Adviseur Inkoop en contracten (11) 18 u/w
Volgnummer: 14907

>Adviseur Inkoop en contracten (11) 18 u/w
Volgnummer: 14907
Adviseur Inkoop en contracten (11) 18 u/w
Volgnummer: 14907
2019-04-15T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 15-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2021

Standplaats: Utrecht/Tilburg
Duur: start zsm t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in
op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat
beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Grote Projecten en Onderhoud
Via beeldbepalende projecten de Nederlandse infrastructuur vormgeven; dat doe je
wanneer je werkt bij Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Wij zijn verantwoordelijk voor aanleg- en onderhoudsprojecten met een waarde van meer dan € 65 miljoen. Denk aan de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel en de duurzame Zeesluis IJmuiden, de renovatie van de Velsertunnel en de weguitbreiding rondom
Schiphol/Amsterdam/Almere.

In onze projecten zijn duurzaamheid, innovatie en balans tussen mens, economie en
natuur belangrijke uitgangspunten. Door het opwekken en opslaan van duurzame energie streven we naar een 20%-reductie van CO2-uitstoot in 2020. Ook zetten we binnen GPO sterk in op de circulaire economie: in 2030 functioneren Rijkswaterstaat en zijn infrastructurele projecten energieneutraal. Met onze partners, zoals gemeenten,
provincies, waterschappen en marktpartijen, streven we zo naar projecten met maatschappelijke meerwaarde.

Onze managers en vakinhoudelijke adviseurs werken op het gebied van techniek, inkoop en contracten, projectmanagement, projectbeheersing en bedrijfsvoering. Collegialiteit, bevlogenheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke groei kenmerken GPO.

Opdrachtomschrijving
De Nederlandse infrastructuur is continu in beweging. Voor de aanleg en het
onderhoud ervan moet Rijkswaterstaat zijn budgetten efficiënt en verantwoord
inzetten. In de opdracht van inkoop- en contractadviseur geef jij via heldere strategieën
sturing aan de inkoop en contracten van producten en diensten voor de aanleg en het
onderhoud van grootse infraprojecten.

Je baseert je adviezen op inkoopstrategieën en geldende wet- en regelgeving. Mogelijke risico’s heb je scherp in beeld en je adviseert betrokkenen hierover voordat het contract wordt afgesloten. Je ziet erop toe dat contracten voldoen aan de geldende kaders, richtlijnen en randvoorwaarden. Daarnaast geef je tijdens de uitvoering van contracten bij je collega’s aan hoe zij het beste met wijzigingsvoorstellen of claims kunnen omgaan.

Je wordt ingezet op het project Wilhelminakanaal – Sluis II, waarbij je gevraagd en
ongevraagd jouw specifieke kennis van aanbesteden, contracteren en systeemgerichte
contractbeheersing toepast. Je werkt nauw samen met je collega’s en fungeert als
vraagbaak voor contract(beheersings)zaken. Je zorgt voor duidelijke informatievoorziening over het inkoop-, contractmanagement- en contracteringsproces.

Het accent ligt op de contractvoorbereiding en –uitvoering. Je bent medeverantwoordelijk voor de gehele contractvoorbereiding in samenspraak met de betrokken andere overheden, het uitvragen van het contract op de markt als vervolgens de contractbeheersing. Bij de contractvoorbereiding houdt je jezelf onder meer bezig met het opstellen van een inkoopplan, aanbestedingsleidraad en contractbeheersplan. Gedurende de contractbeheersing bestaan je werkzaamheden onder andere uit het opstellen van prestatieverklaringen, contractwijzigingen, toets uitvragen, rapportages en verslagleggingen.

Opdrachtcriteria
? Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting.
? Je hebt minimaal 6 jaar relevante ervaring met het zelfstandig uitvoeren van
inkoop en contractmanagement binnen de GWW.
? Je hebt minimaal 6 jaar ervaring met het werken in een IPM-team.
? Je hebt ervaring met werken in een samenwerkingsproject met rijksoverheid
en tenminste één andere partij.
? Je hebt kennis en ervaring met de werkwijze van RWS in GWW-projecten.
? Je hebt ervaring in de hele keten van planuitwerking, aanbesteding en
realisatie.
? Je hebt ervaring met de best value aanpak in projecten.
? Je bent in het bezit van VCA VOL.
? Je hebt kennis en ervaring in risicomanagement, system engineering,
systeemgerichte contractbeheersing, kwaliteitstoetsen en audits.
? Je hebt kennis en ervaring met relevante contractmodellen o.a: D&C,
ingenieursdienste, UAV-gc en aanbestedingswetgeving
? Je hebt ervaring in het vervullen van een (adviserende) contractmanagersrol
aan Opdrachtgeverszijde.

Wensen:
Wens 1:
De aangeboden kandidaat heeft relevante aantoonbare kennis c.q. ervaring met (1) risicomanagement, (2) system engineering, (3) systeemgerichte contractbeheersing, (4) kwaliteitstoetsen en audits.
Wens 2:
De aangeboden kandidaat heeft relevante aantoonbare kennis c.q. ervaring met relevante contractmodellen o.a: (1) D&C, (2) ingenieursdiensten, (3) UAV-gc en (4) aanbestedingswetgeving.
Wens 3:
De aangeboden kandidaat heeft relevante aantoonbare kennis c.q. ervaring met het vervullen van een (adviserende) contractmanagersrol aan Opdrachtgeverszijde.
Wens 4:
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q ervaring met de werkwijze van RWS in GWW-projecten en aanvullend ervaring met met werken in een samenwerkingsproject met rijksoverheid en tenminste één andere partij.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

Interesse?

Vacature:
(14907) Adviseur Inkoop en contracten (11) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022