Adviseur Machineveiligheid (12) 36 u/w
Volgnummer: 15495

>Adviseur Machineveiligheid (12) 36 u/w
Volgnummer: 15495
Adviseur Machineveiligheid (12) 36 u/w
Volgnummer: 15495
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 28-02-2021

Standplaats: Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m 28-2-2021
Optie: ja 3x maximaal 24 maanden na aflooop intiele opdracht

Opdrachtomschrijving:
Eén Rijkswaterstaat
Onze wegen en vaarwegen: Nederlanders rekenen erop dat ze er veilig gebruik kunnen maken.
Dankzij jouw advies functioneren onze tunnels, bruggen, sluizen en verkeersmanagementsystemengoed en zijn ze veilig te gebruiken en te bedienen. Je richt je op omvangrijke projecten met de focus op de sluizenprojecten zoals de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, de Beatrixsluis, project Afsluitdijk, Limmel en Zeesluis Gent Terneuzen.

Als adviseur machine veiligheid werk je voor en samen met de grote aanleg en onderhoudsprojecten.
Je bent betrokken bij het opstellen en uitvoeren van contracten voor de nieuwbouw en renovatie van al deze systemen. Dit doe je door de benodigde functies te specificeren in contracten voor de borging van met name Machineveiligheid. Daarna toets je het ontwerpproces en de ontwerp-oplossingen van de opdrachtnemer, en het te volgen test- en afnameproces. Je doet dit op basis van de landelijke kaders en wet- en regelgeving. Je bent hierbij aanspreekpunt voor de projectorganisatie en
gesprekspartner voor de opdrachtnemer.

Voor het programma Sluizen is vanuit de afdeling een specifieke structuur neergezet. Deze structuur bestaat uit een front- en backoffice. Middels deze opzet wordt kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit geborgd. De adviseur Machineveiligheid bedient, vanuit de backoffice, de projecten die vallen onder het programma Sluizen voor het dynamisch deel. De adviseur Machineveiligheid draagt zorg voor het ontwikkelen en toepassen van een eenduidige aanpak ten aanzien van Machineveiligheid van de
verschillende Sluizenprojecten.

Je werkt mee aan kaders en een werkwijze voor verbetering en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis op het vakgebied. Hierbij maak je gebruik van jouw kennis en de opgedane kennis in de projecten voor het verbeteren van de werkwijze en standaarden en het bijstellen van de kaders. Je volgt nauwlettend de ontwikkelingen binnen je vakgebied en doet op basis daarvan voorstellen voor verbeteringen.

Samen met anderen
Je bent aanspreekpunt voor jouw vakgebied en bent gesprekspartner voor de opdrachtnemer binnen jouw vakgebied. Jouw adviezen zijn zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat op bijvoorbeeld opdrachtnemers gericht. Je zoekt afstemming met de leden van het projectteam over specificaties metbetrekking tot ontwerp, effecten of techniek en toetst gespecificeerd en inhoudelijk de uitbestede
werkzaamheden van opdrachtnemers.

Elke dag beter
Je werkt mee aan het bijstellen van kaders en het verbeteren van de werkwijze en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis op het vakgebied. Hierbij maak je gebruik van jouw ervaring en de opgedane kennis in de projecten. Je volgt nauwlettend de ontwikkelingen binnen je vakgebied en komt op basis daarvan met verbetervoorstellen.

De afdeling Installaties en Bediening
Installaties en Bediening zorgt voor de technische installaties binnen de netwerken van
Rijkswaterstaat en voor samenhang met de operationele organisatie en processen. We hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor de mogelijke risico’s en de gewenste kwaliteit. Al onze medewerkers handelen pro-actief, stellen de klant centraal en borgen continu de samenhang tussen techniek, organisatie en processen. Ter ondersteuning van ons werk ontwikkelen, implementeren en onderhouden we standaarden en laten we ons leiden door het principe “elke dag beter”. Onze afdeling
is dynamisch en heeft een open werksfeer.

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Opleidingen: afgeronde en erkende opleidingen moeten duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer diploma is behaald.
– Werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
– Heeft een afgeronde technische opleiding is de richting elektrotechniek, werktuigbouwkunde of industriële automatisering
– Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring als adviseur/consultant machine-veiligheid.
– Heeft aantoonbare kennis van Machineveiligheid (certificering en/of opleiding).
– Heeft minimaal 1,5 jaar aantoonbare ervaring met het plannen en organiseren van Machineveiligheidsactiviteiten voor de realisatie van aantoonbare veilige machines.
– In het bezit van een VCA-certificaat ‘Basisveiligheid VCA’ (B-VCA).

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen een maand na gunning.
– Heeft kennis en ervaring met projectmatig werken
– Heeft aantoonbare ervaring Systems Engineering.
– Heeft kennis en ervaring met het opstellen van risicobeoordelingen op basis van ISO12100
– Heeft ervaring met systeemgerichte contractbeheersing.
– Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met veiligheidsketens in besturingssystemen.

VOG verklaring;

Interesse?

Vacature:
(15495) Adviseur Machineveiligheid (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022