Adviseur Contractmanager (10) 36 u/w
Volgnummer: 8372

>Adviseur Contractmanager (10) 36 u/w
Volgnummer: 8372
Adviseur Contractmanager (10) 36 u/w
Volgnummer: 8372
2018-02-13T00:00:00+00:00
  • ROERMOND
  • Start datum: 13-02-2018
  • Eind datum: 01-02-2019

Standplaats: Roermond & Tilburg
Duur: Start z.s.m. t/m 01-02-2019
Optie tot verlenging: Ja, 4 x 1 jaar

Clusteromschrijving
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. PPO Cluster Natte Centrales zorgt ervoor dat onze netwerken beschikbaar zijn en blijven. Wij doen dit door aanleg- en onderhoudsprojecten te realiseren. Als cluster Natte Centrales verzorgen we het onderhoud van bediencentrales Maasbracht met daarbij de sluiscomplexen en
bruggen van de Maas en in Tilburg de bediencentrale voor diversen objecten in de vaarwegen van Noord Brabant en Limburg.

Omschrijving
Het cluster natte centrales werkt volgens het standaard Integraal Project Managementmodel (IPM) waarbij een contractmanager leiding geeft aan een contractteam. Te leveren producten:
Jij voorziet de contractmanager van adviezen ten behoeve van een correcte en tijdige realisering van contracten.
Het betreft onder meer contracten in de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase:
– Contract MB 1,5
– Contract TB 2,5
– Gebouw Bediencentrale Maasbracht
– Overbruggingscontract noordelijke objecten

Het betreft met name contracten met een sterke Industriële automatisering/ICT achtergrond in combinatie met elektrotechnische, werktuigbouwkundige en civiele aspecten.

In de voorbereidingsfase zijn de adviezen gericht op onder meer, de verzorging van aanbestedingsen gunningsdocumenten, evenals de opstelling van het contractbeheersingsplan en de contractuele beoordeling van documenten i.r.t. de aanbesteding.

In de uitvoeringsfase zijn de adviezen gericht op onder meer de beheersing van de contracten, de project- en contractrisco’s, het formulier A t.b.v. voorbereiding toetsen en evaluatie SCB.

Functie-eisen
– Je hebt een technische en / of bedrijfskundige achtergrond en beschikt over een HBO werk en denkniveau.
– Daarnaast heb je 1 of meer jaren ervaring met de voorbereiding en realisering van civiele en/of industriële automatiseringsprojecten onder de UAV-GC binnen levensverlengend en integraal groot onderhoud van natte infrastructuur .
– Je kunt projectmatig werken en weet je weg binnen het IPM-model vlekkeloos te vinden.
– Ook ben je bekend met het RWS inkoopproces, innovatieve contractvormen en werkwijzen voor contractbeheersing (SCB)
– Je hebt tevens kennis van de relevante wet- en regelgeving en procedures.

Competenties
– Je hebt visie op de relatie tussen opdrachtgever en marktpartijen en onderlinge
verhoudingen, evenals kennis van de organisatie en wat zich daarin afspeelt.
– Je bent resultaatgericht, toont lef en je staat open voor vernieuwingen in onze werkwijzen.
– Je voelt goed aan wat er binnen de organisatie omgaat en je bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
– Verder kun je goed plannen en organiseren, heb je controle over je werkzaamheden, weet je mensen te motiveren en kun je innovatief handelen.
– Je handelt naar de kernwaarden van Rijkswaterstaat
Resultaat gedreven
Aanspreekbaar
Dienstverlenend
Integer
Ondernemend
Verbindend

Kennis en ervaring
– Je hebt kennis van de werkwijze aanleg en onderhoud in relatie tot het eigen werk.
– Je hebt relevante ervaring (>1 jaar) in uitvoerende, ondersteunende en adviserende
werkzaamheden op inkoop en contractgebied.
– Je hebt kennis en ervaring met het inkopen op basis van producten (uitbestedingen).
– Je hebt een opleiding gericht op het IPM model en (IPM) rol specifieke opleiding.

Eisen:
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO in een technische en / of bedrijfskundige achtergrond.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare recente ervaring met name met contracten met een sterke Industriële automatisering/ICT achtergrond in combinatie met elektrotechnische, werktuigbouwkundige en civiele aspecten.
– De aangeboden kandidaat is bekend met het RWS inkoopproces, innovatieve contractvormen en werkwijzen voor contractbeheersing (SCB).
– Je hebt kennis van de van toepassing zijnde informatiesystemen. (Hummingbird, GRIP,
SAP).
– De aangeboden kandidaat kan aantoonbaar goed plannen en organiseren, heeft controle over zijn/haar werkzaamheden, weet mensen te motiveren en kan innovatief handelen.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare relevante recente ervaring met de begeleiding van contracten van civiele en/of industriële automatiseringsprojecten onder de UAV-GC binnen levensverlengend en integraal groot onderhoud van natte infrastructuur.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare relevante recente ervaring met de voorbereiding van civiele en/of industriële automatiseringsprojecten onder de UAV-GC binnen levensverlengend en integraal groot onderhoud van natte infrastructuur.
– De kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring in het voorzien van adviezen aan de contractmanager, ten behoeve van een correcte en tijdige realisering van contracten. Het betreft contracten in de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase:
Ingenieursdiensten, Contracten MB2 en TB3 en Overbruggingscontract noordelijke objecten.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft een aantoonbare relevante ervaring (> 1 jaar) in uitvoerende, ondersteunende en adviserende werkzaamheden op inkoop en contractgebied.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van de relevante wet- en regelgeving en procedures.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en relevante recente ervaring met het inkopen op basis van producten (uitbestedingen).
– De aangeboden kandidaat heeft een opleiding gericht op het IPM model en (IPM) rol specifieke opleiding.

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Gesprek:
Het verificatiegesprek zal plaatsvinden op maandag 5 maart 2018 van 09.00 – 10.00 uur op onze locatie: Slachthuisstraat 71 te Roermond.
U dient hier rekening mee te houden in uw agenda aangezien dit gesprek niet verplaatst kan worden naar een andere datum.

Interesse?

Vacature:
(8372) Adviseur Contractmanager (10) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022