Adviseur dataplatform (12) 8 u/w
Volgnummer: 15457

>Adviseur dataplatform (12) 8 u/w
Volgnummer: 15457
Adviseur dataplatform (12) 8 u/w
Volgnummer: 15457
2019-05-14T00:00:00+00:00
  • LELYSTAD
  • Start datum: 14-05-2019
  • Eind datum: 01-03-2020

Standplaats: Lelystad
Duur: 7 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 3 maande

Organisatie
De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers die werken binnen 3 primaire afdelingen (Gebiedsprogramma’s & Europa, Strategie & Beleid en Infra) en 4 ondersteunende afdelingen. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Data wordt een steeds belangrijker voor de provincie. Data gedreven werken zal bijdragen aan betere onderbouwing en monitoring van beleid, efficiënter onderhoud van de infrastructuur in de provincie en een grotere transparantie naar de maatschappij. Om het data gedreven werken te faciliteren is behoefte aan een voorziening voor het verzamelen, verstrekken en analyseren van data.

De provincie Flevoland is voornemens een zogenaamd Dataplatform te selecteren en te beproeven.

De provincie wil het dataplatform aanbesteden. De provincie wil tenminste 3 referentie cases definiëren die gebruikt zullen worden in het voortraject van de aanbesteding of in de aanbesteding. De provincie wil de dialoog en de cases zoveel mogelijk inzicht en ervaring opdoen om te kunnen bepalen welke oplossing en leverancier het best passen bij de provincie.

Opdracht
De provincie Flevoland is voornemens een adviseur te selecteren die ervaring en kennis heeft van een zogenaamd Dataplatform. Het dataplatform bestaat uit:

Een data delivery platform: dit is een logisch data warehouse (iPaaS) voor:
o het ontsluiten van in- en externe bronsystemen,
o het integreren, valideren, transformeren en anonimiseren van data, en
o het via API’s op maat beschikbaar stellen van data.
Een data analyse toolsuite: voor het maken van eenvoudige rapportages en dashboards tot geavanceerde voorspellende analyses.

De onafhankelijk adviseur helpt de provincie bij:
het mede opstellen van de offerte aanvraag met inhoudelijke kennis ten behoeve van de uiteindelijke aanbesteding;
de uitvraag, in het bijzonder de omschrijving van het globale einddoel;
het opstellen van eventuele geschiktheids-eisen op basis waarvan de leveranciers kunnen worden geselecteerd;
het opstellen van de gunningscriteria voor de aanbesteding. Hierbij zullen medewerkers van de provincie mede een belangrijke rol spelen. De adviseur is mede verantwoordelijk voor het opstellen van de gunningscriteria. Hij geeft advies en brengt kennis en ervaring in over de gunningscriteria in combinatie met de mogelijkheden van een dataplatform.
het delen van kennis bij het uitvoeren van de pilots/cases;
het delen van kennis om te komen tot de definitieve oplossingsrichting. Hiervoor levert de adviseur een advies rapportage;
De projectgroep meenemen in de verkenning van de mogelijkheden van een data delivery platform

Minimumeisen / knock-outcriteria
Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad;
Werktijd in overleg;
In staat om de opdracht individueel uit te voeren;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten).
De adviseur heeft aantoonbare werkervaring met het implementeren van datawarehouses;
a. geen ervaring (0 punten);
b. tot 5 jaar ervaring (5 punten);
c. tot en met 9 jaar ervaring (15 punten);
d. meer dan 10 jaar ervaring (20 punten);
De adviseur heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van, en ervaring met, logisch data warehouse concepten en verschillende soorten datavirtualisatie technologie (20 punten);
De adviseur heeft meerdere dataplatforms op basis van (i)PaaS ingericht (20 punten);
De adviseur heeft ervaring met database technologie;
a. geen ervaring (0 punten);
b. tot 5 jaar ervaring (5 punten);
c. tot en met 9 jaar ervaring (15 punten);
d. meer dan 10 jaar ervaring (20 punten);
De adviseur heeft kennis van, en ervaring met, het verzamelen, bewerken en ontsluiten van geo-spatial data; (tenminste aantoonbaar in 1 opdracht) 5 punten;
De adviseur heeft kennis van, en ervaring met, moderne business intelligence en data analytics tooling, (tenminste aantoonbaar in twee opdrachten in de afgelopen 3 jaar) 10 punten;
Kennis van, en ervaring met, de organisatorische inrichting rondom het data platform, (in 2 opdrachten geadviseerd over de organisatorisch inrichting rondom het dataplatform) 5 punten;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
Uitstekende adviesvaardigheden, op verzoek te onderbouwen met een voorbeeld;
adviesrapport op een vergelijkbaar terrein;
Minimaal Universitairwerk- en denkniveau en relevante ICT-ervaring;
Teamplayer;
Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);
Organisatiesensitief; Verbindende persoonlijkheid;
Coachende stijl van adviseren;
Resultaatgerichte pragmaticus met oog voor verschillende belangen;
Bij voorkeur ervaring met werk/opdrachten binnen de overheid.

Overige informatie
De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via www.routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op dinsdag of donderdag. Dit wordt in overleg bepaald.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op dinsdag 21 mei 2019 van 10.30 uur tot 14.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk 20 mei 2019 tussen 14:00 en 17:00 uur bericht.

Interesse?

Vacature:
(15457) Adviseur dataplatform (12) 8 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022