Adviseur en Omgevingsmanager openbare ruimte Gebiedsontwikkeling 24-32 u/w
Volgnummer: 16563

>Adviseur en Omgevingsmanager openbare ruimte Gebiedsontwikkeling 24-32 u/w
Volgnummer: 16563
Adviseur en Omgevingsmanager openbare ruimte Gebiedsontwikkeling 24-32 u/w
Volgnummer: 16563
2019-07-08T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 08-07-2019
  • Eind datum: 01-07-2020

Standplaats: Weesperstraat 430
Duur: 01-08-2019 t/m 01-07-2020
Optie tot verlenging: Ja, totaal 2 jaar

Functieomschrijving
I.v.m. de vervolgfasen van twee projecten, zoeken we twee senior Omgevingsmanagers die tevens openbare ruimte adviseurs zijn. Het eerste project behelst integrale grootonderhoudsopgave Watergraafsmeer 2019-2022. Het tweede project betreft project Amsteloever, waaronder de ontwikkeling van de oostzijde van het Amstelstation en de aanstaande investeringsbeslissing voor de transformatie van de westzijde, fase 3 van het plaberum (Civiel Technisch).

De omgevingsmanager opereert binnen de kernteams van beide gebiedsontwikkelingen onder leiding van de integraal projectmanager vanuit het PMB en neemt ook deel aan de overlegstructuren van de betrokken projecten. De omgevingsmanager levert daarbinnen een belangrijke bijdrage op de bestuurlijke besluitvormingsproducten en planvormingsproducten.

In de planvorming ben je eerste adviseur vanuit het IB en regel je tevens de benodigde specialismen op techniek, kosten, contracten en risico’s. Specifiek voor de openbare ruimte is affiniteit met en kennis met beheeruitgangspunten, beheeradviezen en toetsen noodzakelijk.
In de technische voorbereiding en realisatie gaat het om ophalen en opstellen van beheer en BLVC eisen. Daarbij zorg je dat de situatie voldoende veilig, toegankelijk en leefbaar is, voor de bestaande gebruikers, passanten, en de nieuwe bewoners en belanghebbenden tijdens de uitvoering.

Je organiseert daarvoor structurele omgevingsoverleggen en voert stakeholdersmanagement uit. De omgevingsmanager is scherp op de raakvlakken tussen deelprojecten en signaleert proactief kansen en risico’s in en tussen deze twee projectgebieden.

In de uitvoering moet het (tijdelijk) beheer en de fasering van het werk goed worden geregeld en moet accuraat op knelpunten in de bereikbaarheid en veiligheid in het gebied worden geacteerd. De maatregelen moeten passen binnen de projectplanning en -doelen. Doel is tevens om één of twee collega’s van het IB of PMB op te leiden tot omgevingsmanager. Daarbij geef je ruimte en een stuk coaching.

De inzet is gemiddeld 32 uur met nadruk op de westzijde, Amsteloever. Voor Watergraafsmeer is de inzet gemiddeld 24 uur per week.

Werkzaamheden
In de planvorming ben je eerste adviseur vanuit het IB en regel je tevens de benodigde specialismen op techniek, kosten, contracten en risico’s.

Organiseren en voeren van structureel omgevingsoverleg(gen) en stakeholdersmanagement;

• Inbreng van de omgevingsbelangen (eisen en wensen) in de planvorming, technische voorbereiding en uitvoeringsfase binnen de projectteams van de twee ontwikkelgebieden.
• Organiseren en voorzitten van het beheeroverleg met de verschillende assetowners (Stadsdeel Oost, V&OR, GVB, Prorail e.d.).
• verantwoordelijk voor de tot stand komen van beheerplannen en beheertoetsen;
• deelname en inbreng in uitvoeringsoverleg met bouwende partijen;
• mede opzetten van aanpak planvormingsproces in relatie tot participatie bewoners, ondernemers en gebruikers.
• begeleiden van een bewonersbeheergroep Amstelstation en uitbreiden naar Amsteloever
• Afhankelijk van het onderwerp het deelnemen en of leiden en voorzitten van bewoners bijeenkomsten;
• mede schrijven aan bestuurlijke besluitvorming stukken;
• mede schrijven aan programma’s van eisen
• input leveren aan bouwlogistiek en BLVC plannen;
• coachen en opleiden binnen het werk van één of twee IB of PMB collega’s.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau levert voor de gemeente Amsterdam projectmanagement en realisatie voor alle GWW opgaven in de openbare ruimte. Het betreft opgaven van grote nieuwe infrastructuur, bouw- en woonrijp maken in de gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing tot aan herinrichtingen en grootonderhoud. Daarin werken we samen met onze partners in de stad van o.a. Grond en Ontwikkeling, het Projectmanagement bureau, Ruimte en duurzaamheid, Verkeer en Openbare ruimte en de stadsdelen binnen het account.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van academisch werk en denk niveau met een behaald WO diploma in het ruimtelijk domein zoals Planologie of Civiele Techniek.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ruime ervaring met het functioneel aansturen van civieltechnische projecten in gebiedsontwikkeling en openbare ruimte in de fasen van planvorming tot en met overdracht beheer, waarvan minimaal 4 jaar binnen de afgelopen 10 jaar binnen de complexe binnenstedelijke omgeving van een G4-gemeente.
– Minimaal twee jaar ervaring in de rol van Omgevingsmanager in een grootstedelijk project met een stationsomgeving in een stad van minimaal 150.000 inwoners.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar uitstekende schriftelijke vaardigheden ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming en of advies op beheereisen voor de Openbare ruimte en kan dit aantonen in het matchgesprek met 1 of 2 eigen producten uit de afgelopen 6 jaar.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ruime kennis en ervaring met het adviseren in de planvormingsfase op het beheer van de Openbare ruimte en op het gebied van BLVC in de afgelopen 10 jaar.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met participatie en bestuurlijke besluitvorming en inspraak (minimaal 6 jaar).
– De aangeboden kandidaat beschikt over een bestaand netwerk van stakeholders in het projectgebied van Stadsdeel Oost Amsterdam, aantoonbaar uit werkervaring in het CV.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(16563) Adviseur en Omgevingsmanager openbare ruimte Gebiedsontwikkeling 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022