Adviseur o.h.g.v. Inkoop en Contractmanagement (11) 30 u/w
Volgnummer: 15463

>Adviseur o.h.g.v. Inkoop en Contractmanagement (11) 30 u/w
Volgnummer: 15463
Adviseur o.h.g.v. Inkoop en Contractmanagement (11) 30 u/w
Volgnummer: 15463
2019-05-14T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 14-05-2019
  • Eind datum: 30-04-2020

Standplaat: Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m 30-4-2020
Optie tot verlenging: ja, 2 x maximaal 1 jaar, na afloop initiële opdracht

Opdrachtomschrijving
Beschrijving organisatieonderdeel c.q. project
Rijkswaterstaat voert voor de verbetering van de waterkwaliteit een programma uit met
maatregelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De 7 regionale onderdelen en WVL van Rijkswaterstaat zijn daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van de afzonderlijke KRW-maatregelen. De voorbereiding en uitvoering van deze maatregelen wordt grotendeels door marktpartijen uitgevoerd. Hiervoor is een goede balans tussen uniformiteit en maatwerk in de opdrachtverstrekking aan de markt noodzakelijk.

De maatregelen worden in 3 tranches uitgevoerd: de eerste tranche maatregelen is inmiddels afgerond en liep van 2010-2015, de tweede tranche maatregelen loopt van 2016-2021 en de derde tranche maatregelen zal worden uitgevoerd in de periode 2022-2027. De opgave van het LandelijkTeam Kader Richtlijn Water (KRW) is erop gericht dat het totale KRW programma op een voortvarende wijze wordt uitgevoerd. Daarbij is het van belang dat zichtbaar is hoe de uitvoering van het programma bijdraagt aan het tijdig realiseren van de totale opgave op het gebied van de waterkwaliteit in relatie met andere programma’s op het gebied van natuurontwikkeling zoals N2000.

De realisatie van de KRW maatregelen wordt uitgevoerd door projectteams in de regio. De verantwoordelijkheid om te zorgen dat er inzicht en overzicht is ligt bij het Landelijk Team KRW. Op basis daarvan kan het Landelijk Team KRW knelpunten signaleren van knelpunten en waar nodig tijdig (bij)sturen en/of escaleren. Vanuit dat perspectief heeft het Landelijk Team KRW de ambitie dat het programma KRW ‘voorspelbaar en betrouwbaar’ is.

Beschrijving functie
De Nederlandse infrastructuur is continu in beweging. Voor de aanleg en het onderhoud ervan moet Rijkswaterstaat zijn budgetten efficiënt en verantwoord inzetten. Dat vraagt, naast flinke investeringen, om menskracht en specifieke kennis. Binnen de afdeling Inkoop- en Contractmanagement heb jij een unieke functie. Je kunt namelijk twee rollen vervullen: die van inkoopadviseur en die van adviseur contractmanagement. In de praktijk zal je allebei de rollen een keer gaan vervullen. In overleg bepalen we wanneer je welke rol op je neemt en hoe je precieze werkzaamheden eruit zien. Je signaleert (externe) ontwikkelingen die de uitvoering van het KRW programma kunnen
beïnvloeden en analyseert deze. Je pakt dus echt je adviesrol. De geformuleerde eindresultaten van het KRW programma van RWS houd je continu in het vizier.

Dit doe je als inkoopadviseur
Als inkoopadviseur stel je het inkoopplan op. Hierbij houd je rekening met inkoopstrategieën, actuele kaders en wet- en regelgeving ten behoeve van Europese aanbestedingen en (meervoudig) onderhandse uitvragen. Jouw risico gestuurde inkoopplan stem je af op de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt en de marktbenadering. Hoewel jouw focus ligt op inkoop, houd je je ook bezig met contracten. Jij levert de inkoopinhoudelijke kant van een contract en ziet toe op de
consistentie van het geheel. Je ondersteunt bij en bent trekker van het aanbestedingsproces en adviseert bij de uitvoering over de naleving van het contract en contractwijzigingen. Ook ondersteun je de contractmanager bij het VTW-proces en ben je verantwoordelijk voor de (verplichte) uitvoering van meerwaardetoetsen en marktscans.

Dit doe je als adviseur contractmanagement
Jij bent een belangrijke speler tijdens de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering. In de voorbereidingsfase zorg je ervoor dat het opstellen van een contract correct gebeurt. Tijdens de totstandkoming ondersteun en adviseer je de contractmanager als het gaat over de beheersbaarheid van het contract. Hierbij houd je de eisen die het contract stelt aan de opdrachtnemer goed in de gaten. Ook tijdens de looptijd reik je passende beheersmaatregelen aan. Verder voer je controles en systeem- en procestaken uit. Daarbij heb je een signalerende en adviserende rol. Jij fungeert als vraagbaak voor inkoop- en contractzaken en je zorgt voor duidelijke
informatievoorziening. Ook heb je regelmatig contact met stakeholders en andere relevante disciplines om zaken af te stemmen en kennis uit te wisselen. De nieuwste ontwikkelingen zet je om naar praktische verbeteringen van jouw vakgebied en het werkproces aanleg en onderhoud. Verder lever je een aantoonbare bijdrage aan kwaliteits- en kennisborging.

Standplaats
– Utrecht
– De medewerkers van het programma werken op diverse locaties in het land. Je standplaats is Utrecht, en dat is een groot deel van de tijd ook je werkplek. Afhankelijk van de werkzaamheden zal je ook regelmatig op andere locaties werkzaam zijn, waaronder Arnhem en Den Bosch.

Eisen
– deel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat heeft inhoudelijke kennis in relatie tot relevante contractvormen (D&C, ingenieursdiensten, prestatiecontracten) en voorwaarden (UAV-GC, ARVODI).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar een basisopleiding op het gebied van inkoop en contracten, bijvoorbeeld NEVI Professional.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en relevante ervaring met het begeleiden van de uitvoering van contracten op het gebied van GWW.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in relevante richting.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per 1 juni 2019.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en actuele ervaring van TenderNed.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar recente kennis van het inkoopproces van Rijkswaterstaat.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van inkoopplannen, contractstukken, nadere overeenkomsten onder raamovereenkomsten en documenten voor de contractbeheersing.
– De aangeboden kandidaat is klantgericht, accuraat, proactief, oplossingsgericht, communicatief vaardig en kan snel schakelen.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(15463) Adviseur o.h.g.v. Inkoop en Contractmanagement (11) 30 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022