Adviseur Integrale Veiligheid (11) 24 u/w
Volgnummer: 20195

>Adviseur Integrale Veiligheid (11) 24 u/w
Volgnummer: 20195
Adviseur Integrale Veiligheid (11) 24 u/w
Volgnummer: 20195
2020-01-10T00:00:00+00:00
  • LELYSTAD
  • Start datum: 10-01-2020
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Lelystad & Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: Ja, 4x maximaal 12 maanden, en 1x 10 dagen na afloop intiele opdracht

Beschrijving organisatie onderdeel
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de Rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Bij het onderdeel Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO) worden de onderhouds- en renovatieprojecten uitgevoerd. Voor het projectteam dat verantwoordelijk is voor al het vast en variabele onderhoud op de vaarwegen in de regio Utrecht en Flevoland, zoeken we tijdelijk een adviseur integrale veiligheid. Het projectteam A Vaarwegen MN zorgt ervoor dat onze netwerken beschikbaar zijn en blijven. Het team verzorgt het onderhoud van de vaarwegen met
daarbij de sluiscomplexen en bruggen van het Amsterdam Rijnkanaal, Merwedekanaal en het IJsselmeergebied.

Beschrijving opdracht
Als adviseur integrale veiligheid wordt je ingezet in het cluster vaarwegen A MN, in deze functie ben je het aanspreekpunt voor (integrale) veiligheid en een serieuze gesprekspartner voor zowel de opdrachtnemer, intern opdrachtgever als de clusterteamleden. Je draagt zorg voor de inbedding van veiligheid op alle niveaus van het cluster. Hiermee werk je met onderstaande kenmerken van integrale veiligheid:
– ketenbenadering.
Рe?e?n geco̦rdineerde benadering/behandeling voor alle aspecten van veiligheid. Рrisicogestuurd.
– (veiligheids)domein overschrijdend.
– integraal en geïntegreerd; in alle fasen van de projecten in het cluster.
– bijdragen aan het veiligheid bewustzijn van medewerkers in en om het cluster.
Deze kenmerken maak je zichtbaar middels het opstellen van een strategisch veiligheid plan, dit je in nauwe samenwerking met de twee V&G coördinatoren en de veiligheidsdeskundigen van de beheerders. Dit plan evalueer je regelmatig met de Technisch Managers van het cluster. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor incidentafhandeling met een veiligheidsaspect. Inzet vindt plaats onder regie van de Technisch Managers van het cluster.

Locatie:
Utrecht en Lelystad, werkbare dagen zijn maandag t/m donderdag.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in de GWW-branche.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met veiligheid tijdens onderhoudswerkzaamheden.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde veiligheidsopleiding minimaal op HBO niveau.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.

Wensen
– De kandidaat heeft aantoonbaar een HVK opleiding afgerond.
– De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring opstellen en toetsen van veiligheidsplannen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring beweegbare objecten.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(20195) Adviseur Integrale Veiligheid (11) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022