Adviseur contracten VOC en PCD (11) 36 u/w
Volgnummer: 12158

>Adviseur contracten VOC en PCD (11) 36 u/w
Volgnummer: 12158
Adviseur contracten VOC en PCD (11) 36 u/w
Volgnummer: 12158
2018-11-07T00:00:00+00:00
  • ROERMOND
  • Start datum: 07-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Den Bosch / Roermond / Maastricht
Duur: 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten & Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat
beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
PPO is een organisatie die programma’s en projecten realiseert, en daarbij intensief
samenwerkt met anderen en zijn resultaten elke dag verbetert. Het publiek, de politiek
en onze interne en externe partners merken dat en waarderen ons als effectieve en
efficiënte projectmanager, intern opdrachtnemer en extern opdrachtgever met
hoogwaardige kennis en ervaring. PPO voert de productieopgave van RWS uit in opdracht van de regio’s. PPO doet dit voor programma’s, D&C projecten die kleiner zijn dan circa € 65 miljoen, prestatiecontracten en overige onderhoudsprojecten. PPO werkt nauw samen met het organisatieonderdeel Grote projecten en onderhoud (GPO). Beiden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en
onderhoudsproces.

Opdrachtomschrijving
Het onderhouden van de Nederlandse infrastructuur is een kerntaak van
Rijkswaterstaat. Als contractdeskundige draag je daaraan bij via de adequate
voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van contracten voor het werkproces
aanleg en onderhoud.

Je bent actief in de rol van adviseur contracten en levert een belangrijke bijdrage aan de (systeem)toetsen. Je draagt onder verantwoordelijkheid van de contractmanager bij aan de contractbeheersing op basis van systeemgerichte contractbeheersing en
risicomanagement (SCB). Hierbij beoordeel je, onder verantwoording van de
contractmanager, het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer. Je werkt nauw
samen met de contractmanager, toetscoördinator en de risicomanager. Je overlegt met
en rapporteert aan de verantwoordelijke contractmanager over gewenste verbeteringen
in het kader van de contractbeheersing, daarbij rekening houdend met de aspecten
inhoud, proces, houding en gedrag. Je registreert je bevindingen en overlegt met de
contractmanager ten behoeve van de terugkoppeling aan de opdrachtnemer en de
aanpassing van de risico’s of het toetsplan. Je overlegt met de risicomanager over
wijzigingen in risico’s of waardering. Je adviseert de Contractmanager over de
toetsplannen van de opdrachtnemer.

Daarnaast pas je als contractdeskundige jouw specifieke expertise van de markt
benadering, contractbeheersing, en contractering gevraagd en ongevraagd zelfstandig
toe in projecten. In dat kader adviseer je het projectteam inzake het
contractmanagementproces, lever je in complexe projecten jouw contractdeskundigheid
en fungeer je als vraagbaak voor contractzaken.

Je overlegt met de projectteamleden en deskundigen uit technische disciplines over de
knelpunten binnen de contractbeheersing. Op basis van systeemgerichte
contractbeheersing (SCB) adviseer je in de begelediing van de contractuitvoering.
Tijdens de loop van een contract lever je een bijdrage aan de opstelling en vastlegging
van contractuele wijzigingen.
Verder ben je in staat verplichtingen vanuit de opdrachtgever volledig te inventariseren
en deze te kennen. Bovendien kun je contractteksten (mede) op stellen en beoordelen.
Verder ben je in staat om risico’s in te schatten en het proces tot een goed einde te
brengen door op gelijkwaardig niveau de contractpartner tegemoet te treden. Je kunt
tijdig knelpunten onderkennen, oordelen en handelen.

Opdracht-eisen:
HBO opleiding Civiele Techniek.
Je hebt 10 tot 12 jaar ervaring met contractadvisering,
Je hebt kennis van het werkproces aanleg en onderhoud
Je hebt kennis van Prestatiecontracten droog (PCD) en Variabele
onderhoudscontracten (GVO),
Je hebt kennis van en ervaring met het begeleiden van het variabele
onderhoudscontract (VOC) zoals binnen RWS gehanteerd.
Je hebt ervaring met voortgang rapporteren richting Opdrachtgever / IPM-team.
Je hebt ervaring met het behandelen van claims en wijzigingsvoorstellen.
Je hebt de volgende opleidingen/trainingen gevolgd:
UAV-GC 2005
VCA-VOL
Systeemgerichte Contractbeheersing
Onderhandelen & Conflicthantering
Je bent nieuwsgierig, neemt initiatief, staat open voor nieuwe dingen, hebt
empathisch vermogen en gaat graag de dialoog aan.
Je bent accuraat, proactief, oplossingsgericht, communicatief vaardig en kunt snel
schakelen.
Je beschikt met name over de competenties organisatiesensitiviteit,
netwerkvaardigheid en analyserend vermogen.
Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar,
dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Bijzonderheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie in Maastricht, in Roermond en
incidenteel in Den Bosch.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar 8 tot 10 jaar ervaring met contractadvisering.
– De aangeboden kandidaat heeft relevante cursussen gevolgd zoals:
UAV-GC 2005 (CROW)
Cursus VCA voor leidinggevenden
Onderhandelen & Conflicthantering
Systeemgerichte Contractbeheersing (Rijkswaterstaat of gelijkwaardig)
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met voortgang rapporteren richting Opdrachtgever / IPM-team.
– Je hebt kennis van en ervaring met het begeleiden van het variabele onderhoudscontract (VOC) zoals binnen RWS gehanteerd.

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(12158) Adviseur contracten VOC en PCD (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022