Adviseur Externe Veiligheid (8) 0-16 u/w
Volgnummer: 7855

>Adviseur Externe Veiligheid (8) 0-16 u/w
Volgnummer: 7855
Adviseur Externe Veiligheid (8) 0-16 u/w
Volgnummer: 7855
2018-01-05T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Bosch
Van 8-2-2018 t/m 11-6-2018
Optie verlenging: 2 x 3 maanden

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op zoek naar een Adviseur Externe Veiligheid.

Wat ga je bij ons doen?
Je adviseert over en ontwikkelt beleid op het gebied van Externe Veiligheid;
Je adviseert over vraagstukken en processen die tactisch en technisch van aard zijn, die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied en door wetgeving op het gebied van externe veiligheid;
zorgt voor de uitvoering en implementatie van omgevingsveiligheidsvraagstukken en processen;

Advies externe veiligheid
Je adviseert over ruimtelijke veiligheidsrisico’s in de bestaande en in ontwikkeling zijnde leefomgeving;
Je adviseert over omgevingsvergunningen en toezicht procedures bij complexe (industriele) inrichtingen;
Initieert, formuleert en operationaliseert programma ´s, projecten en plannen;
Stelt rapportages op, zoekt draagvlak en presenteert analyses en conclusies;
Beoordelen, adviseren en opstellen van QRA’s.

Beleidsontwikkeling en uitvoering
Je ontwikkelt beleidsvoorstellen en procedures op het gebied van omgevingsveiligheid en levert input bij de totstandkoming van landelijk, regionaal en/of gemeentelijk omgevingsveiligheidsbeleid. Daarnaast heb je een rol bij de implementatie en uitvoering van dit beleid;
Verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid;
Je adviseert over vraagstukken en processen die tactisch van aard zijn en die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied;levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding Externe Veiligheid en Industriële Veiligheid.

Procesbewaking
Je draagt zorg voor de totstandkoming, realisatie en bewaakt het proces van plannen, projecten en programma’s;
Je draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s.

Relatiebeheer
Je onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming;
Jedeelt jouw deskundigheid binnen regionale en landelijke kennisnetwerken en werkgroepen;
Je creëert daarbij draagvlak voor beleid en ontwikkelingen.

Inzet
Wij zoeken een kandidaat die we flexibel kunnen inzetten voor minimaal 0 tot maximaal 600 uur voor de periode tot en met 11 juni 2018. De inzet is geheel afhankelijk van omvang van de opdrachten gedurende het jaar en kan dus per week/maand sterk variëren. Wij kunnen daarom op voorhand geen minimaal aantal uren per week toezeggen.

De inzet voor eventuele verlengingen is tevens afhankelijke van de omvang van de opdracht gedurende het jaar (indicatie is 16 uur per week – maar let op: dit is slechts een indicatie).

Kandidaatomschrijving
Je bent een ervaren externe veiligheidsdeskundige die binnen de werkwijze van de ODBN zelfstandig kan opereren.

Eisen:
– Opleiding
Uit het CV blijkt dat de kandidaat een HBO diploma Chemische Technologie, Milieutechniek, Milieukunde, Analytische Chemie of een vergelijkbare relevante opleiding heeft.
– Werkervaring Veiligheidsdeskundige
Uit het CV blijkt dat de kandidaat werkervaring heeft als Externe veiligheidskundige. – Ervaring QRA’s
Uit het CV blijkt dat de kandidaat minimaal 1 jaar werkervaring heeft met het opstellen van QRA’s.
– Werkervaring landelijke risicokaart
Uit het CV blijkt dat de kandidaat werkervaring heeft met het invoeren van gegevens in de landelijke risicokaart.
– Werkervaring adviseren op het gebied van Externe Veiligheid
Uit het CV blijkt dat de kandidaat minimaal 1 jaar werkervaring heeft met het adviseren op het gebied van Externe Veiligheid bij en in omgevingsvergunningen en/of toezichtprocedures bij (industriële) inrichtingen.
– Werkervaring beoordelen en adviseren bij Externe Veiligheidsonderzoeken (QRA’s)
Uit het CV blijkt dat de kandidaat minimaal 1 jaar werkervaring heeft op het gebied van het beoordelen en adviseren bij Externe Veiligheidsonderzoeken (QRA’s).

Gunningscriteria:
– Werkervaring beoordelen en adviseren bij Externe Veiligheidsonderzoeken (QRA’s)
Uit het CV blijkt dat de kandidaat:
2-5 jaar werkervaring heeft op het gebied van het beoordelen en adviseren bij externe veiligheidsonderzoeken (QRA’s). (5 %)
5 – 10 jaar werkervaring heeft op het gebied van het beoordelen en adviseren bij externe veiligheidsonderzoeken (QRA’s) (10 %)
10 jaar of meer werkervaring heeft op het gebied van het beoordelen en adviseren bij externe veiligheidsonderzoeken (QRA’s) (15 %)
– Werkervaring opstellen QRA’s (Carola, Safeti-nl en RBMII)
Uit het CV blijkt dat de kandidaat:
2 -5 jaar werkervaring heeft met het opstellen van QRA’s. (5 %)
5 – 10 jaar werkervaring heeft met het opstellen van QRA’s. (10 %)
10 jaar of meer werkervaring heeft met het opstellen van QRA’s. (15 %)
– Werkervaring landelijke risicokaart
Uit het CV blijkt dat de kandidaat:
1 jaar werkervaring heeft met het invoeren van gegevens op de landelijke risicokaart. (5 %)
2 jaar werkervaring heeft met het invoeren van gegevens op de landelijke risicokaart. (10 %)
3 jaar of meer werkervaring heeft met het invoeren van gegevens op de landelijke risicokaart. (15 %)
– Werkervaring adviseren op het gebied van Externe Veiligheid
Uit het CV blijkt dat de kandidaat:
2 – 5 jaar werkervaring heeft in het uitbrengen van advies op het gebied van Externe Veiligheid bij en in omgevingsvergunningen en/of toezicht procedures bij (industriele) inrichtingen. (5 %)
5 – 10 jaar werkervaring heeft in het uitbrengen van advies op het gebied van Externe Veiligheid bij en in omgevingsvergunningen en/of toezicht procedures bij (industriele) inrichtingen (10 %)
10 jaar of meer werkervaring heeft in het uitbrengen van advies op het gebied van Externe Veiligheid bij en in omgevingsvergunningen en/of toezicht procedures bij (industriele) inrichtingen (15 %)
– Sollicitatiegesprek 25%
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Algemene indruk, passen binnen het team, indruk van inzetbaarheid in processen en zaaktypen (toetsen CV). Beoordeling van competenties, zijnde: doelgerichtheid, klantgerichtheid, organisatiesensitiviteit en zelfstandigheid. Dit alles aan de hand van het stellen van open vragen en door voorbeelden van de kandidaten te beoordelen.

Gevraagde documenten:
VOG
Kopie geldig identiteitsbewijs

Toelichting op rooster
Wij zoeken een kandidaat die we flexibel kunnen inzetten voor minimaal 0 tot maximaal 600 uur voor de periode tot en met 11 juni 2018. De inzet is geheel afhankelijk van omvang van de opdrachten gedurende het jaar en kan dus per week/maand sterk variëren. Wij kunnen daarom op voorhand geen minimaal aantal uren per week toezeggen. De inzet voor eventuele verlengingen is tevens afhankelijke van de omvang van de opdracht gedurende het jaar (indicatie is 16 uur per week – maar let op: dit is slechts een indicatie).

Gespreksplanning
De gesprekken vinden plaats op 1 februari 2018, op onze locatie in Den Bosch.

Interesse?

Vacature:
(7855) Adviseur Externe Veiligheid (8) 0-16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022