Adviseur o.h.g.v. Civiele Techniek (11) 18 u/w
Volgnummer: 12184

>Adviseur o.h.g.v. Civiele Techniek (11) 18 u/w
Volgnummer: 12184
Adviseur o.h.g.v. Civiele Techniek (11) 18 u/w
Volgnummer: 12184
2018-11-08T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 08-11-2018
  • Eind datum: 30-06-2019

Standplaats: Rotterdam
Duur: 1-12-2018 t/m 30-6-2019
Optie tot verlenging: ja, 3 x maximaal 12 maanden na initiële opdracht

Opdrachtomschrijving
Realisatie en gedegen onderhoud van onder meer bruggen, aquaducten en sluizen is essentieel voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Veel van deze infrastructurele objecten zijn gebouwd in de vorige eeuw en zijn nu min of meer toe aan vervanging of renovatie. Dit is een belangrijke taak van Rijkswaterstaat voor de komende periode. Als ervaren adviseur civiele techniek lever jij een bijdrage aan de systeemontwikkeling en specificeren bij de vervanging- en renovatieprojecten in Zeeland en Zuid-Holland.

Jij levert bij projecten, een belangrijke technische en functioneel inhoudelijke bijdrage op de civiele delen van Infrastructurele werken zoals: Asfalt, conservering, geleiderail, afwerking van taluds, damwanden, opleggingen, voegovergangen, beton- en staal constructies etc., met name toegespitst op de kruisende infrastructuur (beweegbare- en vaste bruggen/viaducten) die de mobiliteit op de weg en het water faciliteert. Als onderdeel van het technische team draag je bij aan het functioneel specificeren van het systeem op de genoemde civiele delen van Infrastructurele werken, gedurende haar verschillende levensfasen. Je past daarbij de standaard werkwijze van Rijkswaterstaat voor de systeemontwikkeling en specificeren toe volgens de principes van Systems Engineering.

Tijdens alle levensfasen in het project lever je inhoudelijke expertise, adviezen en begeleiding. Vastgestelde kaders pas je toe in projecten door die te vertalen naar projectspecificaties. Je toetst plannen, processen en ontwerpen op kwaliteit en onderzoekt en evalueert processen en werkzaamheden op het gebied van ontwerp, effecten en techniek. Ook signaleer je risico’s en afwijkingen en denk je mee over passende oplossingen. Je werkt mee in een projectteam van inhoudelijk deskundigen.

Projectteam B Bruggen
Binnen de organisatie-eenheid Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) ga je werken voor het team B Bruggen. B Bruggen is een nieuw projectteam en nog gedeeltelijk in oprichting. Binnen het landelijke Programma Vervanging en Renovatie heeft het project de opdracht om de vervanging- en renovatieopgave voor drie beweegbare bruggen in de regio West-Nederland Zuid voor te bereiden en uit te voeren, inclusief variabele onderhoudsmaatregelen. Daarnaast heeft het project tot taak het voorbereiden en uitvoeren van Groot Onderhoud aan negen vaste en beweegbare bruggen in de regio Zee en Delta.

Eisen
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar affiniteit met Systems Engineering (SE).
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van bouw en onderhoud van Civiele delen van Infrastructurele werken zoals: Asfalt, conservering, geleiderail, afwerking van taluds,damwanden, opleggingen, voegovergangen, beton- en staal constructies etc.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Civiele Techniek.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is, per 1 december 2018.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van bouwen en onderhouden van civiele delen van Infrastructurele werken zoals:
– asfalt
– conservering
– geleiderail
– afwerking van taluds
– damwanden
– opleggingen
– voegovergangen
– beton- en staal constructies etc..
– De aangeboden kandidaat is aantoonbaar in staat om zelfstandig tot een oordeel te komen en kan goed plannen en organiseren.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van relevante informatiesystemen en normen en richtlijnen.
– De aangeboden kandidaat heet aantoonbare kennis en ervaring met systeemgerichte contractbeheersing.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het werken met GRIP/Relatics.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(12184) Adviseur o.h.g.v. Civiele Techniek (11) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022