Adviseur Milieubeleid en ROM (10) 24-32 u/w
Volgnummer: 20298

>Adviseur Milieubeleid en ROM (10) 24-32 u/w
Volgnummer: 20298
Adviseur Milieubeleid en ROM (10) 24-32 u/w
Volgnummer: 20298
2020-01-16T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 16-01-2020
  • Eind datum: 10-02-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: 8 maanden. Start: 10 februari 2020
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Profiel Adviseur A Beleid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Als ROM adviseur en Beleidsadviseur Milieu verricht je zelfstandig ROM-taken en ben je als beleidsadviseur voor gemeenten de vraagbaak voor milieuvragen in brede zin. Je hebt goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en goede mondelinge communicatie. Daarnaast heb je ervaring met projectmanagement. Je werkt voor verschillende gemeenten in ons werkgebied. Je werkt vanuit het kantoor van de ODRU en mogelijk gedeeltelijk bij de gemeente(n).

Taken Beleidsadviseur Milieu:
Het vervullen van een coördinerende functie tussen inhoudelijke milieu- en omgevingstaken tussen gemeente en Omgevingsdienst;
Het voorbereiden van politieke besluitvorming, hierover adviseren en overleg voeren met ambtenaren en wethouders;
Je bent aanspreekpunt voor vragen specifiek gericht op milieubeleid en in voorkomende situaties op RO en Milieu;
Je beoordeelt, analyseert en adviseert over beleidsinformatie ten behoeve van de
beleidsontwikkeling;
Adviseert de gemeente met betrekking tot diverse milieubeleidstaken.

Taken ROM-Adviseur:
Het helder krijgen van de klantvraag en het coördineren van de werkzaamheden;
Het uitzetten van de adviesvraag van de gemeente onder de verschillende vakspecialisten en het bewaken van de tijdsplanning en urenbesteding en je voert hierop projectmanagement;
Het opstellen van de integrale milieuadviezen voor gemeenten t.b.v. ruimtelijke planprocedures;
Het onderhouden van het klantcontact, door al of niet bij gemeenten te werken, en intern afstemmen bij complexe vragen;
We zoeken iemand die zowel ervaringen en kennis heeft van ruimtelijke planprocedures van bestemmingsplannen en Wabo. Daarnaast heb je een basiskennis over milieuthema’s zoals geluid en luchtkwaliteit of bedrijven en milieuzonering. Je werkt als ROM-coördinator, de daadwerkelijke toetsing wordt gedaan door milieu specialisten. Je stelt het integrale milieuadvies op en onderhoudt de contacten met de gemeente.

Eisen:
– De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf;

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Gunningscriteria:
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur ROM en/of beleidsadviseur Milie
– Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar met het werken bij een gemeente / omgevingsdienst / uitvoeringsdienst / milieudienst
– Kennis van ruimtelijke planprocedures van bestemmingsplannen en Wabo
– Basiskennis van 3 of meerdere milieuthema’s (geluid, bodem, luchtkwaliteit, duurzaamheid, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering)
– Aantoonbare ervaring met Squit XO
– Ervaring met opstellen collegevoorstellen conform 30-secondenregel Loo-van Eck
– Minimaal afgeronde relevante HBO bachelor
– Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase

Competenties:
Samenwerken
Nauwkeurigheid
Professionaliteit
Zelfstandigheid
Klantgericht
Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en goede mondelinge communicatie
Projectmatig werken (plannen en organiseren)

De gesprekken bij de ODRU zijn gepland op dinsdag 28 januari 2020 van 13.30 uur tot 16.30 uur.
De ODRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(20298) Adviseur Milieubeleid en ROM (10) 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022