Adviseur luchtkwaliteit – geur 8-20 u/w
Volgnummer: 15093

>Adviseur luchtkwaliteit – geur 8-20 u/w
Volgnummer: 15093
Adviseur luchtkwaliteit – geur 8-20 u/w
Volgnummer: 15093
2019-04-25T00:00:00+00:00
  • GROU
  • Start datum: 25-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Grou
Duur: 01-05-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Opdracht omschrijving
De adviseur luchtkwaliteit / geur kan zowel op het gebied van vergunningverlening als op het gebied van toezicht & handhaving worden ingezet.

De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) levert een bijdrage aan een betere en veilige leefomgeving in Friesland en is een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Bij de FUMO is de kennis en ervaring van specialisten, vergunningverleners en toezichthouders van de verschillende Friese overheden samengebracht. Het belangrijkste doel daarvan is het verhogen van de kennis en kunde op het gebied van milieu en omgeving, en daarmee de kwaliteit van het werk. De FUMO wil graag kennis delen en staat voor ‘kennis dichtbij’.

De FUMO beschikt over drie afdelingen in het primaire proces: een afdeling Toetsing en Vergunningverlening, een afdeling Toezicht en Handhaving en een afdeling Specialistisch Advies. Daarnaast beschikt de FUMO over een ondersteunende afdeling.

De afdeling Specialistisch Advies is, in opdracht van gemeenten, provincie en het Wetterskip, verantwoordelijk voor uitvoering van advisering op gebied van juridisch, geluid, lucht en externe veiligheid. De afdeling bestaat momenteel uit zo’n 25 medewerkers, waaronder twee coördinatoren.

Verantwoordelijkheden
het adviseren op het gebied van luchtkwaliteit/geur aan de teams vergunningverlening en toezicht & handhaving, waaronder industriële en agrarische bedrijven;
het beoordelen en interpreteren van technische rapportages en advisering daarover in het kader van de vergunningverlening en toezicht voor wat betreft emissiebeperkende technieken (BBT);
het beoordelen van luchtkwaliteits- en geur onderzoeken ten behoeve van vergunningen en meldingen;
het adviseren over luchtkwaliteits- en geur voorschriften ten behoeve van de vergunningverlening;
het organiseren, begeleiden en beoordelen van emissiemetingen;
het adviseren en ondersteunen van beleidsadviseurs lucht bij gemeenten en provincie.

Kwaliteit (eisen):
– Afgeronde relevante opleiding op hbo-niveau.
– Aantoonbaar inhoudelijke kennis van de voor het vakgebied relevante milieuwet- en
regelgeving.
– Aantoonbaar werkervaring met de rekenmodellen NNM, V-Stacks, ISL3a.
– Post- hbo opleiding luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie.
– Aantoonbaar ervaring met de genoemde werkzaamheden en ervaring met projectmatig
werken bij een Omgevingsdienst.

Competenties:
– Analytisch vermogen
– Overtuigingskracht
– Oordeelsvorming
– Besluitvaardig
– Plannen en organiseren

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(15093) Adviseur luchtkwaliteit - geur 8-20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022