Adviseur Constructie (10) 36 u/w
Volgnummer: 10892

>Adviseur Constructie (10) 36 u/w
Volgnummer: 10892
Adviseur Constructie (10) 36 u/w
Volgnummer: 10892
2018-08-07T00:00:00+00:00

Standplaats: Korte Voorhout 7, Den Haag
Duur: 1-9-2018 t/m 30-4-2019
Optie tot verlening: 1 x maximaal 6 maanden t/m uiterlijk 31 oktober 2019

Organisatie
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en -ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

Directie
De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties. Het realiseren van nieuw- en verbouwprojecten en het inkopen van alle producten, werken en diensten voor het gehele Rijksvastgoedbedrijf. De belangrijkste instrumenten zijn: het verrichten van een omvangrijke verkoopopgave van vastgoed; het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de rijksoverheid; het genereren van inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed door het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

Afdeling
De afdeling Architectuur & Techniek is verantwoordelijk voor de technische en architectonische kwaliteit bij complexe en programmatische projecten en zorgt voor de borging hiervan in projecten. Het werkterrein strekt zicht uit over de gehele gebouwenportefeuille en de verkoopopgave.

Opdrachtomschrijving
Wij zoeken een constructeur met analyseskills en doorzettingsvermogen voor het doorlichten van onze gebouwenvoorraad op risico’s.

In 2017 is er op Eindhoven Airport een parkeergarage ingestort. Uit de onderzoeken blijkt dat de combinatie van breedplaatvloeren met een in het werk gestorte betonlaag hebben geleid tot instorting omdat de aansluiting tussen beide langen onvoldoende is geweest. Uit de onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook voor kunnen doen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten.

Het Rijksvastgoedbedrijf doet onderzoek naar de aanwezigheid van de betreffende vloersystemen in gebouwen in haar beheer (Rijk en Defensie). Daarbij gaat het eerst om het identificeren van de gebouwen waarbij risicofactoren zoals bij de parkeergarage op Eindhoven Airport aanwezig zijn. Je beoordeelt de constructieve gebouwdocumentatie uit in- en externe archieven.

Wanneer voor een gebouw uitgebreider onderzoek – berekeningen aan het voegdetail en onderzoek in het gebouw naar de aanwezige delaminatie – nodig is, wordt daarvoor een constructiebureau ingeschakeld. Je toetst dan de rapportages en stelt vervolgens in het projectteam de risicocategorie vast en de te nemen beheersmaatregelen.

Voor een aantal gebouwen is inmiddels duidelijk dat de breedplaatvloeren ter plaatse van plaatnaden versterkt moeten worden. Hiervoor worden projecten gestart. Je toetst daarvoor de oplossingen die worden voorgesteld en communiceert daarover met de projectmanager en het programmateam.

Competenties
De volgende competenties uit het Functiegebouw Rijk zijn van toepassing: analyseren; samenwerken; flexibiliteit; netwerken; organisatiesensitiviteit; overtuigingskracht; plannen en organiseren.

Eisen
1. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding met specialisatie constructie.
2. De aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met:
– Het adviseren over betonconstructies;
– Advies geven, zowel globaal, gedetailleerd, snel en uitgebreid;
– Het werken in advies teams.
De kandidaat beschikt over kennis van betonmechanica.
3. De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum, uiterlijk een maand na de genoemde startdatum i.v.m. een mogelijke opzegtermijn.
4. De aangeboden kandidaat bezit de competenties benoemd in de opdrachtomschrijving.
5. In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.

Wensen
1. De mate waarin de kandidaat expertise bezit op het gevraagde vakgebied.
– Kennis en ervaring over Constructie;
– Kennis en ervaring met betonconstructies;
– Advies- en beoordelingsvaardigheden.
2 De mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het geven van advies in multidisciplinaire projecten.
– Beschikt over inhoudelijke kennis van aangrenzende vakgebieden en kan de raakvlakken benoemen en beheersen;
– Inbrengen van advies in een projectteam, wegen en adviseren ten opzichte van diverse projectbelangen;
– Effectief variëren in diepgang en snelheid van het advies
3. De mate van ervaring met advieswerkzaamheden voor een publieke opdrachtgever.
– Gevoel voor politiek/bestuurlijke aspecten;
– Complexiteit van de externe omgeving, waarin bijvoorbeeld sprake is van een gebouweigenaar – behoeftesteller /budgethouder – lokaal gebruiker

De kandidaat beschrijft per wens, met behulp van en verwijzing naar referenties, niet ouder dan 7 jaar, hoe en in welke mate hij daaraan voldoet. Hierbij dient het verband tussen de wens en de referentie telkens duidelijk te worden omschreven, per aspect en waar mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden en situaties. De kandidaat dient zijn antwoorden te geven op dit document, dat bij het cv wordt gevoegd (max. 3 A4 voor alle wensen tezamen).

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(10892) Adviseur Constructie (10) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022