Adviseur bedrijfsvoering Jeugd en WMO (11) 32-36 u/w
Volgnummer: 11288

>Adviseur bedrijfsvoering Jeugd en WMO (11) 32-36 u/w
Volgnummer: 11288
Adviseur bedrijfsvoering Jeugd en WMO (11) 32-36 u/w
Volgnummer: 11288
2018-09-07T00:00:00+00:00
  • HOUTEN
  • Start datum: 07-09-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Houten
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: mogelijk maar nog niet bekend

Organisatie
De Regionale backoffice Lekstroom (RBL) bestaat sinds januari 2015. Het is de uitvoeringsorganisatie van de Lekstroomgemeenten Vianen, IJsselstein, Nieuwegein, Houten en Lopik waar de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO wordt uitgevoerd. Het is een unieke plek in de regio waar medewerkers van diverse gemeenten met en voor elkaar de inkoop en administratie van jeugdhulp en WMO verzorgen. De RBL heeft de ambitie verder uit te groeien tot een informatieknooppunt rond Jeugdhulp en WMO. Daarnaast wil de RBL haar kennis op het gebied van het zorgaanbod Jeugdhulp en WMO verder aanbieden aan de deelnemende gemeenten en sociale teams.

De RBL kent de volgende disciplines:

Inkoop
Het inkoopteam is verantwoordelijk voor het aanbestedingsproces. Ze voeren samen met de betrokken beleidsmedewerkers inkoopgesprekken en onderhandelen met aanbieders. Het inkoopteam stelt contracten op en voert gedurende de looptijd van contracten, samen met accounthouders, de complexe inkoopgesprekken.

Contractbeheer
Contractbeheer zorgt voor het administratieve proces rond het afsluiten van contracten. Hierbij valt te denken aan het toesturen van overeenkomsten, controle van aanbieders en archivering van de contracten. Met behulp van het contractbeheersysteem levert contractbeheer informatie ten behoeve van analyses aan, en signaleren zij essentiële deadlines, bijvoorbeeld de einddata van contracten. Tevens zorgen zij voor de bewaking van contractuele verplichtingen.

Accountmanagement
De accounthouders zijn het eerste aanspreekpunt wanneer het gaat over de levering van zorg in het Sociale Domein. Intern voor bijvoorbeeld de sociale teams, beleidsmedewerkers van de Lekstroomgemeenten en voor de medewerkers van de Regionale Backoffice. De externe gesprekspartners zijn aanbieders van WMO en Jeugdzorg. Accounthouders adviseren, signaleren en rapporteren over kwaliteit en de wijze van contractuitvoering. Wanneer er complexe vraagstukken optreden, zorgen accounthouders ervoor dat de juiste expertise wordt ingeschakeld. Accounthouders voeren daarnaast regulier overleg met zorgaanbieders.

Administratie
De administratie verzorgt onder andere het zogenaamde digitale berichtenverkeer met zorgaanbieders en sociale teams. Verder verzorgt de administratie de controle en afwikkeling van de declaraties van zorgaanbieders. Ze staan aanbieders te woord bij vragen over de declaraties en andere zaken rond de administratieve afwikkeling. De administratie draagt verder bij aan het genereren van managementinformatie.

Opdracht
– Je bent als adviseur het eerste aanspreekpunt voor bedrijfseconomische vraagstukken rond uitvoering van de taken van de RBL;
– Je ondersteunt medewerkers bij het uitvoeren van financiële analyses op Lekstroom niveau voor Jeugd en WMO;
– Bewaakt de bedrijfsvoeringsbudgetten van de Regionale Backoffice;
– Ontwikkelt en adviseert proactief over de opzet van managementrapportages, kwartaal- en jaarrapportages, gericht op zowel financiële als inhoudelijke monitoring;
– Ontwikkelt en adviseert proactief over de opzet van risicoanalyses;
РCo̦rdineert de uitvoering van de risicoanalyses;
– Analyseert kansen en bedreigingen en adviseert de inkoopadviseur en de accounthouders proactief op grond van deze analyses;
– Je fungeert als vraagbaak voor de administratie met betrekking tot de werkprocessen;
– Je analyseert de werkprocessen en komt met verbetervoorstellen;
– Je adviseert rond het uitvoering van de administratieve taken en de mogelijke uitbreiding van het takenpakket van de RBL.

Gunningscriteria (weging)
1. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein met Jeugd en WMO (5 punten);
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (20 punten);
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Adviseur Bedrijfsvoering (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met bedrijfsvoering binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20 punten).

Competenties:
– Analytisch. Systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens;
– Conceptueel denken. Situaties in een meer omvattend kader plaatsen en/of verbanden leggen met andere informatie;
– Accuraat. De werkzaamheden verrichten met de daarvoor benodigde nauwkeurigheid, tijdigheid en zorgvuldigheid;
– Flexibel. Indien zich kansen of problemen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen, teneinde een gesteld doel te bereiken. Taken oppakken die net buiten de eigen functie liggen, meedenken met de organisatie;
– Initiatief. Indien zich kansen of problemen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen, teneinde een gesteld doel te bereiken. Taken oppakken die net buiten de eigen functie liggen, meedenken met de organisatie;
– Klantgerichtheid. Onderkennen en openstaan voor vragen en verzoeken, rekening houden met belangen, behoeften en gevoelens van de (interne en externe) klant, met inachtneming van het algemeen belang;
– Stressbestendig. Onder druk goed blijven presteren;
– Planmatig werken. Onder druk goed blijven presteren.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken zijn gepland op maandag 17 september 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 14 september 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(11288) Adviseur bedrijfsvoering Jeugd en WMO (11) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022