sterke afhankelijkheid met de (senior) procescoördinatoren om te komen tot een goed afgestemd ketenproces.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO / WO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende HBO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het schakelen tussen een groot aantal en diverse stakeholders.
Geef in de motivatie duidelijk aan waaruit blijkt dat de kandidaat hier ervaring in heeft.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met adviseren en rapporteren aan afdelingsmanager(s).
Geef in de motivatie duidelijk aan waaruit blijkt dat de kandidaat hier ervaring in heeft.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het continu verbeteren van de eigen processen (CLO)?
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het vertalen van een planning naar afspraken?

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat affiniteit met vastgoed en woningbouw?
– Heeft de aangeboden kandidaat minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) als accountmanager en/of vergelijkbare functie?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met werken binnen politiek gevoelige context?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met werken bij grote overheidsorganisaties (of vergelijkbaar)?
Geef in de motivatie duidelijk aan waaruit blijkt dat de kandidaat hier ervaring in heeft.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 11 en 21 december.

Interesse?

Vacature:
(12520) Accountmanager 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022