Adviseur milieucommunicatie 32 u/w
Volgnummer: 20295

>Adviseur milieucommunicatie 32 u/w
Volgnummer: 20295
Adviseur milieucommunicatie 32 u/w
Volgnummer: 20295
2020-01-16T00:00:00+00:00
  • LEIDEN
  • Start datum: 16-01-2020
  • Eind datum: 31-07-2020

Standplaats: Schipholweg 128 te Leiden
Duur: 15-2-2020 t/m 31-7-2020
Optie tot verlenging: ja

Functiebeschrijving

Omgevingsmanagement
Adviseur milieucommunicatie

DOEL VAN DE STAFAFDELING
Ontwikkelen, adviseren en uitvoeren van het (milieu)communicatiebeleid o.a. gericht op gedragsbeïnvloeding van zowel particulieren als bedrijven.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Ontwikkelen van beleid en adviseren op het gebied van (milieu)communicatie. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatieplannen en daar bijhorend activiteiten.

POSITIE
Legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling omgevingsmanagement.
Heeft contact met externe partijen e.d. waarbij het in eerste instantie gaat om het geven van voorlichting maar ook instaat zijn het milieubeleid en strategie uit te dragen.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn hoofd- en richtlijnen en wet- en regelgeving als uitgangspunten voorhanden.

RESULTAATGEBIEDEN
Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van (milieu)communicatie
– Verricht onderzoek, volgt en evalueert relevante ontwikkelingen;
– Vertaalt deze in voorstellen en notities;
– Adviseert het management;
– Draagt zorg voor de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied;
-Stelt het communicatie- en voorlichtingsplan op;
– Draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete maatregelen e.d.;
– Fungeert als eerste aanspreekpunt op het gebied van (milieu)communicatie.

Prestatie-indicatoren – Kwaliteit en tijdigheid van beleidsnotities;
– Kwaliteit van de adviezen.

Advisering en ondersteuning op het gebied van milieucommunicatie
– Adviseert en ondersteunt (beleid-)medewerkers en gemeenten bij beleidsuitvoering op de vakgebieden van de dienst;
РInitieert, maakt plannen, beoordeelt inzet en co̦rdineert projecten.

Prestatie-indicatoren – Kwaliteit en tijdigheid van de ondersteuning en plannen.

Voorlichting- en communicatieactiviteiten
– Treedt op als woordvoerder namens de Omgevingsdienst West-Holland;
– Verantwoordelijk voor organisatie voorlichtingsbijeenkomsten, evenementen en samenstelling nieuwsbrieven;
– Ontwikkelt voorlichtingsmateriaal;
– Verzorgt en begeleidt presentaties voor uiteenlopende groepen;
– Bewaakt de huisstijl.

Prestatie-indicatoren – Afstemming van vraag en aanbod inzake informatievoorziening;
– Klanttevredenheid.

ONTWIKKELINGEN
Er moet steeds meer samengewerkt gaan met doelgroepen en ingespeeld worden op de wensen van die doelgroepen zodat draagvlak en bewustwording verkregen wordt om tot een succesvoller milieubeleid te komen. Externe communicatie wordt als instrument ingezet om deze Milieubeleidsdoelen te realiseren en milieuvriendelijk gedrag te stimuleren.

De Omgevingsdienst zal zich als jonge organisatie echter niet alleen extern moeten profileren. Interne communicatie moet bijdragen tot versterking van de onderlinge collegialiteit en samenwerking.

KRITIEKE SITUATIES
Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van interne en externe communicatie en voorlichting te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie.

Moet in staat zijn interne en externe overlegsituaties (voorlichting en/of projecten) uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.

Kennis
HBO opleiding op het terrein van communicatie;
Ruime ervaring op het aandachtsgebied;
Kennis op het gebied van milieuvoorlichting.

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A
– Werkervaringseis: minimaal 1 jaar werkervaring in soortgelijke functie (adviseur milieucommunicatie) in de afgelopen 8 jaar.

Wensen:
– Kandidaat heeft werkervaring bij een Omgevingsdienst of gemeentelijke instelling
– Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding Communicatie of vergelijkbaar.
– Kandidaat beschikt over de volgende competenties. Deze kunnen worden getoetst bij het gesprek met de klant:
– Werkervaringseis: minimaal 1 jaar werkervaring in soortgelijke functie (adviseur milieucommunicatie) in de afgelopen 8 jaar

Competenties:
Luisteren
Mondelinge presentatie
Overtuigingskracht
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Omgevingsbewustzijn
Oordeelsvorming
Probleemanalyse
Plannen en organiseren

De gesprekken vinden plaats op donderdag 30 januari in de middag. Zorg dat uw beschikbaar bent.

Interesse?

Vacature:
(20295) Adviseur milieucommunicatie 32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022