Adviseur Civiele Techniek (12) 32 u/w
Volgnummer: 15422

>Adviseur Civiele Techniek (12) 32 u/w
Volgnummer: 15422
Adviseur Civiele Techniek (12) 32 u/w
Volgnummer: 15422
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 30-05-2020

Standplaats: Arnhem
Duur: 01-06-2019 t/m 30-05-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Rijkswaterstaat, Programma’s, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke
organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland.
Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde
leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan de waterveiligheid van Nederland, doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen uit ons areaal. Samen met marktpartijen werken we innovatieve ideeën uit en passen die toe in onze projecten.

Bij PPO werken onder andere inhoudelijke adviseurs en managers op het gebied van techniek, inkoop, contracten, projectbeheersing en projecten. PPO’ers delen hun kennis onderling en werken elke dag aan de verbetering van hun werkwijzen. PPO werkt actief samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.

Opdrachtomschrijving
Rijkswaterstaat staat voor de grootste onderhoudsopgave in zijn geschiedenis. Keringen, sluizen, bruggen, tunnels en viaducten die in de jaren vijftig en zestig zijn gebouwd, zijn toe aan renovatie en vervanging. We zien dit als een kans om onze infrastructuur meteen veiliger, duurzamer en digitaal up-to-date te maken. Dat vraagt, naast flinke investeringen, om menskracht en specifieke kennis. Als civiel technicus werk jij met name aan de bruggen in OostNederland. Met jouw advies over de inrichting in het onderhoud ervan zorgen we samen voor een optimaal bereikbaar en veilig Nederland.

Goed onderhoud en optimale renovatie van betonnen en stalen bruggen; dat is jouw
verantwoordelijkheid. Technisch uitdagend werk dat het hele vakgebied van civiele techniek bestrijkt. Je adviseert op basis van je inhoudelijke kennis en ziet bij al je projecten toe op de toepassing van de gestelde eisen op het gebied van ontwerp, effecten en techniek. Voor projectorganisatie en opdrachtnemers ben jij het aanspreekpunt. Ook zorg je dat de kaders binnen de projecten worden toegepast en vertaald naar projectspecificaties. Waar nodig stel je richtlijnen op of verbeter je ze.

Je werkt in een technisch team met adviseurs en specialisten en onder verantwoordelijkheid van de technisch manager. Vanuit dit team voer jij als civiel technicus voor een specifiek deelproject of contract de regie. Hierbij zet je de technisch adviseurs, opdrachtnemers en middelen efficiënt in en bewaak je de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden. Dit doe je samen met een contractmanager. Daarnaast ben je voor enkele projecten het aanspreekpunt en de
gesprekspartner voor de opdrachtnemer. Je bent scherp op risico’s en afwijkingen. Signaleer je die? Dan stel je ze aan de orde en zorg je voor passende oplossingen. Ook stel je uitgangspuntennotities en kostenramingen op.

Via de projecten vertegenwoordig je Rijkswaterstaat op tactisch en operationeel niveau. Je voelt je helemaal op je plek in deze dynamische omgeving en betrekt de juiste in- en externe spelers en stakeholders bij je project. Dankzij je proactieve operationele en tactische afstemming stuur je op een goed verloop van de werkzaamheden. Je treedt voor jouw projecten op als inhoudelijke vraagbaak en coach. Met externe partijen zoals opdrachtnemers en ingenieursbureaus onderhoud je nauwe contacten. Zo bouw je actief aan je netwerk. Naast je rol in projecten volg je uiteraard nauwlettend de ontwikkelingen binnen je vakgebied. Daar waar je kansen of risico’s ziet, kom je proactief met voorstellen en oplossingen.

Opdrachteisen
? Je hebt bij voorkeur een wo-diploma in een relevante richting en minimaal vijf jaar
ervaring met civiele techniek of technisch management en met advisering en coördinatie bij het onderhoud van bruggen en viaducten. Je hebt ruime ervaring met
groot onderhoud- en nieuwbouw- bruggen in/over de hoofdinfrastructuur.
? Je hebt kennis van relevante contractvormen en van systeemgerichte
contractbeheersing.
? Je hebt ervaring met assetmanagement en projectmatig werken.
? Je hebt ervaring met assetmanagement en projectmatig werken.
? Je bent creatief, pragmatisch ingesteld, sociaal vaardig en communicatief sterk.
? Je kunt goed plannen, organiseren en innovatief handelen en bent in staat snel tot een oordeel te komen.
? Je beschikt over overtuigingskracht en zorgt voor een goede afstemming met en tussen in- en externe partijen.
? Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend,
integer, ondernemend en verbindend.

Eisen:
– De kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding WO, bij voorkeur civiele techniek.
РDe aangeboden kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring (minimaal 5 jaar) met civiele techniek of technisch management en met advisering en co̦rdinatie bij het onderhoud van bruggen en viaducten.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring met groot onderhoud- en nieuwbouw- bruggen in/over de hoofdinfrastructuur.

Wensen:
Wens 01: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring met assetmanagement en projectmatig werken.
Wens 02: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het onderhouden van contacten met externe partijen zoals opdrachtnemers en ingenieursbureaus.
Wens 03: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring in het adviseren op basis van inhoudelijke kennis en ziet bij projecten toe op de toepassing van de gestelde eisen op het gebied van ontwerp, effecten en techniek.
Wens 04: De aangeboden kandidaat kan goed plannen, organiseren en innovatief handelen en is in staat om snel tot een oordeel te komen.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

Interesse?

Vacature:
(15422) Adviseur Civiele Techniek (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022