Adviseur Bestuursovereenkomsten 32 u/w
Volgnummer: 20223

>Adviseur Bestuursovereenkomsten 32 u/w
Volgnummer: 20223
Adviseur Bestuursovereenkomsten 32 u/w
Volgnummer: 20223
2020-01-14T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 14-01-2020
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Rotterdam
Duur: start z.s.m. t/m 31-8-2020
Optie tot verlenging: ja, maximaal 3 x 12 maanden na initiële opdracht

Adviseur omgevingsmanagement – specialist bestuursovereenkomsten
Tijdelijke inhuuropdracht – Projectorganisatie ‘A4 Haaglanden-N14’

Opdrachtomschrijving
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Als Adviseur Bestuursovereenkomsten lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting, de aanleg en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je zorgt voor de totstandkoming van bestuursovereenkomsten en borgt daarmee het politiek bestuurlijke proces binnen het werkproces aanleg en onderhoud. Dat doe je in een groot integraal project met een hoog afbreukrisico op politiekbestuurlijk gebied.

Het omgevingsteam wordt aangestuurd door de Omgevingsmanager. De Adviseur
Bestuursovereenkomsten rapporteert aan de Omgevingsmanager, levert een zelfstandige bijdrage aan het omgevingsteam en adviseert de Omgevingsmanager en het IPM-team. Hij/zij is juridisch onderlegd, en heeft ervaring in de totstandkoming van bestuursovereenkomsten, binnen infrastructurele projecten; ontwerp, aanleg en onderhoud.

Samen met anderen
Het project A4 Haaglanden – N14 kent ca 12 bestuurlijke partners, bestaande uit de provincie ZuidHolland, het Hoogheemraadschap Delfland (en Rijnland) en diverse gemeenten. Met al deze partners moet een bestuursovereenkomst worden opgesteld. De zwaarte van de bestuursovereenkomst verschilt per bestuurlijke partner. De verwachting is dat 6 partijen majeur zijn.

Met alle partijen is het project al in overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Deze trajecten worden verder opgepakt en vertaald in concrete afspraken, die in overeenkomsten kunnen worden vastgelegd.

Elke dag beter
Je vindt het een uitdaging om proactief bij te dragen aan de verbetering van het bestuurlijke traject, in het kader van Strategisch Omgevingsmanagement.

Project
Planstudie A4 Haaglanden-N14
De A4 is de drukste weg van Nederland en verbindt twee dichtbevolkte metropoolregio’s: Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. Deze regio’s moeten een aantrekkelijk gebied blijven voor bedrijven en inwoners moeten er prettig kunnen (blijven) wonen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de regio’s goed bereikbaar blijven. Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio Haaglanden nemen daarom een aantal maatregelen met als doel om de doorstroming op de A4 en de bereikbaarheid van de regio Den Haag te verbeteren: in beide richtingen nieuwe rijstroken, bredere weefvlakken, nieuwe ongelijkvloerse kruisingen en diverse capaciteitsverruimingen. Het project verwacht dat begin 2020 het Ontwerp-Tracébesluit zal worden genomen en vastgesteld.

Resultaatsgebieden
– Zelfstandig regie voeren op proces en inhoud om te komen tot bestuursovereenkomsten
– Zelfstandig in contact treden met de betreffende ambtelijke en bestuurlijke stakeholders
– Zelfstandig Bestuursovereenkomsten opstellen, gesprekken voeren en gespreksverslagen maken
– Tijdig signaleren bestuurlijke issues en aandachtspunten richting de omgevingsmanager en weten wanneer deze moet aanhaken bij overleggen met stakeholders.

Eisen
– Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van juridische overeenkomsten.
– Je beschikt over voldoende en relevante juridische affiniteit en expertise vanuit relevante werkervaring.
– Je beschikt over werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.

Wensen
– Je hebt ervaring met voorbereiding van UAV-GC-contracten (specifiek benoemd contracttype D&C, DBM en/of DBFM) van infrastructuur.
– Je hebt ervaring met het vakgebied omgevingsmanagement.
– Je hebt ervaring met het zelfstandig regie voeren op proces en inhoud van(relevante) dossiers.
– Je hebt kennis en ervaring met het opstellen van bestuursovereenkomsten.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(20223) Adviseur Bestuursovereenkomsten 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022