Adviseur E-Depot (11) 32 u/w
Volgnummer: 10869

>Adviseur E-Depot (11) 32 u/w
Volgnummer: 10869
Adviseur E-Depot (11) 32 u/w
Volgnummer: 10869
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 03-01-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: 03-09-2018 t/m 03-01-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 4 maanden

Ben jij de adviseur die zorgt dat onze digitale informatie ook in 2050 voor iedereen beschikbaar is ?

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Context
De informatievoorziening van de provincie Utrecht digitaliseert en automatiseert in een hoog tempo. Op het gebied van de informatievoorziening heeft de provincie Utrecht een enorme ambitie. Door het Concern Management Team is, als onderdeel van de maatschappelijke opgave Professionele Organisatie, de Concernopgave I-Opgave / Digitale Overheid vastgesteld. In deze concernopgave wordt nauw samengewerkt met vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de 3 domeinen: BDV, LFO en MOB en de stafafdelingen CCO, BDO en de Statengriffie).
Voor deze concernopgave is een zgn. opgave manager aangesteld, die sturing geeft aan een programma bestaande uit 3 programmalijnen en -teams, die zorgdragen dat:
1. De informatievoorziening van de provincie in 2020 minimaal het niveau BISL 2 heeft bereikt;
2. Lopende I&A initiatieven en projecten (uit 2017) onder centrale regie conform worden afgerond;
3. Nieuwe I&A initiatieven en projecten (uit 2018 e.v.) onder centrale regie conform worden afgerond; Deze concernopgave betreft de informatievoorziening van het gehele concern en wordt aangepakt door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen.

Aanleiding
Informatie wordt steeds vluchtiger. Het is al lang niet meer alleen papier. De digitale informatiestroom is nu veel groter en heeft velerlei verschijningsvormen: van digitale documenten tot databases, kaarten, audio- en videobestanden tot twitter feeds, WhatsApp- of Sms-berichten en web services. Te ontsluiten via allerlei apparaten: van desktops en laptops, tot tablets, smartphones en allerlei andere geheugendragers. Voor de provincie Utrecht is het een uitdaging de informatie die nodig is vanuit een perspectief van bedrijfsvoering, verantwoording van handelen, of cultuurhistorie, toegankelijk te bewaren en toegankelijk te houden. De basis daarvoor ligt in de inrichting van de bedrijfsprocessen en moet in de uitvoering en ICT-systemen geborgd worden. Daarbij is een rol weggelegd voor vele functionarissen in de organisatie.
Voor de duurzame opslag van digitale data heeft de provincie het voornemen aan te gaan sluiten op de e-depot voorziening van Het Utrechts Archief (HUA), een bewaarplaats die het mogelijk maakt digitale informatie duurzaam te bewaren en toegankelijk te maken. In 2015 is er een (technische) pilot geweest omtrent aansluiting en overdracht van het provinciale DMS naar de e-depotvoorziening van Het Utrechts Archief. De conclusies hiervan kunnen worden gebruikt om de aansluiting op het e-depot vorm te geven. Aansluiting op het E-depot is één van de doelstellingen van de I-Opgave.

Wat ga je doen
Aan de hand van een impactanalyse willen we inzicht verkrijgen in alle aspecten en de te maken keuzes die aansluiting op een e-depot met zich meebrengt. Dit betreft in ieder geval:
Wat zijn de algemene en concrete issues waar de provincie mee te maken krijgt als er overdracht vanuit ons DMS overgeplaatst gaat worden naar de e-depotvoorziening van Het Utrechts Archief?
Hoe sluiten ons DMS en het e-depot op elkaar aan en wat moet er gebeuren om een goede aansluiting te realiseren?
Welke vormen van uitplaatsen zijn mogelijk, wat zijn de risico’s en welke mitigerende maatregelen zijn nodig?
Wat zijn momenteel de mogelijkheden van de e-depotvoorziening van Het Utrechts Archief (bijvoorbeeld rechtenstructuur, beschikbaarstelling, ed.) en welke concrete ontwikkelingen zijn er voorzien voor de komende jaren?
Wat is een goede aanpak om een aansluiting op het e-depot in 2019 te kunnen gaan realiseren?
Als Adviseur E-depot ben je concern breed actief en ga je aan de slag met deze impactanalyse. In nauwe samenwerking met onder andere de afdelingen DIV, I&A, uitvoeringsafdelingen en Het Utrechts Archief voer je deze impactanalyse uit en breng je hier verslag van uit. De analyse zal als basis dienen voor verdere besluit- en planvorming.

Eisen:
– HBO+/WO werk- en denkniveau
– Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring als adviseur DIV i.r.t. archivering.
– Minimaal 3 jaar relevante ervaring in een soortgelijke rol/opdracht bij een overheidsorganisatie

Wensen:
– Afgeronde relevante HBO+ of WO opleiding op het gebied van informatiemanagement of-voorziening (o.a. bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde, informatiemanagement). (100 Punten)
– Afgeronde HBO+/WO opleiding (50 Punten)
– Geen afgeronde HBO+/WO (0 Punten)
– Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring als senior adviseur DIV i.r.t. archivering
– Minimaal 3 jaar relevante ervaring in een soortgelijke rol/opdracht bij een overheidsorganisatie

Competenties:
– Je bent een verbinder pur sang met een proactieve en open instelling
– Je bent nieuwsgierig en ziet de digitale revolutie als een kans voor de organisatie
en wil hier bijdrages aan leveren
– Je neemt initiatief bent analytisch en overziet complexe situaties
– Je bent enthousiast en adviesvaardig en je hebt overtuigingskracht
– Je weet dossier- & archiefbeheer en digitalisering naar voren te brengen en wel
zodanig dat dit wordt geaccepteerd
– Je bent een teamspeler en kunt tegen een bureaucratisch stootje

CV eis:
Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
Gesprekken: 24 augustus 2018 tussen 9 – 12 uur (onder voorbehoud).

Interesse?

Vacature:
(10869) Adviseur E-Depot (11) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022