Adviseur Implementatieaanpak (11) 32 u/wVolgnummer: 11151

>Adviseur Implementatieaanpak (11) 32 u/wVolgnummer: 11151
Adviseur Implementatieaanpak (11) 32 u/wVolgnummer: 11151 2019-06-25T05:32:04+00:00
  • 'S-GRAVENHAGE
  • Start datum: 28-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2018
  • Solliciteren is gesloten

Standplaats: Den Haag
Duur: 3 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over unit Implementatie
De unit Innovatie, Impactanalyse & Implementatieondersteuning (hierna Unit III)
onderzoekt de gevolgen van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving
voor gemeenten. De unit adviseert daarnaast het management van VNG Realisatie over nieuwe opdrachten en projecten.

Daarnaast coördineert de Unit het accountmanagement van VNG Realisatie en richt zich op de relatie en feitelijke samenwerking met onze opdrachtgevers: de gemeenten. De unit organiseert en ondersteunt netwerken van gemeenten en streeft naar een
eenduidige en innovatieve implementatie van het portfolio van VNG Realisatie. De
zogenoemde roadmap brengt toekomstige ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op gemeenten en vormt de basis voor het werk van de unit.

Het team Implementatie coördineert het accountmanagement van VNG Realisatie. We
organiseren, ondersteunen en beschrijven netwerken van gemeenten. We bieden
gemeenten de door hen gewenste ondersteuning op het VNG projectportfolio. In het
projectportfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven (zoals GGI) als landelijke initiatieven (zoals GDI) opgenomen.
Binnen VNG Realisatie streven we naar een eenduidige, samenhangende en steeds
innoverende implementatie-aanpak voor het totale VNG-portfolio. De roadmap voor
gemeenten is het hart van die aanpak. De uitvoering van de aanpak ligt nadrukkelijk niet alleen bij de unit implementatie maar samen met de andere diensten van VNG en units van VNG Realisatie.

Het team bestaat uit accountmanagers die zowel strategisch, tactisch en uitvoerend als
broker in de regio optreden en een ondersteuningsteam dat zowel als vraagbaak,
ontwikkelaar van een passend implementatie-instrumentarium en facilitator voor
bijeenkomsten optreedt.

De adviseur maakt deel uit van het ondersteuningsteam en werkt nauw samen met de
projectleiding binnen het programma. De senior implementatieadviseur binnen het team
is sparring partner in de totstandkoming van de implementatiemiddelen.

Doel van de opdracht
De adviseur implementatieaanpak ondersteunt de projectleiders van de verschillende
voorzieningen bij de implementatie van deze voorzieningen bij gemeenten.
Naar aanleiding van o.a. uitgevoerde impactanalyse geeft hij of zij de projectleiders
advies over de gewenste inzet van bestaande implementatiemiddelen zoals bijvoorbeeld
bijeenkomsten, stappenplannen, handreikingen en digitale platforms. Hij of zij
ondersteunt de projectleiders bij de uitwerking ervan. Daarnaast adviseert hij of zij over
nieuw te ontwikkelen implementatiemiddelen en draagt zorg voor de ontwikkeling en
uitwerking.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
– Geeft praktische invulling aan de implementatiestrategie van de verschillende
projecten en producten uit het projectportfolio met een implementatie aanpak met
implementatiemiddelen: kickstartbijeenkomsten, regiosessies, handreikingen,
stappenplannen, digitale platforms;
– Advisering over de implementatie aanpak en inzet van bestaande
implementatiemiddelen;
– Advisering bij en over nieuw te ontwikkelen implementatiemiddelen;
– Advisering over Roadmap VNG Realisatie
– Ontwikkeling en uitwerking van implementatiemiddelen;
– Zorgt voor grote mate van standaardisatie bij de ontwikkeling en uitwerking van
implementatiemiddelen;
– Ondersteuning van projectleiders m.b.t. inzet van implementatiemiddelen;
– Monitort het gebruik van ingezette implementatiemiddelen bij de uitvoering;
– Faciliteert goede communicatie binnen projecten;
– Draagt zorg voor goede afstemming met interne en externe stakeholders en
gemeenten;
– Houdt overzicht en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten;
– Faciliteert goede afstemming binnen het team Implementatie en de projecten;
– Draagt in voorkomende gevallen bij aan de toepassing van
implementatiemiddelen.

Resultaat van de opdracht
De adviseur implementatieaanpak ondersteunt de projectleiders van de verschillende
voorzieningen bij de implementatie van deze voorzieningen bij gemeenten.
Naar aanleiding van o.a. uitgevoerde impactanalyse geeft hij of zij de projectleiders
advies over de gewenste inzet van bestaande implementatiemiddelen zoals bijvoorbeeld
bijeenkomsten, stappenplannen, handreikingen en digitale platforms. Hij of zij
ondersteunt de projectleiders bij de uitwerking ervan. Daarnaast adviseert hij of zij over
nieuw te ontwikkelen implementatiemiddelen en draagt zorg voor de ontwikkeling en
uitwerking.

Kennis- en ervaringsvereisten:
– HBO werk- en denkniveau, aantoonbaar;
– Ruime ervaring (meer dan 5 jaar, aantoonbaar in cv) met het ontwerpen en
coördineren van landelijke implementatie-ondersteuning ten behoeve van
gemeenten en samenwerkingsverbanden;
– Ruime ervaring (meer dan 5 jaar aantoonbaar in cv) met het ontwikkelen van
procesbeschrijvingen, handreikingen, handleidingen, stappenplannen en
roadmaps;
– Heeft ervaringen met de inzet en inrichting (content) van online media zoals
digitale platforms, community, e-magazine, etc.;
– Communicatie-ervaring en/of redactie-ervaring;
– Heeft met of bij gemeenten gewerkt (informatievoorziening,
publieksdienstverlening of fysiek domein) en spreekt de taal van gemeenten;
– Ervaring met projectmatig werken.

Competenties:
Proactief;
Samenwerkingsgericht.
Creatief;
Enthousiast;
Kwaliteitsgericht;
Zelfstandig;
Planmatig.

Gesprek:
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden
maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op maandag 17 september 2018 van 09:00 tot 12:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(11151) Adviseur Implementatieaanpak (11) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022