Adviseur Inkoop en Contracten (12) 32 u/w
Volgnummer: 10871

>Adviseur Inkoop en Contracten (12) 32 u/w
Volgnummer: 10871
Adviseur Inkoop en Contracten (12) 32 u/w
Volgnummer: 10871
2018-08-06T00:00:00+00:00
  • HAARLEM
  • Start datum: 06-08-2018
  • Eind datum: 15-08-2020

Standplaats: Haarlem/ Rotterdam
Duur: 15-8-2018 t/m 15-08-2020
Optie tot verlenging: ja, maximaal 48 maanden tot uiterlijk 15-8-2024

Als inkoopadviseur stel je het inkoopplan op. Hierbij houd je rekening met inkoopstrategieën, actuele kaders en wet- en regelgeving ten behoeve van Europese aanbestedingen en (meervoudig) onderhandse uitvragen. Jouw risico gestuurde inkoopplan stem je af op de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt en de marktbenadering. Hoewel jouw focus ligt op inkoop, houd je je ook bezig met contracten. Jij levert de inkoopinhoudelijke kant van een contract en ziet toe op de consistentie van het geheel. Je ondersteunt bij en bent (mede) trekker van het aanbestedingsproces en adviseert bij de uitvoering over de naleving van het contract en contractwijzigingen. Ook ondersteun je de contractmanager bij het VTW-proces en ben je verantwoordelijk voor de (verplichte) uitvoering van meerwaardetoetsen en marktscans.

Doel
Jij fungeert als vraagbaak voor inkoop- en contractzaken en je zorgt voor duidelijke informatievoorziening. Ook heb je regelmatig contact met stakeholders en andere relevante disciplines om zaken af te stemmen en kennis uit te wisselen. De nieuwste ontwikkelingen zet je om naar praktische verbeteringen van jouw vakgebied en het werkproces aanleg en onderhoud. Verder lever je een aantoonbare bijdrage aan kwaliteits- en kennisborging.

Resultaten
Opdracht(gever) (ambtelijk)
– inkoopplan opgesteld waarin de omvang, bijbehorende kaders, wensen en eisen op een juiste wijze zijn vertaald en zijn afgestemd op ontwikkeling in de markt
– markbenadering bepaald en beheerst
– contract(en) opgesteld en aanbesteed
– gedegen adviezen geleverd over het waarborgen van de beheersbaarheid van het contract bij de totstandkoming ervan en ook tijdens de looptijd
– monitoring en controles uitgevoerd op de uitvoering van het contract en tijdige signalering van (dreigende) afwijkingen die afbreuk doen aan de contractafspraken m.b.t. zaken als bijvoorbeeld oplevering, niveau van dienstverlening en betaling
– (verplichte) meerwaardetoetsen en marktscans uitgevoerd
– afstemming gerealiseerd met opdrachtgever/ afnemer en opdrachtnemer/ leverancier over de inhoud van het contract
– Bestelposities aanleggen en IKD vullen i.o.m. projectbeheersing

Bedrijfsvoering
– inkoopstrategie, geldende kaders en richtlijnen zijn op een juiste wijze vertaald in het contract
– inkoop- en contractmanagementprocessen op uniforme wijze uitgevoerd

Gedragsindicatoren
FGR
– Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en krachtenvelden in de organisatie en handelt ernaar
– Toetst binnen de eigen organisatie en bij derden draagvlak voor eigen ideeën en beslissingen
– Oefent invloed uit op het juiste niveau en escaleert zo nodig
– Onderhoudt goede (in)formele contacten met alle relevante partijen
– Benut de contacten op het juiste moment om eigen doelen te bereiken
– Gebruikt het netwerk om problemen bespreekbaar te maken en adviezen / oplossingsmogelijkheden te toetsen
– Analyseert vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines / invalshoeken / aandachtsgebieden en legt de juiste verbanden
– Herkent belangen achter informatie(bronnen)

Aanvullende RWS:
– Onderzoekt de wensen en belangen van de klant
– Zoekt (samen met de klant) naar passende oplossingen
– Neemt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering
– Toetst de klanttevredenheid

Competenties
– Organisatiesensitiviteit
– Netwerkvaardigheid
– Analyserend vermogen
– Klantgerichtheid

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding en een basisopleiding op het gebied van inkoop en contracten, zoals NEVI of een gelijkwaardige opleiding.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede ervaring met kaders en wet- en regelgeving ten behoeve van Europese aanbestedingen .
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede inhoudelijke kennis van relevante informatiesystemen (SAP), contractvormen (D&C en DBFM) en voorwaarden (UAV-GC).

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en kennis van het werkproces aanleg en onderhoud binnen de sector grond-weg- en waterbouw
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van het inkoopbeleid van Rijkswaterstaat
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede ervaring in de rol van inkoper (? 5 jaar)
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en systemen TenderNed en SAP.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(10871) Adviseur Inkoop en Contracten (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022