Adviseur Inkoop 24-36 u/w
Volgnummer: 15510

>Adviseur Inkoop 24-36 u/w
Volgnummer: 15510
Adviseur Inkoop 24-36 u/w
Volgnummer: 15510
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 15-06-2020

Standplaats: Amsterdam Weesperstraat 430 ( Ingenieursbureau) en Theemsweg 28 (Stadswerken)
Duur: start 15-06-2019 – 15-06-2020
Optie: verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IB) treedt op als lead buyer voor de inkoopopgave in het fysieke domein. De inkoopcapaciteit van het IB is beperkt terwijl het aantal opdrachten in volume groot is. Er wordt versterking gezocht door het inschakelen van externe (tactische) inkoper(s). De versterking is nodig voor het Cluster Stadsbeheer, en met name voor het organisatie onderdeel Stadswerken van de gemeente Amsterdam. Stadswerken is onder andere verantwoordelijk voor het bestellen, onderhouden en beheren van de verlichting in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam, namens de assetmanager. Het IB en Stadswerken werken samen.

Functieomschrijving
De opdrachtgever voor deze uitvraag is het IB van de gemeente Amsterdam . De opdracht omvat het uitvoeren van (Europese) aanbestedingstrajecten ten behoeve van de inkoop en het logistiek management van materialen voor toepassing in de openbare ruimte van Amsterdam en enkele aanpalende contracten.
Deze (Europese) aanbestedingstrajecten zullen worden uitgevoerd door een tactisch inkoopadviseur.

Werkzaamheden:
– Opstellen inkoopstrategie (exclusief technische inhoud);
– Advisering inkoopstrategie (exclusief technische inhoud);
– Advisering over Beste Prijs, Kwaliteit Verhouding (BPKV) uitvragen;
– Opstellen contractstukken (exclusief technische inhoud);
– Opstellen contractstukken (exclusief technische inhoud);
– Input leveren voor het contractmanagementplan;
– Procesbegeleiding (Europese) aanbesteding (exclusief technische inhoud);
– Procesbegeleiding (Europese) aanbesteding (inclusief technische inhoud);
– Procesbegeleiding beoordeling van BPKV / Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI);
– Opstellen gunningsadvies;
– Opstellen brieven gunningsbeslissing en opdrachtbrief;
– Voeren van afwijzings- en toelichtingsgesprekken met inschrijvers;
– Ondersteunen bij juridische procedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten;
– Afwikkelen van klachtenprocedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten.

Eisen:
– Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (begeleiding van minimaal vier (4) meervoudig en/of Europese aanbestedingstrajecten) in de laatste 5 jaar als inkoopadviseur in de openbare ruimte en/of materialen gerelateerd aan de openbare ruimte.
– Beschikt over een afgeronde hbo/wo studie in relevante richting. Of een hbo/wo werk- en denkniveau opgedaan op basis van werkervaring.
– In het bezit van een relevante inkoopopleiding, bijvoorbeeld, NEVI of vergelijkbaar.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– Aantoonbare ervaring met zowel UAV als UAV-GC in de laatste 5 jaar.
– De afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.

Wensen:
– Laatste 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als inkoopadviseur binnen de G5 gemeenten van Nederland, het Rijk of een Provincie.
– Heeft aantoonbare ervaring met het contracteren van innovatieve oplossingen.
– Aantoonbare kennis van RAW systematiek.

CV-Eis:
– Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

1 relevante referentie
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Planning interviews: woensdagochtend 5 juni
Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Na gunning:
Het aanvragen van de VOG

Interesse?

Vacature:
(15510) Adviseur Inkoop 24-36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022