Adviseur Bodemsanering, cluster SO (10) 24-40 u/w
Volgnummer: 13778

>Adviseur Bodemsanering, cluster SO (10) 24-40 u/w
Volgnummer: 13778
Adviseur Bodemsanering, cluster SO (10) 24-40 u/w
Volgnummer: 13778
2019-02-13T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 13-02-2019
  • Eind datum: 31-03-2020

Standplaats: Rotterdam,
Duur: 13 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja, namelijk 1 x 12 maanden

Het ingenieursbureau, de plek voor jou?
Het ingenieursbureau is de plek om mee te werken aan de ontwikkeling van Rotterdam. Wij zijn de engineers achter de realisatie en begeleiding van stedelijke infrastructurele projecten vanaf het aanleggen en reconstrueren van wegen en waterwegen tot riolering en groen. Met geavanceerde technieken, ervaren collega’s en enthousiaste trainees kan jij de uitdaging aangaan om jouw bijdrage te leveren aan de stad Rotterdam. Heeft dit jouw interesse en werk jij graag mee aan de uitbreiding van de haven, de bouw van een nieuw stadion of de ontwikkeling van een modern stadscentrum? Dan is het ingenieursbureau van gemeente Rotterdam de plek voor jou!

Jouw bijdrage
Het ingenieursbureau is opgebouwd uit een 17-tal teams, waaronder het team Bodem, Ondergrond en GIS en het team Ondergrond en Circulaire Grondstoffenbank. Deze teams zijn onder andere verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van bodemsaneringsadviezen en bodemsaneringsprojecten in Rotterdam. Omgevingsmanagement is een belangrijk onderdeel van het werk.

De teams hebben een wisselende omvang van het werkpakket, afhankelijk van het aanbod van projecten. Om deze schommelingen te ondervangen hebben de teams behoefte aan een flexibele schil die gevuld wordt door het inlenen van personeel en het uitbesteden van werkzaamheden. Hierbij wordt, naast detacherings- en ingenieursbureaus, ook gebruik gemaakt van zelfstandige ondernemers, die op afroepbasis snel inzetbaar zijn voor een aantal taken binnen de projecten.

Omschrijving opdracht
De Rijksgeldenprojecten omvatten een groot aantal bodemsaneringen binnen Rotterdam. In de komende jaren dienen de verschillende reeds voorbereide saneringen te worden herzien volgens de actuele wet- en regelgeving. Zo moet de bodem van geheel Rotterdam opnieuw onderzocht worden en mogelijk gesaneerd vanwege een strengere loodnorm.

De omvang van de Rijksgeldenprojecten voor bodemsanering is zodanig groot dat de het ingenieursbureau momenteel op zoek is naar ervaren Adviseurs Bodemsanering (specialisten op het gebied van complexe stedelijke saneringsprojecten en Rijksprojecten) met unieke kennis en vaardigheden die op bovengenoemde bodemprojecten (met name m.b.t. de loodproblematiek in Rotterdam) kunnen worden ingezet.

De kandidaten dienen specialisten op hun vakgebied te zijn, met specialistische en goed in te zetten adviesvaardigheden ten behoeve van de politiek gevoelige projecten in de stad.

Jouw verantwoordelijkheden
Voor de functie van Adviseur Bodemsanering zijn wij op zoek naar een ervaren specialistische kandidaat die binnen het vakgebied Bodemsanering adviezen kan uitbrengen. Ook verwachten wij dat de kandidaat plannen kan ontwikkelen en uitvoering kan geven aan complexe projecten, alsmede aan op zichzelf staande opdrachten van zowel interne als externe opdrachtgevers.

Uit te voeren taken
– Verstrekken van adviezen ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering in complexe stedelijke omgeving
Tot de taken behoren ook, het zelfstandig:
– Boorplannen maken
– Aansturen meetploeg, veldwerkers en tekenaars bij complexe stedelijke saneringsonderzoeken
– Uitzetten chemische analyse
– Rapporten schrijven

Onze vraag
We zijn op zoek naar een kandidaat met een afgeronde HBO-opleiding Milieuwetenschappen of gelijkwaardig en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Volledig geoutilleerd voor het betreffende vakgebied, op basis van specifieke opleiding én bekendheid met vigerende wet- en regelgevingen en normeringen, met name voor het toepassen van de wet in een complexe stedelijke omgeving.

Daarnaast dient de kandidaat ook kennis en ervaring te hebben van:
Diffuse bodemverontreiniging
Humaan toxicologische risico’s
Data-analyse met behulp van Arcgis in stedelijk complexe omgeving, waarbij de adviseur meerdere gegevens kan combineren, raadplegen en verwerken.

Eisen:
– De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde HBO opleiding Milieukunde/wetenschappen of gelijkwaardig en beschikt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
– De kandidaat beschikt aantoonbaar over de hier onder benoemde kennis & ervaringen in de gevraagde, of een daar aan vergelijkbare, functie.
Volledig geoutilleerd voor het betreffende vakgebied (zie onderstaande opsomming), op basis van specifieke opleiding én bekendheid met vigerende wet- en regelgevingen en normeringen, met name voor het toepassen van de wet in een complexe stedelijke omgeving.
Diffuse bodemverontreiniging
Humaan toxicologische risico’s
Data-analyse met behulp van Arcgis in stedelijk complexe omgeving, waarbij de adviseur meerdere gegevens kan combineren, raadplegen en verwerken.
– De kandidaat beschikt over de volgende systeem kennis: Arcgis.

Competenties
Zelfstandig werken
Proactief
Flexibiliteit
Omgevingsbewustzijn
Verantwoordelijkheid
Analytisch denkvermogen
Resultaatgerichtheid
Besluitvaardigheid
Teamspeler
Samenwerken (met interne en externe partijen)

Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

CV eis:
Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 26 februari en 1 maart.

Interesse?

Vacature:
(13778) Adviseur Bodemsanering, cluster SO (10) 24-40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022