Adviseur Beleid Duurzaamheid (10) 8-16 u/w
Volgnummer: 16704

>Adviseur Beleid Duurzaamheid (10) 8-16 u/w
Volgnummer: 16704
Adviseur Beleid Duurzaamheid (10) 8-16 u/w
Volgnummer: 16704
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: tot en met 31 december 2019. Start: Z.s.m.
Optie tot verlenging: ja

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Maximaal 230 uur, tot en met 31 december 2019.

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Profiel Adviseur Duurzaamheid
Voor deze opdracht voer je zelfstandig diverse opdrachten in relatie tot het thema Klimaat-Energie-Duurzaamheid voor gemeenten in ons werkgebied uit. Voor deze functie zoeken we een collega die specifieke kennis, ervaring en vaardigheden heeft op het gebied van Klimaat, Energie, Duurzaamheid en dit toe wil passen en dat doe je bij één van onze 15-eigenaar gemeenten. Om binding met het team bij de ODRU te behouden, is de mogelijkheid aanwezig om ook op locatie van de ODRU te werken. Wil jij een bijdrage leveren aan de gemeentelijke opgave om de energietransitie vorm te geven? Ben jij een kandidaat die de inhoudelijke kennis heeft en procesmatig sterk is?

In deze functie zoek je de verbinding met relevante stakeholders binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, je enthousiasmeert betrokkenen en daarbij kun je actuele kennis over energievraagstukken inzetten (incl. enige technische kennis).

Daarnaast richt je je specifiek op een opdracht die verdeeld is in delen:
-Het opstellen van een plan van aanpak (hierna: PvA) – bij akkoord van de gemeenten volgt deel 2 van de opdracht.
-Het opstellen van een gedragen (herziende) duurzaamheidsvisie die voortkomt uit het PvA.
Hiermee kan je stellen dat het werk gevarieerd is. De rollen die je vervult variëren van projectleider, aanjager, procesbegeleider of uitvoerder.

Je werkt zelfstandig maar in een team van collega’s op dit vakgebied. Jij en jouw collega’s werken zelfstandig voor meerdere gemeenten. We hebben afstemming met elkaar en delen informatie en ervaring waardoor een krachtige wisselwerking ontstaat. Hierdoor betekenen we samen meer voor onze gemeenten.

Opdracht

-Aanspreekpunt voor gemeenten voor een grote diversiteit aan vragen over duurzaamheid (van beleidsniveau tot en met uitvoeringsniveau);
-Afstemming met ambtelijke organisatie en bestuur hierover;
-Afstemming met gemeente over de uit te voeren taken (welke, randvoorwaarden, gewenste resultaten);
-Uitvoering en coördinatie van projecten uit de diverse Programma’s Duurzaamheid bij gemeenten (als projectleider);
-Initiëren en implementeren van duurzaamheidsbeleid binnen de gemeente;
-Ondersteunen bij het vertalen van de duurzaamheidsambities van de gemeente naar concrete projecten;
-Ondersteuning duurzame initiatieven in de gemeente (bewoners, bedrijven) naar behoefte.

Eisen:
– Persoonlijk geschreven motivatie door de kandidaat. Deze dient verwerkt te zijn in het cv;
– Een afgeronde opleiding op wo niveau;
РMinimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met ̩̩n van de onderwerpen Klimaat, Energie en/of Duurzaamheid;
– Aantoonbare werkervaring als projectleider met projecten op het gebied van milieu en/of duurzaamheid voor een overheidsinstelling;

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Gunningscriteria (weging)
– Afgeronde opleiding op wo niveau in de richting van ruimtelijke ordering
– Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een gemeentelijke instelling
РMinimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met ̩̩n van de onderwerpen Klimaat, Energie en/of Duurzaamheid
РKennis van duurzame bouw en duurzame energiesystemen ̩n het uitvoeren van berekeningen die hierop betrekking hebben
– Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase

Competenties:
Professionaliteit;
Klantgericht;
Ondernemerschap;
Samenwerken;
Resultaatgerichtheid;
Projectmatig werken.

Interview:
De gesprekken bij de ODRU zijn gepland op vrijdag 19 juli 2019 van 15.30 uur tot 17.30 uur.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(16704) Adviseur Beleid Duurzaamheid (10) 8-16 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022